Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 24.260B1.22-0.89%1.580MOpieka Zdrowotna30
Reklama & Marketing 4.414B3.700.50%384.619KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej16
Kosmonautyka i Obrona 376.023M0.830.19%159.749KPrzemysł6
Chemia rolnicza 3.956B1.162.82%1.485MMateriały Podstawowe13
Linie lotnicze 17.133B2.81-0.89%2.066MPrzemysł5
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 23.781B4.430.27%1.121MPrzemysł2
Aluminium 8.023B6.25-0.69%13.142MMateriały Podstawowe4
Odzież i akcesoria 232.852M4.834.21%1.281KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 5.898B2.941.37%279.190KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 3.220B3.31-1.13%237.303KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 303.343M5.830.23%127.791KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Sprzedaż pojazdów, części samochodowych oraz obsługa pojazdów 4.218B5.48-0.29%748.356KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 4.955B2.000.57%457.046KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Banki 545.990B5.900.35%2.622MFinanse11
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 5.539B0.30-0.56%496.857KOpieka Zdrowotna56
Browarnictwo 123.980M-0.00%200.926KDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Radiofonia i Telewizja 6.483B5.153.25%4.876MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Usługi wsparcia dla biznesu 20.787B2.291.63%2.604MPrzemysł51
Materiały pomocnicze dla firm 142.165M4.04-1.43%24.548KPrzemysł2
Kasyna i Hazard 46.752B2.970.48%2.038MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej11
Fundusze Zamknięte 564.536M5.051.02%151.572KFinanse1
Węgiel 21.818B2.780.57%2.530MSurowce energetyczne43
Usługi drukarskie 287.619M3.200.00%17.317KPrzemysł2
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) 53.805B5.99-0.31%557.049KFinanse2
Artykuły chemiczne 9.728B2.961.03%1.500MMateriały Podstawowe10
Komunikacja i usługi sieciowe 397.044M0.410.08%290.652KTechnologia9
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 3.312B5.190.11%720.983KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzęt komputerowy 1.053B2.68-0.10%384.352KTechnologia6
Budownictwo i inżynieria 26.069B2.870.28%910.562KPrzemysł21
Materiały budowlane 27.328B3.080.82%1.704MMateriały Podstawowe10
Artykuły i akcesoria budowlane 18.159B2.810.30%754.635KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Pożyczki konsumenckie 2.788B3.942.17%229.815KFinanse12
Wydawnictwa 25.175B1.641.76%1.196MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 3.948B4.381.62%927.792KFinanse8
Domy towarowe 72.920B4.380.21%2.325MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Dyskonty 165.942M4.170.35%19.741KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Destylarnie i winnice 13.823B1.68-1.98%4.844MDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 6.296B2.48-0.26%2.995MMateriały Podstawowe1
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 40.218B4.21-0.15%612.829KFinanse2
Zróżnicowane Fundusze Inwestycyjne 51.550M6.750.00%7.894KFinanse2
Zróżnicowany Handel i Dystrybucja 4.280M-9.68%12.581KPrzemysł1
Sprzedaż leków 4.285B4.171.14%1.084MDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Urządzenia elektryczne 41.969B3.08-0.15%5.995MNarzędzia22
Wyposażenie i komponenty elektryczne 165.904M1.261.16%349.816KPrzemysł7
Electronic Equipments & Parts 529.921M2.690.23%1.009MTechnologia4
Pośrednictwo pracy 8.452B2.021.39%1.297MPrzemysł10
Przemysł rozrywkowy 436.149M0.281.80%141.986KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Sprzęt i usługi środowiskowe 10.221B1.240.36%2.252MPrzemysł14
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 13.353B3.220.18%446.271KFinanse5
Rybołówstwo i rolnictwo 11.740B2.601.76%664.666KDobra konsumpcyjne niecykliczne29
Przetwórstwo żywności 17.731B0.68-0.09%1.177MDobra konsumpcyjne niecykliczne24
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 41.581B3.22-0.24%2.923MDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Produkty leśne i drewniane 450.726M3.820.45%8.551KMateriały Podstawowe4
Złoto 49.399B1.02-1.33%3.119MMateriały Podstawowe127
Lądowy transport towarowy i logistyka 13.923B4.72-1.08%2.978MPrzemysł7
Placówki i usługi opieki medycznej 34.085B3.04-0.96%1.014MOpieka Zdrowotna23
Ciężki sprzęt elektryczny 43.741M-3.03%571.784KPrzemysł1
Pojazdy i maszyny ciężkie 7.223B2.000.68%544.159KPrzemysł6
Autostrady i drogi kolejowe 31.208B4.01-0.15%2.488MPrzemysł5
Spółki holdingowe 55.031M-0.21%11.685KFinanse2
Wyposażenie wnętrz 597.082M5.800.78%228.039KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 459.519M3.610.36%414.371KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Artykuły i usługi wyposażenia domu 101.611M5.71-2.78%841.573KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Budownictwo mieszkalne 160.408M4.31-0.16%12.807KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Hotele, motele oraz linie rejsowe 39.401M1.70-1.07%24.554KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 58.515M5.370.00%240.749KTechnologia1
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 17.490B1.420.49%1.368MTechnologia36
Niezależni producenci energii 9.325M1.35%144.639KNarzędzia1
Konglomeraty Przemysłowe 46.291M1.94%160.550KPrzemysł1
Maszyny i sprzęt przemysłowy 730.070M0.56-1.42%209.779KPrzemysł8
Zintegrowane Górnictwo 336.485B4.25-0.04%4.645MMateriały Podstawowe240
Zintegrowane Oleje i Gazy 12.936B-0.48%2.855MSurowce energetyczne1
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 53.560B4.451.24%38.187MUsługi telekomunikacyjne16
Usługi internetowe 20.376B1.642.33%510.880KTechnologia32
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 10.289B3.63-0.15%180.393KFinanse8
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 40.929B5.480.53%2.664MFinanse44
Fundusze Inwestycyjne 25.313B3.800.42%330.789KFinanse62
Wypoczynek i rekreacja 16.389B2.280.52%340.896KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 19.235B3.331.63%3.721MFinanse5
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 24.180B1.55-0.36%279.134KOpieka Zdrowotna19
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 4.126B3.795.31%5.154MMateriały Podstawowe8
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 4.246B2.370.26%1.333MFinanse5
Kompleksowe usługi komunalne 19.665B5.390.95%1.294MNarzędzia3
Dostawcy gazu ziemnego 11.799B3.770.40%3.006MNarzędzia1
Napoje bezalkoholowe 6.907B4.93-0.42%1.358MDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Opakowania i pojemniki niepapierowe 33.839B3.51-0.65%4.480MMateriały Podstawowe3
Wydobycie gazu i ropy naftowej 341.305M-0.16%936.202KSurowce energetyczne3
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 60.380B2.540.79%4.125MSurowce energetyczne103
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 15.994B2.710.00%2.466MSurowce energetyczne3
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 5.287B0.521.97%631.499KSurowce energetyczne4
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 2.201B3.95-0.30%240.833KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Opakowania papierowe 4.333B3.720.07%2.260MMateriały Podstawowe2
Artykuły papiernicze 84.033M6.35%620.649KMateriały Podstawowe2
Transport osobowy (lądowy i morski) 327.626M5.15-1.32%124.117KPrzemysł2
Artykuły higieny osobistej 1.248B5.791.42%521.181KDobra konsumpcyjne niecykliczne9
Usługi 4.955B4.48-1.03%1.763MDobra konsumpcyjne niecykliczne9
Produkty farmaceutyczne 101.280B0.85-0.37%1.051MOpieka Zdrowotna23
Metale szlachetne i minerały 2.212B0.030.53%1.480MMateriały Podstawowe36
Profesjonalne usługi informatyczne 5.077B1.68-0.17%384.226KPrzemysł8
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 74.229B4.233.63%4.700MFinanse5
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 18.184B3.39-0.30%940.049KFinanse27
Usługi związane z nieruchomościami 159.242M3.99-4.51%42.324KFinanse3
Artykuły rekreacyjne 558.349M1.620.65%235.360KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 182.192M-3.88%1.388MSurowce energetyczne5
Paliwa odnawialne 100.841M0.88%253.063KSurowce energetyczne6
Bary i restauracje 6.435B3.170.66%518.368KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Półprzewodniki 171.043M-0.21%243.954KTechnologia4
Stocznie 607.415M2.282.03%267.047KPrzemysł1
Oprogramowanie 25.712B0.730.48%633.228KTechnologia96
Chemia soecjalistyczna 86.976M2.74%270.002KMateriały Podstawowe3
Wybobycie specjalistyczne i metale 11.642B1.380.11%2.627MMateriały Podstawowe89
Stal 28.389B4.64-0.39%6.351MMateriały Podstawowe38
Tekstylia i artykuły skórzane 59.417M4.13-1.08%50.000KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Opony i wyroby gumowe 126.878M0.00%24.364KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 306.448M2.18-2.41%1.420MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Uran 1.359B-0.99%1.151MSurowce energetyczne28
Usługi komunalne - woda 21.949M-4.42%17.381KNarzędzia2
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 2.547B1.330.22%855.407KUsługi telekomunikacyjne9
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj