ChristopherJohnson_AT

XTPL Interwał: D1

Long
XTPL (GPW:XTP)  
GPW:XTP   XTPL
Trend: Długoterminowy horyzontalny (3 letni), średnioterminowy spadkowy (2 letni), krótkoterminowy horyzontalny (12miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 63 zł, 53.60 zł, 51.80 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 67.60 zł, 72.40 zł, 84.40 zł.

Przez większość czasu istnienia spółki na Warszawskim parkiecie akcje notowane są w poziomym ruchu horyzontalnym. Po osiągnięciu pułapu cenowego powyżej 234 zł kurs wpadł w średnioterminowy ruch spadkowy. Stosunkowo niewielkie zaangażowanie wolumenu podczas regresji zepchnęło cenę do kanału bocznego. 09.03.20 osiągnięte zostało minimum na poziomie 53.60 zł (zakres ten jest historycznym wsparciem i dolnym ograniczeniem kanału horyzontalnego). Jednoznaczna reakcja na down barze nr 1 w formie dolnego cienia oraz przyrostu wolumenu potwierdza znaczenie tego wsparcia. Dolne ograniczenie horyzontalnego kanału wraz ze zbieżną linią podażową ogranicza cenę w trading range-u o charakterze klina zniżkującego. Jest to formacja wzrostowa niejednokrotnie zmieniająca tendencję. Żeby lepiej zrozumieć wykreowaną koniunkturę wewnątrz klina przestudiujmy poszczególne Bary.

Analiza Barów: Świeca podażowa nr 0 (Climaktic Aktion), to kulminacja sprzedaży. Intensyfikacja spadków spowodowana przełamaniem lokalnego wsparcia wywołała panikę na rynku. Pomimo tego, że na giełdzie panował strach, to dolny cień świecy i następujące po tym zamknięcie w 1/3 długości uformował formację barowo wolumenową (wg metodologii Volumen Spread Analysis, mianowicie Seling Climax). Jest to formacja siły zwiastująca wejściu popytu oraz wykorzystanie przez profesjonalną część rynku niezbędnej płynności do zajęcia pozycji, wywołanej przez spanikowany tłum. Bar nr 1 Shakeout na jeszcze większym wolumenie i zamknięcie powyżej połowy długości bara, to formacja stopująca ruch degresywny. Fakt, że pojawiła się przy dolnym ograniczaniu kanału horyzontalnego oznacza, że poziom ten będzie respektowany przez inwestorów. Powyższe sygnały wypchnęły cenę do górnego ograniczenia historycznego kanału bocznego. Niejednoznaczny wolumen przyrastający podczas tej zwyżki niewątpliwie mówi o tym, że podaż nie została wyczerpana. Potwierdzają to kolejne Bary 2 i 3 również o wymowie Seling Climax na wysokim wolumenie. Świeca nr 4 jest testem podaży i tworzy formację stopującą (Stoping Volumen). Kolejne trzy świece, to sekwencja Barów testujących podaż. Bar nr 5 jest potężnym wejściem popytu na ultrawysokim wolumenie nie widzianym do tej pory na wykresie. Bar nr 6 na wysokim wolumenie również obrazuje siłę byków i chęć obrony dolnego ograniczenia kanału horyzontalnego. Świeca nr 7 Shakeout jest kolejnym testem podaży i wsparcia. Warto zwrócić uwagę na wolumen wygenerowany pod tym barem. Sprowadzenie ceny do historycznych minimów i następująca po tym silna reakcja popytowa wraz z zamknięciem bara w górnej części. Duży spread świecy i wysokie zamknięcie jednoznacznie potwierdza udany test wsparcia historycznego, kanału horyzontalnego i dolnego ograniczenia klina zniżkującego.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Analiza poszczególnych Barów i backgroundu potrzebna jest do tego, żeby lepiej zrozumieć mechanikę i sentyment rynku oraz skonkretyzować akumulacją lub dystrybucja w układzie konsolidacyjnym. Obserwując tylko ostatnie świece można sądzić, że jest to dystrybucja i spodziewać się przełamania wsparcia. Jednak, zważywszy na to, że przez całą długość trading range-u pojawiały się silne sygnały siły VSA, które uformowały sekwencję barów zbierających podaż, stopujących i testujących to definitywnie można powiedzieć o akumulacji. Przez cały ten czas pomimo wysokiej podaży i znacznego zaangażowania wolumenu zlecenia sprzedaży były odbierane przez rynek.

Wygasający wolumen na przyszłych barach potwierdzi akumulację i wyczerpanie podaży. Po udanym teście będzie można zająć pozycję długą. A wtedy niewielka presja popytowa powinna wypchnąć cenę na wyższe przedziały.Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.