TVC:USOIL   CFD na ropę WTI
86 obejrzeń
6
No prosze ropa potwierdza zachowanie się CAD, czekamy na zakończenie korekty i jazda do dołu.