RelacjeRynku

Spółka z Grupy PREFA GROUP zleca inwestycję na ponad 24 mln zł

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Spółka zależna Prefa Group zleca generalne wykonawstwo inwestycji o wartości ponad 24 mln zł

Zarząd Prefa Group S.A. poinformował, że w dniu 8 czerwca 2022 roku spółka zależna Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k., wchodząca w struktury Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , zawarła z podmiotem niepowiązanym z Grupą Kapitałową Prefa Group S.A. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego o łącznej wartości 24.271.860,00 zł netto.

Przedmiotowa umowa dotyczy realizacji prac projektowych i robót budowlanych obejmujących budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, których termin ukończenia ustalono na dzień 29 grudnia 2023 roku.

Inwestycja spółki z Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , o której mowa powyżej, umożliwi czterokrotne zwiększenie produkcji (160 m2 /h), poprzez wdrożenie w pełni zautomatyzowanego procesu produkcji, opartego na wysoko wyspecjalizowanej technologii komputerowego sterowania procesami. Nowoczesna linia produkcyjna, wraz z zintegrowanymi systemami do gięcia stali oraz zgrzewania siatek, przyczyni się do ograniczenia do minimum strat materiałowych i czasu realizacji, przekładając się wymiernie na ochronę środowiska i poprawę warunków pracy. Pozwoli to na zapewnienie dostaw prefabrykatów na potrzeby własne Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , zwiększenie możliwości realizacyjnych własnych spółek deweloperskich oraz sprzedaż znacznej ilości produktów na rynek zewnętrzny.

O Prefa Group S.A. :
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. realizuje ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.