RelacjeRynku

POLARIS IT GROUP notuje w 22 przychody 45 mln zł i zysk 3 mln zł

Long
NEWCONNECT:PIT   POLARIS IT GROUP
Grupa Polaris IT Group kończy 2022 r. z przychodami blisko 45 mln zł i zyskiem ok. 3 mln zł

Jak poinformowała Polaris IT Group SA, spółka informatyczna notowana na rynku giełdowym NewConnect, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Polaris IT Group SA oraz jej węgierską spółkę zależną iSRV Zrt. wyniosły na koniec ubiegłego roku 44 768 488,54 zł, natomiast zysk netto Grupy Polaris IT Group SA ukształtował się na poziomie 2 974 554,48 zł. W analogicznym okresie rok wcześniej skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 115 912 099,09 zł, a skonsolidowany zysk netto 8 482 276,74 zł.

Jednocześnie Polaris IT Group SA zanotowała na koniec 2022 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 6 976 050,00 zł wobec 3 996 725,20 zł w roku poprzednim, oznaczające wzrost o blisko 75% w ujęciu rok do roku oraz stratę netto na poziomie 59 540,02 zł wobec zbliżonej straty 57 153,21 zł na koniec 2021 roku.

Jak podkreśla Zarząd Polaris IT Group SA na wstępie raportu wynikowego przychody ze sprzedaży netto w 2022 roku, na poziomie Grupy Polaris IT Group SA, były spodziewanie znacznie niższe w porównaniu do osiągniętych w poprzednim roku, gdyż na wartość przychodów w 2021 roku istotny wpływ miały przychody z transakcji dotyczących respiratorów i masek medycznych, wygenerowane w okresie szczytu zapotrzebowania wywołanego epidemią COVID-19.

„Otoczenie gospodarcze w roku 2022 nie było sprzyjające. Wojna na Ukrainie, wysoka, rosnąca inflacja, wciąż nieustabilizowane dostawy po pandemii COVID-19. Mimo tych niefortunnych okoliczności, uzyskaliśmy istotne przychody ze wszystkich obszarów naszej działalności, nie zaniedbując wydatków na badania i rozwój oraz ponosząc koszty przygotowania się do przyszłych zadań” – czytamy dalej.

„Podkreślamy, że pomimo trudnych warunków ekonomicznych nasz procentowy wskaźnik zysku do sprzedaży uległ poprawie. Cały czas pracowaliśmy i pracujemy nad przygotowaniem dużych projektów, które rozpoczną się po 2022 roku i które, jak liczymy, wygenerują znaczący wzrost już w 2023 roku, np. kontrakty pozyskane przez udział w konsorcjach” – wskazuje na poprawę rentowności netto Polaris IT Group S.A.

„Trudności gospodarcze nie zniknęły z nowym rokiem, jednak nawet przy tak słabym otoczeniu patrzymy z optymizmem na rok 2023. Kontynuujemy rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe, które - mamy nadzieję - zaowocują wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów i usług, generujących przychody i wysokie marże” – przybliżono wpływ obszaru R&D na perspektywy biznesowe.

„Będziemy kontynuować działania w tych obszarach, które przyczyniły się do osiągnięcia ubiegłorocznych wyników. Obejmują one: rozwój systemów oprogramowania, rozwój rozwiązań szyfrujących i sprzętu, rozwój badań nad sztuczną inteligencją, handel sprzętem i oprogramowaniem, handel sprzętem i oprogramowaniem związanym z rynkiem opieki zdrowotnej oraz świadczenie usług związanych z tym sprzętem i oprogramowaniem, rozwój rozwiązań edukacyjnych online. Zamierzamy także działać w nowych obszarach, gdzie widzimy możliwość wykorzystania naszych umiejętności w zakresie rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem technologii opartych na blockchain i rozwiązaniach AI. Jednym z nich jest logistyka, gdzie zamierza rozwijać algorytmy informatyczne i logistyczne dla transportu towarowego. Drugi to energetyka, gdzie zamierza przyczynić się do wdrożenia efektywnego sterowania wysokowydajnymi urządzeniami do magazynowania energii (w skali krajowej i przemysłowej)” – jasno podsumowuje cele operacyjne spółka IT z rynku NewConnect.

O Polaris IT Group SA:
Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.