TJS_Patrykoo

Pszenica ponowny atak ATH? D1/M1

Long
CBOT:ZW1!   Futures na pszenicę
Ogromny wzrost cen pszenicy to przede wszystkim wynik wojny - Rosja odpowiada za 19% globalnej produkcji tego zboża, a Ukraina 12% -, dodatkowo podaż ograniczają także inne problemy na świecie: czynniki przyrodnicze, decyzje dot. wstrzymania eksportu, trudności logistyczne.
Polska - opóźniona wegetacja roślin, deficyt opadów, susze
Ukraina - wojna, zniszczone magazyny i ziemie uprawne
Indie - wysuszone uprawy, rozważania ograniczenia eksportu
Afryka - 3 poprzednie pory deszczowe były niewystarczające, susze
Kanada - powodzie, opóźniony siew zbóż
Chiny - sparaliżowany łańcuch dostaw

Po osiągnięciu ATH cena zretestowała do poziomów 983'0 - 1046'4 centów/korzec. Widoczna formacja AT + wskaźnik SQZMOM, który rysuje się > 0 obrazując dominacje kupujących + przecięcie się linii Wskaźnika Prawdziwej Siły dają nam spore prawdopodobieństwo ruchu zwyżkowego. Na interwale tygodniowym istotna jest linia oporu, która przebiega pomiędzy 1200'4 - 1286'4 centów/korzec i może ona przyczynić się do odbicia trendu.

Zasięg:
- 1200'4 centów/korzec
- 1284'4 centów/korzec
- 1365'0 centów/korzec

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.