RelacjeRynku

POLARIS IT GROUP pozyskuje inwestora/planuje podwyższenie kap.

Long
NEWCONNECT:PIT   POLARIS IT GROUP
Polaris IT Group pozyskuje inwestora i planuje podwyższenie kapitału

Polaris IT Group SA czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect poinformowała właśnie o ustaleniu warunków nowej emisji akcji, którą zamierza skierować do nowego inwestora. W ramach planowanej emisji wyemitowanych zostanie 2.750.000 akcji po cenie emisyjnej 1,50 zł.

Jak wspomniano w raporcie bieżącym Zarząd Polaris IT Group SA, zgodnie ze Statutem, jest upoważniony do przeprowadzenia takiej emisji w ramach kapitału docelowego, a następnie wprowadzenia akcji do obrotu.

„Zarząd planuje, że subskrypcja zostanie zamknięta do końca sierpnia 2023 r. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet podwyższenia kapitału w wysokości 80 mln HUF (ok. 950 tys. zł). Środki z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki zależnej iSRV Zrt., w ramach grupy kapitałowej Polaris IT Group SA” – podkreślono aktualny etap i dalsze działania na gruncie emisji akcji skierowanej do nowego inwestora.

O Polaris IT Group SA:
Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.