sla11wek

Twilio (TWLO) - Byczy Spread

NYSE:TWLO   Twilio Inc
Przy niestabilnych rynkach coraz trudniej jest znaleźć okazje na Byczy Spread ( ang. Bullish Spread). Strategia ta jest szczegolowo opisana w jednym z moich poprzednich pomyslow. Pomimo spadku cen akcji firm tech o około 20%, niektore spółki nadal utrzymują silna pozycję. Jedną z takich akcji jest TWLO . W piątkowej sesji 25 września TWLO odbil sie od 100-dniowej średniej kroczącej i możliwe jest wybicie zwrotne (ang. Trend Reversal) w nadchodzacych dniach.
TWLO wykazał dobrą dynamikę wzrostu w ciągu dnia i spełnił kryteria na Byczy Spread:
1. Silne wsparcie na 199
2. RSI = 70
3. Stochastyczny = 95
4. MACD - Dynamika wzrostowa
Akcja
Sprzedaj, aby otworzyć TWLO PUT 215 USD, 9 października @ 2,27 USD
Kup, aby otworzyć TWLO PUT 212,5 USD, 9 października @ 2,67 USD
Kredyt netto = 0, 40 USD, wymagany depozyt zabezpieczający = 212 USD (potencjalna maksymalna strata)
Oczekiwany zwrot po wygaśnięciu: ( 40 /212) x 100% = 19%
Uwaga: jeśli cena TWLO spadnie poniżej 100-dniowej średniej kroczącej w okresie handlowym, zamkniemy transakcję.

Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.