TradingView

Jak używać narzędzia Wolumen Sesji HD

Edukacja
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Wolumen Sesji HD został stworzony w celu dodania nowego poziomu szczegółowości i precyzji w badaniu cen i wolumenu dla każdej sesji handlowej. Wolumen Sesji HD dynamicznie się dostosowuje, aby pokazać więcej danych podczas przybliżania i oddalania wykresu.

Pomyśl o Wolumenie Sesji HD jak o szkle powiększającym do badania wolumenu i ceny. Które poziomy cen przyciągają największy obrót? Jak to się zmienia w miarę powiększania lub pomniejszania danej sesji handlowej? Dzięki narzędziu Wolumen Sesji HD im większe powiększenie, tym więcej szczegółów zobaczysz na temat ceny i wolumenu w danym dniu handlowym. Jest to doskonałe narzędzie dla traderów i inwestorów, którzy często powiększają i pomniejszają swoje wykresy oraz zmieniają ich rozdzielczość.

W powyższym przykładzie patrzymy na dwa wykresy Tesli, przedstawione na różnych interwałach. Czy widzisz różnicę pomiędzy profilami wolumenów pokazanymi na każdym z wykresów? Wykres po lewej stronie jest wykresem dziennym z listopada. Wykres po prawej stronie jest przybliżonym wykresem 65-minutowym, który przedstawia tylko kilka ostatnich dni handlu. Obydwa wykresy wykorzystują Wolumen Sesji HD do wyświetlania analizy profilu wolumenu, ale każdy wykres pokazuje inny poziom szczegółowości. Dzieje się tak dlatego, że narzędzie Wolumen Sesji HD dynamicznie się dostosowuje podczas powiększania lub pomniejszania wykresu. Innymi słowy, wraz ze wzrostem powiększenia, wyświetlanych jest więcej poziomów profilu wolumenu.

W miarę jak zaczynasz rozumieć i używać Wolumen Sesji HD, ważne jest, aby pamiętać, że narzędzie to może być dostosowane do Twoich potrzeb i obserwacji. Każdy trader i inwestor ma swoją własną metodologię, a te ustawienia pomogą Ci stworzyć swój własny, unikalny styl badań:

Punkt kontrolny (POC) - poziom ceny w okresie z najwyższym wolumenem obrotu. To jest czerwona linia pokazana na obydwu wykresach w każdym regionie profilu wolumenu.
Wolumen góra - określa kolor wolumenu wzrostowego lub punktów, w których nastąpił zakup i cena wzrosła.
Wolumen dół - określa kolor wolumenu spadkowego lub punktów, w których nastąpiła sprzedaż i cena spadła.
Strefa Wartości Góra - określa kolor wzrostowej strefy wartości lub punktów, w których nastąpił zakup w obszarze wysokiego wolumenu, powiedzmy 70% całego wolumenu transakcyjnego.
Strefa Wartości Dół - określa kolor spadkowej strefy wartości lub punktów, w których nastąpiła sprzedaż w obszarze wysokiego wolumenu, powiedzmy 70% całego wolumenu transakcyjnego.
Maksimum Profilu - Najwyższy osiągnięty poziom cen w określonym czasie.
Minimum Profilu - Najniższy osiągnięty poziom cen w określonym czasie.
Strefa Wartości (VA) - zakres poziomów cen, w którym w danym okresie przehandlowano określony procent całego wolumenu. Zazwyczaj wartość ta jest ustawiona na 70%, jednak zależy to od decyzji tradera.
Maksimum Strefy Wartości (VAH) - najwyższy poziom cen w strefie wartości.
Minimum Strefy Wartości (VAL) - najniższy poziom cen w strefie wartości.

Mamy nadzieję, że ten tutorial pomoże Ci zrozumieć siłę Wolumenu Sesji HD oraz innych narzędzi Profilu Wolumenu. Co ważniejsze, mamy nadzieję, że pomoże Ci on zrozumieć wszystkie funkcje, możliwości dostosowania oraz praktyczne zastosowanie z nimi związane. Wolumen Sesji HD jest jednym z dostępnych narzędzi Profilu Wolumenu i jest szczególnie pomocny przy powiększaniu i pomniejszaniu wykresu, zmianie interwałów i poszukiwaniu dodatkowych szczegółów podczas badania konkretnej sesji handlowej.

Dziękujemy za czas poświęcony na czytanie i zachęcamy do umieszczania uwag i komentarzy poniżej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej narzędzi lub funkcji związanych z profilem wolumenu - daj nam znać! Możemy to dla Ciebie opracować.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/