RelacjeRynku

POLARIS IT GROUP stawia na rozwój sprzętu i oprogramowania z AI

Long
NEWCONNECT:PIT   POLARIS IT GROUP
Polaris IT Group stawia na rozwój sprzętu i oprogramowania w oparciu o AI

Profil biznesowy
Polaris IT Group SA to przedstawiciel sektora IT oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: PIT), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Spółka jest dostawcą usług IT i firmą konsultingową w obszarze technologii informatycznych. Oferuje indywidualnie zaprojektowane i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, identyfikacji biometrycznej oraz rozpoznawania i analizy obrazów, streamingu i edukacji online, jak również opieki zdrowotnej.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Większościowym akcjonariuszem Polaris IT Group SA jest, kontrolowana przez Prezesa Zarządu Gábor Kósa, brytyjska spółka Bit Pyrite Ltd, z siedzibą w Londynie, posiadająca większościowy pakiet 66,24% akcji, natomiast w wolnym obrocie („free float”) znajduje się obecnie 33,76% akcji spółki.

Rynek usług i technologii IT
Należy wspomnieć, że Grupa Kapitałowa Polaris IT Group SA posiada wieloletnie kontakty biznesowe w Chinach i na Dalekim Wschodzie, gdzie nabywane są m.in. spersonalizowane notebooki, tablety, serwery i urządzenia czujnikowe – najczęściej bezpośrednio od producentów. Jednocześnie sam status partnera premium azjatyckich podmiotów pozwala także dostarczać własnym klientom spersonalizowane i indywidualnie skonfigurowane urządzenia IT, wyposażone w fabrycznie przeinstalowane oprogramowanie oraz priorytetowe wsparcie producenta.

Wspomniane możliwości zakupowe i relacje handlowe, przy własnych możliwościach rozwoju, powinny przełożyć się w przyszłości na większy potencjał Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA do generowania przychodów, wychodząc tym samym naprzeciw widocznym oczekiwaniom i zapotrzebowaniu rynkowemu w obszarze usług i technologii IT.

Wyniki finansowe i wskaźniki wyceny
Grupa Polaris IT Group SA zakończyła rok 2022 z przychodami blisko 45 mln zł i zyskiem netto na poziomie ok. 3 mln zł. Tylko na poziomie jednostkowym Polaris IT Group SA zanotowało na koniec ubiegłego roku przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 7 mln zł wobec wcześniejszych niespełna 4 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 75% w ujęciu rok do roku.

Jak podkreśla Zarząd Polaris IT Group SA w ostatnim raporcie okresowym Grupa Polaris IT Group SA cały czas pracuje nad przygotowaniem dużych projektów, które rozpoczęły się już po 2022 roku i które, na co liczy spółka, wygenerują znaczący wzrost skonsolidowanych wyników finansowych już w tym roku, a wpływ na taką sytuację będą miały np. kontrakty z sektorem publicznym, o których przyznanie stara się węgierska spółka zależna iSRV Zrt. w ramach swojego udziału w konsorcjach firm.

Obecna giełdowa kapitalizacja Polaris IT Group SA wynosi nieznacznie ponad 47,5 mln zł, przy jednocześnie stosunkowo niskich i atrakcyjnych, w odniesieniu do innych podmiotów z branży informatycznej, wskaźnikach wyceny C/WK (0,80) oraz C/Z (16,00).

Cele operacyjne i strategiczne
Na poziomie operacyjnym Grupa Polaris IT Group SA nastawia się na kontynuację dotychczasowych działań w obszarze rozwoju systemów oprogramowania, rozwoju rozwiązań szyfrujących i sprzętu, rozwoju badań nad sztuczną inteligencją, handlu sprzętem i oprogramowaniem, handlu sprzętem i oprogramowaniem związanym z rynkiem opieki zdrowotnej oraz świadczeniu usług związanych z tym sprzętem i oprogramowaniem, jak również na rozwoju własnych rozwiązań edukacyjnych online.

Jednocześnie Grupa Polaris IT Group SA aktywnie spogląda także w kierunku nowych obszarów biznesowych, gdzie dostrzega możliwość wykorzystania własnych umiejętności w zakresie rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem technologii opartych na blockchain i rozwiązaniach AI. Jednym z nich jest logistyka, gdzie zamierza rozwijać algorytmy informatyczne i logistyczne dla transportu towarowego. Drugi to energetyka, gdzie planuje przyczynić się do wdrożenia efektywnego sterowania wysokowydajnymi urządzeniami do magazynowania energii - w skali przemysłowej.

Celem strategicznym Polaris IT Group SA pozostaje niezmiennie zaspokojenie każdej unikalnej potrzeby w obszarze IT dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz kompleksowym rozwoju sprzętu i oprogramowania. W tym celu spółka stale poszerza swoją działalność o projekty oparte na własnych produktach i usługach, wytwarzanych przez węgierską spółkę zależną iSRV Zrt.

W dalszej perspektywie jedną z kluczowych strategicznych wizji jest ekspansja Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA o kolejne podmioty z branży, które uzupełnią jej profil biznesowy i wzmocnią pozycję rynkową, szczególnie na gruncie specjalistycznych kompetencji i wiedzy lub nowych możliwości rozwoju biznesowego.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.