Michall21

Ropa WTI w oczekiwaniu na głęboką korektę.

Short
TVC:USOIL   CFD na ropę WTI
Analiza oparta na technice ekspansji, grupowania zniesień oraz Pitchforku" na interwale D oraz W

Założenie: Powrót pod niższą strefę W/O co będzie stanowić początek nowego trendu.

Negacja: Dalszy wzrost do wyższej strefy W/O, jej negacja to dalsze wzrosty.

Taktyka: W przypadku realizacji założenia pozycja krótka. W przypadku negacji pozycja długa do drugiej strefy, dalsze decyzje zależnie od rozwoju sytuacji.

Post nie stanowi rekomendacji.
Zlecenie aktywne
Zlecenie zamknięto ręcznie: Udało się trochę zarobić na wybiciach z dolnego ograniczenia, niestety nie złapałem dzisiejszego wybicia z górnego ograniczenia. Nie da się zakwestionować, że poziomy wskazane powyżej były respektowane. Planuje próbę wejścia do pociągu przy jakiejś chwilowej zadyszce i cofnięciu do 63,49. Z mojej analizy do 68 wykres powinien
dotrzeć.
Zlecenie aktywne: Gram krótko, ale z ręką na pulsie, jutro mogą być dalsze wzrosty, jestem natomiast w szoku, że pomyliłem się jedynie o 0,04$ z punktem zwrotnym. Fibo zasługuje na szacunek:)