RelacjeRynku

Grupa PREFA GROUP w II kw. notuje ok. 31 mln zł przychodu +512%

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Grupa Prefa Group w II kw. 2022 r. notuje blisko 31 mln zł przychodu i wzrost o 512% r/r

Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. w opublikowanym właśnie raporcie okresowym za drugi kwartał 2022 roku wykazała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie 30 970 777,77 zł wobec 5 060 218,69 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza imponujący wzrost o 512,04% r/r. Jak wyraźnie zaznaczono w przekazanym do publicznej wiadomości raporcie wynikowym odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży świadczy o potencjale Grupy Prefa Group do generowania zysków w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie w omawianym okresie zysk netto ze sprzedaży Grupy Prefa Group wyniósł 5 522 513,71 zł wobec 916 974,89 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 1 006 053,05 zł wobec wypracowanego rok wcześniej zysku netto w wysokości 613 878,50 zł.

„Mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej spowodowanej ponadprzeciętnie rosnącą inflacją, znaczącą zmiennością cen materiałów budowlanych i ich ograniczoną dostępnością oraz wciąż niepewną sytuacją geopolityczną związaną z konfliktem w Ukrainie, Grupa pozyskiwała nowe kontrakty oraz realizowała kolejne etapy inwestycji rozpoczęte w poprzednich miesiącach” – zwraca na wstępie uwagę Zarząd Prefa Group S.A.

„W II kwartale 2022 roku spółka kontynuowała rozwój działalności opartej o utworzenie sieci współpracujących podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. oraz realizację projektów o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo – konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego” – podkreślono konsekwentną realizację strategii wzrostu.

„Naszym celem jest osiągnięcie odpowiedniej skali działalności stąd decyzja o zakupie maszyn i urządzeń zakładu prefabrykatów przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego oraz zawarcie umowy w zakresie budowy zakładu prefabrykatów. Prowadzenie przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach wiąże się z szeregiem wyzwań, o których jeszcze do niedawna nie słyszano w biznesie” – kontynuuje spółka z sektora budownictwa mieszkaniowego.

„Rynek budownictwa mieszkaniowego przechodzi obecnie przyspieszoną transformację w kierunku odchodzenia od zaspokajania potrzeb egzystencjalnych mieszkaniem własnościowym na rzecz najmu długoterminowego, który oferują w szczególności fundusze PRS (Private Rented Sector), zasilane tańszym kapitałem zagranicznym, opartym w szczególności o fundusze emerytalne. Dla firm deweloperskich taki kierunek zmian pozwala na kierowanie produkcji do hurtowych kupujących, tak instytucjonalnych, jak i osób fizycznych, zorientowanych na zakup gotówkowy, który wyparł klienta kredytowego z uwagi na wysokie stopy procentowe, a tym samym znacząco wyższe koszty finansowania zakupu nieruchomości. Rynek poznański, z uwagi na stosunkowo niski poziom cen mieszkań, relatywnie dobrze opiera się tendencjom spadkowym, wywołanym przez ograniczony dostęp do finansowania bankowego klientów kredytowych. Dodatkowo zakup lokali mieszkalnych stanowi atrakcyjny nośnik kapitału przy obecnych poziomach inflacji” – przybliża aktualne uwarunkowania rynkowe Prefa Group S.A.

„II kwartał 2022 przyniósł również przeceny na rynku materiałów budowlanych, co pozwala na prowadzenie procesu budowlanego przy kosztach mniejszych od pierwotnie oczekiwanych” – dodaje Emitent.

„W obszarze spraw korporacyjnych najistotniejszym wydarzeniem było zorganizowanie oraz przeprowadzenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Ponadto, Emitent kontynuował zawieranie z poszczególnymi podmiotami umów ramowych określających zasady udzielania pożyczek na potrzeby finansowania bieżącej działalności. Spółka w raportowanym okresie wyemitowała również kolejną serię obligacji” – podsumowano także aspekt podjętych działań na gruncie finansowania stale rosnącej działalności.

O biznesie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, jak również o konsekwentnej realizacji przyjętej strategii wzrostu i kompleksowości oferowanych rozwiązań deweloperskich Grupy Kapitałowej Prefa Group mówił w niedawnej rozmowie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich w studiu Comparic24.TV Prezes Zarządu Prefa Group S.A. – Jakub Suchanek. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.

O Prefa Group S.A.:
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.