Gałęzie przemysłu na giełdzie papierów wartościowych — Kolumbia

Poniższa tabela zestawia akcje giełdowe pogrupowane według gałęzi przemysłu. Analizuj wybrane akcje na podstawie szeregu wskaźników kondycji oraz danych rynkowych, takich jak kapitalizacja rynkowa, wolumen i liczba akcji giełdowych oraz wielu innych.

         
1830.593B0.00%0Przemysł przetwórczy6
1485.100B0.00%0Usługi konsumenckie2
7140.369B0.81%177.805KMinerały nieenergetyczne1
287.777B0.00%0Przemysł przetwórczy1
27519.512B1.20%0Handel detaliczny1
105054.970B-1.13%407.449KUsługi komunalne6
863.739B0.16%84.619KUsługi przemysłowe2
555444.158B-0.11%976Finanse3
5187.734B-0.69%14.380KHandel detaliczny1
10076.704B0.23%228.469KDobra konsumpcyjne nietrwałe1
8170.906B0.00%2.140KUsługi komunalne2
430988.008B0.14%0Przemysł produkcyjny1
793.245B0.00%0Przemysł przetwórczy1
118827.249B0.00%6.206MMinerały energetyczne1
6374557.379B-3.00%0Handel detaliczny1
10639.433B-0.33%97.488KFinanse3
12573.428B0.54%64.726KFinanse1
%Różne1
3048.894B0.00%0Finanse1
3502501.540B2.58%336Finanse5
68.759B0.00%0Usługi zdrowotne1
2573.779B0.00%34.017KUsługi komercyjne4
2103.969B0.42%25.806KMinerały energetyczne1
2539526.865B1.67%2.742KTechnologie medyczne2
1034.712B0.25%61.877KMinerały nieenergetyczne1
5775.473B0.00%0Przemysł przetwórczy1
77990.856B2.83%25.014KFinanse6
15632.035B3.04%1.785KHandel detaliczny1
7075.873B0.00%0Komunikacja1
198.219B0.00%0Minerały nieenergetyczne1
9274982.737B0.96%13Technologia elektroniczna1
399.770B4.42%5.376MPrzemysł przetwórczy3
1533.037B2.25%3.607KUsługi dystrybucyjne1
706.205B-0.50%81.778KKomunikacja1
Załaduj więcej