RelacjeRynku

PREFA GROUP pozyskuje finansowanie i finalizuje zakup linii

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Grupa Kapitałowa Prefa Group pozyskuje istotne finansowanie i finalizuje zakup linii do produkcji prefabrykatów

W ostatnich dniach spółki z Grupy Kapitałowej Prefa Group, świadczącej kompleksowe rozwiązania deweloperskie w obszarze budownictwa mieszkaniowego, poinformowały rynek o dwóch fundamentalnie znaczących transakcjach.

Najpierw Zarząd Prefa Group S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu dwóch umów pożyczek, na podstawie których spółka giełdowa pozyskała finansowanie zewnętrzne, oprocentowane na 5,5%, którego łączna wartość wyniosła 3,3 mln EUR. Krótko potem zakomunikowano również o finalizacji przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k., strategicznej z punktu widzenia dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Prefa Group, umowy zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego, drugiego już, zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego. Wspomniana transakcja zakupu maszyn i urządzeń zakładu prefabrykatów była realizowana w kilku transzach, a jej łączna wartość wyniosła 2 mln EUR tytułem zakupu linii do produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, w tym automatycznej linii do produkcji zbrojenia, automatycznych mieszalników do betonu, urządzeń recyklingowych i dźwigowych, układu ogrzewania, przenośników taśmowych, wózka widłowego oraz dodatkowo 150 tys. EUR tytułem niezbędnego demontażu.

Przedmiotowa linia do prefabrykacji użytkowana będzie w nowobudowanej hali produkcyjnej, która zlokalizowana będzie na zakupionym przez spółkę zależną, działającą w strukturach Grupy Prefa Group, gruncie w miejscowości Komorniki (gmina Kleszczewo) pod Poznaniem.

Obydwie informacje mają kluczowe znaczenie i świadczą o konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Prefa Group, opartej o dostarczanie pełnego łańcucha dostaw w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie inwestycja w obszarze prefabrykacji potwierdza także obrany model zrównoważonego skalowania przestrzeni produkcyjnej i deweloperskiej.

O Prefa Group S.A.:
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.