Banksy88

TXT. TEXT złamany na pół, ale z szansą na koniec bessy.

Long
TEXT (GPW:TXT)  
GPW:TXT   TEXT
Czerwiec był 6 czerwonym miesiącem z rzędu. Cała hossa na TXT została w czerwcu przepołowiona.
Jest na tym rynku jednak coś, co zwróciło moją uwagę. Podwójny dołek na 73,60 i linia trendu na 72,60. A jest to interwał miesięczny.

Obiecująco prezentuje się też interwał tygodniowy. Ostatni tydzień czerwca to odwrócony młot. W analizie technicznej jego wymowa jest pozytywna. Jego pojawienie się często jest sygnałem końca przeceny. W tym przypadku może oznaczać koniec bessy. A do wsparcia jest ok. 4%
Przejęcie inicjatywy przez stronę popytową na TXT, ustawiłbym na 86,10. Dopiero połamanie tego poziomu, w mojej ocenie, kończy trend spadkowy. Jak widać na wykresie, potrzeba wzrostów o ponad 12%.
Dobra okazja na zagranie spekulacyjne stosunek zysku do ryzyka 3:1.
Nie tylko zagranie spekulacyjne. Tu można już myśleć o zagraniu na dłuższy termin.
Na interwale dziennym nie widać już presji podaży. Kwotowanie rynku się ustabilizowało. Oscylator TSI kieruje się do góry.
OCENA KOŃCOWA: TXT jest w miejscu, gdzie zarówno spekulanci krótkoterminowi, jak i inwestorzy o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, mogą rozważyć wejście w rynek.

Przedstawiony wykres jest dopasowany wg dywidend.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.