Metale

Metale to towary "twarde", które są pozyskiwane poprzez wydobycie lub ekstrakcję. Do metali będących przedmiotem handlu na giełdzie należą metale szlachetne takie jak złoto, srebro czy platyna, oraz wysoce pożądane metale podstawowe: miedź, aluminium i cynk. Ceny metali szlachetnych mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku, a jednostką handlową jest uncja. Złoto, jako że jest szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, funkcjonuje jako swoista "oaza inwestycyjna" dla spekulantów walutowych w czasach dużej niepewności na rynkach, która pozwala zabezpieczyć inwestycje przed inflacją (ucieczka od pieniądza).

Metale nieszlachetne są niezbędne w procesach przemysłowych, ich jednostką handlową jest tona. Zapotrzebowanie na te metale jest świetnym wskaźnikiem rozwoju gospodarki, jej siły bądź słabości. Olbrzymie zapotrzebowanie chińskich sektorów budowniczego i infrastrukturalnego na metale podstawowe są główną siłą napędową światowej konsumpcji tychże. Redukcja bądź wzrost podaży oraz fluktuacje światowych zapasów metali mają wpływ na ceny tych surowców. Handel metalami najczęściej prowadzony jest w formie kontraktów typu futures, co pozwala na spekulowanie na rynku tych towarów. Najpopularniejszym czatem dotyczącym rynku złota jest Gold room, gdzie traderzy dyskutują na temat rynku tego kruszcu w czasie rzeczywistym.
Pokaż więcej pomysłów
1
23
...
29
1
2
...
29