CBOT:ZC1!   Kukurydza Futures
49 obejrzeń
1
Doprecyzowanie korekty, jedziemy na nowe szczyty.

Komentarze