O nas

Islandzka Giełda Papierów Wartościowych, znana pod oficjalną nazwą Nasdaq Iceland, to jedyna giełda papierów wartościowych w Islandii. Przed przejęciem OMX przez Nasdaq w 2008 roku giełda nosiła nazwę ICEX. Giełda ta jest jedną z ośmiu tego typu instytucji należących do spółki Nasdaq Nordic, spółki-córki oddziału Nasdaq działającego w krajach nordyckich i bałtyckich, która kontroluje ponad 80% rynku papierów wartościowych tych regionów. Giełda posiada siedzibę w Reykjaviku, stolicy Islandii i ważnym ośrodku finansowym tego regionu. Na OMX notowanych jest 16 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 836,5 mld koron islandzkich; na giełdzie islandzkiej notowane są także obligacje.

Wśród spółek goszczących na Nasdaq Iceland znajdują się takie znane i popularne spółki jak Hagar, Marel, Icelandair Group, N1 czy Reginn. Giełda ta prowadzi indeks OMX Iceland 8 index, który jest indeksem ważonym kapitalizacją uwzględniającym 8 najpopularniejszych akcji na tej giełdzie. Indeks ten powszechnie uważany jest za benchmark islandzkiego rynku papierów wartościowych. Indeks jest rewidowany dwa razy w roku, a ograniczona liczba spółek wchodzących w jego skład jest gwarantem płynność ich akcji. Giełda prowadzi również indeks szerokiego rynku, indeks spółek średnich, indeks spółek małych oraz szereg wyspecjalizowanych indeksów sektorowych.