RelacjeRynku

Grupa POLARIS IT GROUP z 35,5 mln przychodu i 1 mln zysku w 2023

Long
NEWCONNECT_DLY:PIT   POLARIS IT GROUP
Grupa Polaris IT Group notuje w 2023 r. ponad 35,5 mln zł przychodów i 1 mln zł zysku netto

Jak poinformowała Polaris IT Group SA, spółka informatyczna notowana na rynku giełdowym NewConnect, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polaris IT Group wyniosły w 2023 roku 35.578.946,56 zł, natomiast skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 1.043.662,60 zł. Na koniec 2022 roku było to odpowiednio 44.768.488,54 zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 2.974.554,48 zł skonsolidowanego zysku netto. W tym samym czasie jednostkowe przychody netto ze sprzedaży Polaris IT Group SA osiągnęły 393.120,00 zł, co oznacza że wciąż zdecydowana większość sprzedaży generowana jest przez ISRV Zrt., czyli węgierską spółkę zależną z siedzibą w Budapeszcie.

Jak podkreślono w początkowej części komentarza wynikowego był to trudny czas dla globalnej gospodarki i znacznie trudniejszy dla gospodarki węgierskiej, lecz pomimo znacznych spadków wydatków na IT i nowe projekty informatyczne ISRV Zrt – kluczowa operacyjnie spółka w Grupie Polaris IT Group - zakończyła 2023 rok z nieco wyższymi przychodami niż rok wcześniej.

„W ubiegłym roku spółka nadal zajmowała się równolegle kilkoma obszarami działalności, starając się kłaść nacisk na rozwój oprogramowania, sprzętu i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Oprócz tego spółka z powodzeniem sprzedawała wdrożenia i licencje oparte na wcześniejszych pracach i zakupach - jednym z takich projektów było nabycie przez spółkę w 2022 r. licencji w segmencie zabezpieczeń, która w 2023 r. wygenerowała przychody w wysokości prawie dwóch trzecich wartości nabycia” – przybliżono działalność spółki Polaris IT Group w poprzednim roku.

„W 2023 r. Polaris IT Group SA kontynuowała rozpoczęte wcześniej działania badawczo-rozwojowe nad przemysłowym drukiem 3D, które zostaną zakończone pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. Pozyskała również nowy kapitał w wysokości ponad 4 mln zł poprzez emisję nowych akcji serii R. Kapitał ten został wykorzystany przez spółkę na wsparcie działalności badawczo rozwojowej w ISRV Zrt. oraz prace przygotowawcze do nowych projektów. W obszarze opieki zdrowotnej spółka z powodzeniem zrealizowała umową związaną z zarządzaniem pacjentami szpitalnymi” – zwrócono uwagę także na pozostałe obszary działalności operacyjnej spółki informatycznej z rynku NewConnect w raportowanym okresie.

„Już po zakończeniu roku obrotowego, w marcu 2024 r., spółka podpisała umowę o wyłącznym przedstawicielstwie z jednym z największych chińskich producentów akcesoriów wojskowych (np. odzieży wojskowej, sprzętu obronnego, specjalnego wyposażenia taktycznego itp.) na całą UE. Ze względu na obecne wydarzenia geopolityczne, wielkość wydatków rządowych na broń i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa znacznie wzrasta w całej Europie. Polaris IT Group SA liczy, że w 2024 r. ta umowa na wyłączność, a także inne przygotowywane umowy, zapewnią jej korzystną pozycję w przetargach w różnych krajach” – podkreślono również obecną aktywność gospodarczą Polaris IT Group SA i jej realne perspektywy biznesowe.

O Polaris IT Group SA:
Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.