Internetowykantor

Dolar wraca z podwójną mocą

SAXO:USDPLN   USD/PLN
Drugi tydzień kwietnia to niesamowita kontra ze strony amerykańskiego dolara. Aprecjacja USD jest związana ze wzrostem inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, co odznaczyło się również na wykresie USD/PLN. W przeciwieństwie do krajowej waluty dobrą kondycją „zielonego” wcale nie przejmuje się złoto.

Mijający tydzień na głównej parze walutowej świata można podzielić na dwa etapy. W poniedziałek i wtorek notowania EUR/USD znajdowały się powyżej okrągłego poziomu 1,08 USD. W tym czasie euro umocniło się do waluty zza oceanu, doprowadzając kurs „edka” do 1,087 USD, wyznaczając tym samym formację podwójnego szczytu. Wtedy też wskaźnik siły trendu RSI(14) osiągnął poziom 70 pkt. uznawany za strefę wyprzedaży. Czekając na odreagowanie, z pomocą przyszedł dolarowi odczyt inflacji konsumenckiej z USA, który okazał się być wyższy od rynkowych oczekiwań. Wtedy rozpoczął się drugi etap tygodnia, kiedy nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Wzrost dynamiki cen w Stanach zmienił postrzeganie rynku przez inwestorów, którzy zaczęli wątpić w czerwcową obniżkę stóp za oceanem. Aktualnie prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. pivotu to wrzesień. Fakt ten spowodował umocnienie dolara i zejście kursu EUR/USD do 1,072 USD. Dzień później Europejski Bank Centralny nie wykonał ruchu na wysokości pieniądza, a dziś dowiedzieliśmy się o spadku inflacji konsumenckiej w Niemczech, co tylko pogrążyło euro. W momencie pisania tekstu kurs głównej pary walutowej świata zszedł do 1,065 USD, co oznacza 1,5-centowe osłabienie unijnej waluty w stosunku do ceny z otwarcia tygodnia.

Umocnienie amerykańskiego dolara doskonale widać również na wykresie USD/PLN. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że zeszłotygodniowe zyski złotego zostały całkowicie wymazane. Osłabienie krajowej waluty nastąpiło w środę, czyli po odczytach inflacyjnych ze Stanów. Jeszcze przed publikacją notowania omawianej pary walutowej oscylowały przy poziomie 3,91 PLN, gdzie ostatnio byliśmy na początku marca. Nic jednak nie wspiera amerykańskiej waluty tak, jak wzrost cen konsumentów wyższy od konsensusu przekładający się na opóźnienie rozpoczęcia cyklu cięcia stóp procentowych przez FED. To w połączeniu ze słabnącym euro, z którym złoty jest dodatnio skorelowany, doprowadziło do deprecjacji PLN i powrotu kursu USD/PLN w okolice okrągłych 4 PLN.

Wykresem, na którym aprecjacja złotego jest kontynuowana, jest EUR/PLN. We wtorek krajowej walucie udało się zejść do 4,255 PLN. Poziom ten okazał się silnym wsparciem, od którego w tym tygodniu odbiliśmy się już aż trzy razy. Co więcej, złoty wygląda, jakby miał chrapkę na więcej, o czym świadczy wskaźnik RSI(14) znajdujący się dziś na poziomie 50 punktów, czyli neutralnym. Siła krajowej waluty jest wciąż utrzymywana dzięki czynnikom wewnętrznym, do których należy zaliczyć wysoki koszt pieniądza (5,75%) czy komunikacja banku centralnego, mówiąca o braku obniżek stóp procentowych w Polsce do końca roku 2024.

W tym tygodniu najbardziej spektakularny, a zarazem tajemniczy jest wykres złota do amerykańskiego dolara. Oczywiście trend wzrostowy, który zaczął rozkręcać się w połowie lutego, jest kontynuowany. Co ciekawe, szlachetny metal zyskuje nawet w momencie umocnienia waluty zza oceanu. Przypomnę, że między omawianym surowcem a USD występuje asymetryczna ujemna korelacja, co oznacza, że ruchy amerykańskiej waluty miały wpływ na notowania złota. Gdy dolar tracił, złoto zyskiwało i odwrotnie. W 2024 roku to powiązanie zostało jednak zerwane. Dla przykładu na parze EUR/USD rok zaczynaliśmy przy poziomach 1,112 USD, dziś jest to 1,065 USD. W tym samym czasie złoto wzrosło z 2080 USD do 2400 USD. Niewątpliwym czynnikiem aprecjacji szlachetnego metalu jest narastające ryzyko geopolityczne, związane chociażby z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Złoto, jako bezpieczna przystań, zwykło zyskiwać w niestabilnych czasach. W tym miejscu należy również dodać, że złoto nie jest jedynym surowcem, który ostatnio zyskuje. Wśród zwycięzców jest także srebro, czy ropa naftowa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.