Sektory na giełdzie papierów wartościowych — Kenia

Poniższa tabela zestawia wybrane sektory rynkowe wraz z ich ogólnym opisem oraz wskaźnikami kondycji takimi jak kapitalizacja rynkowa, wolumen oraz liczba akcji giełdowych. Analizuj sektory rynkowe i wyszukuj najbardziej obiecujące akcje giełdowe.

Sektor
Kapitalizacja rynkowa
Przychody z dywidendy w przód
Zmiana % 1 Dzień
Wolumen 1 Dzień
Branża
Akcje giełdowe
Usługi komercyjne1.284BKES3.45%2.6K11
Komunikacja950.861BKES5.79%1.03%1.747M11
Trwałe dobra konsumpcyjne137.787MKES0.00%9K11
Dobra konsumpcyjne nietrwałe51.724BKES10.63%−0.13%45.323K34
Usługi konsumenckie7.171BKES3.98%3.68%3.982K34
Usługi dystrybucyjne141.952BKES6.15%−0.03%5.887K23
Finanse687.418BKES7.24%0.23%248.504K922
Różne11
Minerały nieenergetyczne11.173BKES11.63%−3.07%2.692K12
Przemysł przetwórczy26.864BKES8.11%−1.11%4.023K37
Przemysł produkcyjny1.058BKES−2.95%4.17K24
Handel detaliczny14.301BKES5.77%2.71%54622
Transport217.087MKES−3.30%30011
Usługi komunalne38.372BKES11.21%0.00%110.056K13