artgru

Już tak blisko, a jednak daleko - UK100 - D1

artgru Zaktualizowano   
CAPITALCOM:UK100   FTSE 100 Indeks 100 Spółek notowanych w UK
Tego rynku jeszcze nie analizowałem także może spojrzenie z różnych interwałów:

  1. Interwał tygodniowy - jeżeli rozrysowanie struktur falowych jest poprawne i skończyliśmy ruch 5. falowy to spodziewałbym się teraz korekty w dół ABC (przykładowy ruch oznaczono na niebiesko na rys.1) do poziomu 0.618 czyli okolice 6029 powiedzmy myślę o strefie 5447 - 6029.

    Rysunek 1. Interwał tygodniowy - czy to już początek ruchu korektywnego ABC?

  2. Interwał dzienny - gdyby jednak to nie był koniec i V fala dalej trwa to moim zdaniem jest duża szansa na wznowienie wzrostów od strefy, do której się zbliżamy, a mianowicie: 7288 - 7473. Drugi poziom zaznaczony również na rysunku 2 to 7103 - 6874 ale dla mniej z mniejszą szansą na dalszy ruch po nowe szczyty. Następnie wybicie dołka 7203 da mi do myślenia czy nie realizuje się pokazany na interwale tygodniowym scenariusz większej korekty. Zwrócę jeszcze uwagę na dodatkowy aspekt ewentualnego ruchu w górę, że wybicie dołka z dnia 31.05.2023 przy nieznacznym osłabieniu RSI może powodować dywergencję.

    Rysunek 2. Interwał dzienny - koniec korekty i nowe szczyty?

Niech pieniądz będzie z Nami!

Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Komentarz:
Zaliczyliśmy strefę na wzrosty i warto obserwować dzisiaj jutro ten rynek i czy przypadkiem nie wychodzimy poniżej 7288. Dalsze miejsce na ewentualne wzrosty to od 7103.


🐗 Więcej przemyśleń, analiz i setupów na: discord.gg/8yuzf6dqKR
☕ Wszelkie wsparcie mile widziane na ➡ buycoffee.to/artgru
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.