RelacjeRynku

Wirtualna Polska – stabilna technicznie i biznesowo

Long
GPW:WPL   WIRTUALNA
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Wirtualna Polska (WPL) – przedstawiciel sektora media, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40.

Kurs Wirtualnej Polski porusza się w bardzo stabilnym długoterminowym trendzie wzrostowym, za którym także bardzo stabilnie poruszają się kluczowe średnie kroczące MA50, MA100 i MA200. To co można zaobserwować to fakt, że każda większa fala wzrostowa jest następnie korygowana do poziomu technicznego wsparcia, które wyznacza średnia 50-sesyjna. Aktualnie poruszamy się w kanale pomiędzy 152 zł (aktualny opór) i 135,20 zł (aktualne wsparcie wynikające z profilu wolumenu). Prawdopodobnym scenariuszem na kolejne sesje wydaje się zbliżenie kursu do wspomnianego poziomu 135,20 zł, gdzie oprócz mocnego wsparcia z uwagi na profil wolumenu powinno pojawić się dodatkowe wsparcie techniczne w postaci średniej MA50. Realizacja powyższego scenariusza pozwoliłaby, w sposób naturalny, rozpocząć kolejną falę wzrostową, której z reguły towarzyszyło właśnie odbicie od średniej 50-sesyjnej. To co dodatkowo zwraca uwagę to fakt, że ostatni wzrost kursu na poziom 152 zł, który jest także ATH, został dokonany na bardzo znaczących obrotach. Kolejne sesje, będące spokojną korektą, odbywają się na zdecydowanie zmniejszonym wolumenie sesyjnym. Patrząc na wskaźnik RSI wydaje się, że jest jeszcze nieznaczne pole do dalszej korekty kursu, która stworzy potencjał wzrostowy dla kolejnej fali.

Profil spółki
Wirtualna Polska Holding S.A. to wiodący na rynku krajowym holding technologiczny i gracz sektora nowoczesnych mediów. Jest to również właściciel jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce portali internetowych – Wirtualnej Polski. W skład portfela spółki wchodzą m.in. o2, Money.pl i SportoweFakty, a także kilkanaście innych portali tematycznych oraz najpopularniejsze polskie radio internetowe OpenFM.

Grupa WP prowadzi aktywną działalność reklamową, oferując m.in. generowanie leadów dla sklepów oraz porównywarek internetowych, stale korzystając z szybkiego wzrostu sektora handlu elektronicznego (e-commerce) w Polsce. Jednocześnie sama oferta reklamy online jest bardzo szeroka oraz nowoczesna, a przy tym dopasowana do indywidualnych oczekiwań konkretnego klienta. Ponadto działalność Grupy koncentrowana jest również w segmencie podróży, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Miesięcznie Grupa WP notuje ok. 21 mln realnych użytkowników oraz 3,3 mld odsłon, co plasuje jej pozycję rynkową w połowie krajowej stawki ustępując jedynie gigantom technologicznym typu Google, YouTube czy Facebook.

Misją Grupy WP jest dostarczanie opiniotwórczych informacji, rozrywki oraz usług.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży Grupy WP systematycznie rosną. Co ciekawe rok 2020, pomimo niższego poziomu osiągniętej sprzedaży niż rok wcześniej, wygenerował jednak wyższy zysk netto i wyższą rentowność sprzedaży. Na koniec ubiegłego roku sprzedaż Grupy wyniosła 632 mln zł, zysk netto 78,5 mln zł, a rentowność sprzedaży netto ok. 12,5%.

Jednocześnie bardzo zdrowo wyglądają przepływy pieniężne Grupy na każdym poziomie. Przepływy pienieżne na działalności operacyjnej są stale dodatnie i rosną z roku na rok. Na koniec 2020 r. saldo przepływów operacyjnych wyniosło 200 mln zł. Jednocześnie przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej wykazują stałe ujemne salda, co oznacza że Grupa w każdym okresie dokonuje więcej nowych inwestycji niż upłynnia dotychczasowych, jak również więcej środków przeznacza na bieżącą obsługę własnego zadłużenia niż pozyskuje kapitał z zewnątrz. Jest to wyraźny dowód na zdrowe finanse Grupy, bardzo trwałe fundamenty oraz stabilny i zrównoważony rozwój.

W ujęciu kwartalnym szczególnie zauważalny był wyraźny spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale 2020 r., jednak kolejne dwa kwartały roku ubiegłego były już zdecydowanie lepsze, a sprzedaż Grupy rosła wówczas nawet w tempie ok. 40% kwartał do kwartału. Patrząc na dwa kwartały 2021 r. widać wyraźnie, że Grupa nie tylko utrzymała tempo dotychczasowego wzrostu z drugiej połowy 2020 r., lecz dodatkowo wygenerowała całościowo wyższe przychody ze sprzedaży o wartości ok. 25 mln zł.

Jednocześnie wydaje się, że gorszym wynikowo okresem w działalności Grupy może być pierwszy kwartał, który już drugi rok z rzędu generuje sprzedaż na poziomie ok. 20% niższą niż w poprzedzającym go czwartym kwartale. Zależność tą można jeszcze wyraźniej zauważyć analizując zmienność zysków netto Grupy w pierwszych kwartałach 2020 r. i 2021 r., które malały odpowiednio o 74% i ponad 32% wobec ostatnich kwartałów w 2019 r. i 2020 r. Pewnym czynnikiem równowagi dla wspomnianej tendencji może być jednak fakt, że każdorazowo ostatnie kwartały roku są bardzo dobrym wynikowo okresem w działalności Grupy, co powoduje że baza wynikowa jest dość wysoka i trudna do utrzymania w kolejnych trzech miesiącach.

Interesująco wynikowo wygląda z kolei drugi kwartał 2021 r., który nie tylko pozwolił wygenerować wręcz identyczny poziom sprzedaży co czwarty kwartał 2020 r. (ok. 218 mln zł), ale dodatkowo osiągnięte zyski netto są bardzo zbliżone (ok. 41 mln zł wobec ponad 39 mln zł w ostatnim kwartale ubiegłego roku). Ponadto sam wskaźnik EPS (zysku na akcję) jest także bardzo porównywalny i wyniósł w drugim kwartale br. 1,40 zł wobec 1,35 zł w kwartale kończącym 2020 r. Wydaje się, że osiągnięte w drugim kwartale 2021 r. wyniki są dobrym prognostykiem dla całego 2021 r., szczególnie jeżeli kolejny już raz ostatni kwartał roku okaże się dla Grupy bardzo udany.

Szanse i ryzyka
Wyniki Grupy WP, osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 r., wskazują wyraźnie, że rynek reklamy internetowej i turystyki zdecydowanie odbił wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Dlatego też wydaje się, że obecne otoczenie rynkowe mocno sprzyja dalszej ekspansji biznesowej Grupy WP i umacnianiu jej pozycji rynkowej.

Grupa cały czas poszerza swoje portfolio usług reklamowych ukierunkowane na segment online. W tym celu zaoferowała nowe narzędzie o nazwie WP Ads, które pozwala na samodzielne zarządzanie kampaniami reklamowymi przez sklepy e-commerce, bez pośredników i z rozliczeniem za faktyczną sprzedaż. Wydaje się to właściwym krokiem, który niewątpliwie może pomóc Grupie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu.

Jednocześnie Grupa aktywnie poszukuje także nowych celów inwestycyjnych, nie tylko poprzez wzrost zaangażowania kapitałowego w spółce Nocowanie.pl z sektora turystyki oraz zakup akcji w spółce Modern Commerce z sektora e-commerce, ale także poprzez śmiałe wyjście poza dotychczasowy profil działalności. O tym ostatnim aspekcie świadczy najlepiej decyzja o zakupie 100% udziałów w spółce, która posiada farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku o mocy 3 MW.

Pod koniec czerwca br. spółka Wirtualna Polska Holding, po rocznej przerwie, powróciła do swojej dotychczasowej praktyki dzielenia się zyskami ze swoimi akcjonariuszami, czego efektem była decyzja o wypłacie dywidendy w kwocie 45,3 mln zł, oznaczająca wypłatę zysku na poziomie 1,55 zł na jedną akcję.

Całościowo rozwój Grupy WP jest bardzo stabilny i zrównoważony nie tylko wynikowo, ale przede wszystkim fundamentalnie.

Podsumowanie
Obecna kapitalizacja rynkowa Wirtualna Polska Holding S.A. wynosi ponad 4 mld zł, która plasuje spółkę w okolicach 10. miejsca indeksu mWIG40. Jednocześnie wskaźnikowo, pod względem C/Z (30,90), C/WK (6,65) oraz stopy dywidendy (1,1%) spółka znajduje się dopiero w okolicy połowy stawki indeksu lub nawet w jego dolnej części.

Wydaje się, że pomimo szczególnie dość wysokiej obecnie wyceny wskaźnikowej, spółka zasługuje na uwagę i może być długoterminowo dobrą alternatywą inwestycyjną. Wskazuje na to zarówno stabilny długoterminowo wzrost biznesu całej Grupy WP, jak również naprawdę obiecujące perspektywy wynikowe na koniec 2021 roku.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.