RelacjeRynku

Prezes PREFA GROUP komentuje kluczowe kwestie związane ze spółką

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prezes Prefa Group komentuje kwestie fundamentalne, operacyjne i strategiczne

Podczas grudniowej rozmowy z Jakubem Suchankiem – Prezesem Zarządu Prefa Group S.A. w studiu Comparic24.TV zostały poruszone bardzo istotne kwestie w aż pięciu kluczowych obszarach, związanych ze spółką deweloperską notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Zapraszamy do krótkiej lektury najważniejszych wypowiedzi Prezesa.

O kompleksowych rozwiązaniach deweloperskich
„Jesteśmy podmiotem, który zapewnia dostarczenie każdego znaczącego ogniwa łańcucha dostaw w obrębie budownictwa mieszkaniowego. Rozwijamy jednocześnie naszą część produkcyjną, będąc obecnie na etapie wystąpienia o pozwolenia na budowę dla nowego zakładu prefabrykacji, która to inwestycja pozwoli nam podnieść nasze obecne moce produkcyjne nawet czterokrotnie, a termin zakończenia prac ustaliliśmy na czerwiec 2024 roku”.

„Prefabrykacja na pewno stanowi trzon naszej działalności, gdyż jest dedykowana zarówno do budownictwa w zakresie naszych spółek z Grupy Kapitałowej Prefa Group, jak również do sprzedaży na rynku zewnętrznym”.

O zmianach na rynku nieruchomości i odpowiedzi na nie
„Do tej pory skupialiśmy głównie swoją aktywność w stronę naszych celowych spółek deweloperskich. W tej chwili rynek wymusza pewne zmiany, w związku z czym spoglądamy również w kierunku realizacji zamówień zewnętrznych, a docelowo chcielibyśmy aby wspomniane dwa obszary osiągnęły zbliżony poziom tzn. połowa naszej produkcji była ukierunkowana do spółek z Grupy, a połowa na zewnątrz. Robimy to również po to, aby przyśpieszyć monetyzację naszych działań”.

„Na pewno rynek poznański i wielkopolski, na którym jako Grupa działamy, jest bardzo ciekawym rynkiem. Zmiany, które dotyczą obecnie rynku deweloperskiego czy w ogóle rynku budownictwa mieszkaniowego to są zmiany, które niosą za sobą wyzwania, ale też roztaczają szerokie możliwości rozwoju. Wspomniane możliwości rozwoju dotyczą obecnie przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego, gdyż jest to charakterystyczny kierunek dla sektora PRS czyli „Private Rented Sector”. W tym obszarze właśnie chcemy dedykować nasze rozwiązania dla podmiotów instytucjonalnych, ale także dla inwestorów indywidualnych chcących zaangażować swój kapitał w zakup mieszkań oraz być może dodatkowo zaopatrzyć się w usługę zarządzania najmem i urządzenia „pod klucz”, co umożliwi szybkie rozpoczęcie czerpania zysków z komercjalizacji zakupionych powierzchni mieszkaniowych”.

„W zakresie sektora PRS jesteśmy aktualnie na etapie realizowania własnych założeń, które są z nim związane. Jesteśmy przy tym otwarci na graczy zewnętrznych, obecnych na tym rynku, tak instytucjonalnych komercyjnych, jak i instytucjonalnych publicznych – już teraz podejmujemy stosowne rozmowy w obu obszarach potencjalnej współpracy”.

„Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie został nabyty pakiet większościowy akcji jednej ze spółek notowanych na rynku giełdowym NewConnect. Właśnie w ramach tej spółki będziemy realizowali podmiot działający w sektorze PRS. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w połowie grudnia ubiegłego roku, zagłosowało już za wprowadzeniem stosownych zmian w tym zakresie, w tym w szczególności dotyczących zmiany nazwy i szerzej statutu spółki. Co istotne i co na pewno należy podkreślić to fakt, że model działania tego podmiotu będzie ściśle komplementarny z modelem funkcjonowania spółki Prefa Group w ten sposób. Naszym celem jest z jednej strony zapewnić podmiot, który będzie realizował nowe założenia związane z dynamicznie rozwijającym się rynkiem PRS, a z drugiej strony który umożliwi spółkom z Grupy Prefa Group realizację zabudowy lokali mieszkalnych, dedykowanych w stronę określonego odbiorcy, co z kolei otwiera możliwość wyjścia z inwestycji po określonej cenie. Samą komercjalizacją na rzecz tego podmiotu będzie zajmowała się również spółka z naszej Grupy, a konkretnie Prefa Group Nieruchomości”.

„Biorąc pod uwagę relację dynamiki wzrostu cen mieszkań do dynamiki wzrostu cen najmu widać, że korzystniej prezentuje się ten drugi obszar. Obecnie rynek najmu przypomina w sporej mierze rynek sprzedaży mieszkań sprzed roku, kiedy to mówiąc kolokwialnie sprzedaż była realizowana niemal z miejsca. Przyczyna tego stanu rzeczy jest prosta, gdyż z jednej strony obserwujemy wzrastające ceny mieszkań, a z drugiej strony ograniczony dostęp do finansowania hipotecznego, co sprawia że potencjalni kupujący zwracają się w stronę rynku najmu. Natomiast wystudzenie na rynku deweloperskim sprawia, że tych ofert znacząco nie przybywa. To wszystko ostatecznie generuje wzrost ceny, a tym samym samej rentowności nie tylko zakupu, ale również późniejszego najmu”.

„Z całą pewnością rynek energetyczny wymusza w tej chwili również rozwiązania w przestrzeni mieszkaniowej. Ma to miejsce w zakresie dostarczania tak ekonomicznych, jak i relatywnie niedrogich źródeł energii, które pozwolą w przystępny sposób ją czerpać, a dotyczy to zarówno energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Realizowane przez nas obecnie inwestycje, a szczególnie te nowe, będą zaopatrzone w rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie poboru energii z zewnątrz i uzyskania pewnego rodzaju autonomii energetycznej. Chcielibyśmy, aby nasze rozwiązania umożliwiły na znaczącą redukcję, a być może nawet wyeliminowanie konieczności korzystania z energii zewnętrznej”.

O technologii prefabrykacji będącej filarem rozwoju
„Prefabrykacja w zakresie wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, które produkujemy, to przede wszystkim proces technologiczny który przyśpiesza późniejszy proces budowlany. Przesuwa ona znaczącą część działania na etap fabryki, tak że na placu budowy mamy już do czynienia przede wszystkim z montażem”.

„Dzięki rozwiązaniu opartemu o prefabrykację zyskujemy nie tylko na szybkości wytworzenia, co jest obecnie głównym elementem cenotwórczym, ale także na komforcie samej pracy i jej wykonania. Dodatkową korzyścią stosowania tej technologii jest aspekt użytkowo-mieszkalny z uwagi na fakt, że ściany wytworzone w tej technologii są węższe niż w technologii tradycyjnej, co sprawia że wewnątrz budynku pozostaje więcej miejsca”.

O wynikach finansowych i perspektywach wzrostu
„Przede wszystkim należy zwrócić uwagę w jaki sposób prezentowane są wyniki, a w szczególności przychody w działalności deweloperskiej. Kluczowy jest tutaj moment rozpoznania przychodu w sprawozdawczości rachunku zysków i strat, który powstaje dopiero w momencie faktycznego przeniesienia własności lokalu. Dlatego też, gdy mówimy o sprzedaży cząstkowej z wykorzystaniem rachunków powierniczych i fakturowaniu za poszczególne etapy inwestycji, która nie została wciąż oddana do użytkowania, to tutaj odnosimy się wyłącznie do pozycji bilansowych. Całościowo powoduje to, że pozycje wynikowe ujawniają się w sposób stopniowy na przestrzeni kolejnych kwartałów”.

„W tej chwili dynamizujemy również działania w zakresie finansowania deweloperskiego naszych przedsięwzięć, które w co wierzę niebawem zostaną sfinalizowane oraz realizacji przedsprzedaży, gdzie idziemy w kierunku podmiotów bankowych z uwagi na wykorzystanie rachunków powierniczych”.

„Kładziemy duży nacisk na rozpoczęcie lub wznowienie przedsprzedaży, tam gdzie czekaliśmy na zaangażowanie podmiotów hurtowych, w naszych kluczowych inwestycjach. Oczywiście realizacja poszczególnych etapów inwestycji, a w konsekwencji oddanie do użytkowania i przeniesienie ich własności, będzie skutkowała zaksięgowaniem przychodu. Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji, które obecnie prowadzimy, jak również dynamikę naszego podejścia zarówno do ich realizacji oraz sprzedaży, to z całą pewnością rokowania wynikowe są bardzo pozytywne”.

„Nasze przeorientowanie na podmioty instytucjonalne z pewnością może być realnym impulsem wzrostowym, a samo dedykowanie części naszej działalności operacyjnej w kierunku podmiotów hurtowych jak najbardziej leży w naszym zainteresowaniu. W tym miejscu raz jeszcze warto podkreślić planowaną dużą rolę w obszarze PRS, którą ma do odegrania nowy podmiot czyli spółka z rynku NewConnect, w której nabyto większościowy pakiet akcji i jest obecnie na etapie rejestracji zmian statutowych. Przewiduję tutaj synergię działalności z Grupą Prefa Group, gdzie wspomniana spółka będzie jedną z naszych destynacji sprzedażowych, a wykluczyć także nie można scenariusza w którym zostanie ona włączona w struktury Grupy Kapitałowej”.

O obszarze korporacyjnym i źródłach finansowania
„Z całą pewnością dbamy o transparentność i komunikację z naszymi inwestorami. Odnosząc się choćby do przeprowadzonej wcześniej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Prefa Group to warto wspomnieć, że był to również zabieg techniczny w celu zwiększenia sumarycznie liczby akcji naszej spółki. Podjęliśmy takie działania także po to, aby przygotować spółkę do następnej emisji akcji czyli zewnętrznej już oferty publicznej akcji serii D. Niezmiennie zależy nam na zwiększeniu akcji Prefa Group w wolnym obrocie na rynku giełdowym, jak również na tym aby nasi potencjalni akcjonariusze i inwestorzy mogli w ten sposób w większym stopniu partycypować w działaniach naszej spółki, a ich zaangażowanie kapitałowe wzrastało”.

O Prefa Group S.A.:
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.