RelacjeRynku

PREFA GROUP odpowiada na dynamiczne zmiany rynku nieruchomości

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Profil biznesowy
Prefa Group S.A. to przedstawiciel branży deweloperskiej oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: PFG), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym, zapewniając tym samym dostarczenie każdego znaczącego ogniwa łańcucha dostaw w obrębie budownictwa mieszkaniowego.

Prefabrykacja to z pewnością trzon działalności Grupy Prefa Group, gdyż jest dedykowana zarówno do budownictwa w zakresie spółek z Grupy, jak również do sprzedaży na rynku zewnętrznym. Obszar prefabrykacji jest stale rozwijany, a najlepiej o tym świadczy decyzja o rozpoczęciu budowy drugiego już zakładu prefabrykacji, która to inwestycja pozwoli Grupie podnieść jej obecne moce produkcyjne nawet czterokrotnie. Termin zakończenia prac ustalono na czerwiec 2024 roku.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe
Do tej pory aktywność Grupy Prefa Group była skupiona głównie w kierunku własnych celowych spółek deweloperskich, które realizowały określone inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jednakże z czasem rynek nieruchomości zaczął wymuszać pewne zmiany, co skłoniło Grupę do spoglądania także w stronę realizowania zamówień zewnętrznych, aby przyśpieszyć monetyzację prowadzonych działań.

Obserwowane obecnie zmiany na rynku deweloperskim czy w ogóle szerzej na rynku budownictwa mieszkaniowego niosą za sobą określone wyzwania, ale też otwierają szerokie możliwości rozwoju, które dotyczą w szczególności obszaru budownictwa wielorodzinnego, charakterystycznego dla sektora PRS czyli rynku najmu instytucjonalnego. W tym właśnie obszarze Grupa zamierza dedykować własne rozwiązania skierowane do podmiotów instytucjonalnych, nie zapominając przy tym również o inwestorach indywidualnych chcących zaangażować swój kapitał w zakup mieszkań oraz być może dodatkowo zaopatrzyć się w usługę zarządzania najmem i urządzenia „pod klucz”, co umożliwi szybkie rozpoczęcie czerpania zysków z komercjalizacji zakupionych powierzchni mieszkaniowych.

Konkurencyjność rynkowa
Silną pozycję konkurencyjną Grupie Prefa Group, poza oczywistą kompleksowością dostarczanych rozwiązań deweloperskich w obszarze budownictwa mieszkaniowego, zapewnia w szczególności obszar prefabrykacji.

Rozwiązania oparte o prefabrykację pozwalają znacząco zyskać na szybkości wytworzenia poszczególnych etapów prac budowlanych, gdyż w praktyce przesuwają one znaczącą część działań na etap fabryki, pozostawiając na placu budowy przede wszystkim czynności montażowe. Warto przy tym podkreślić, że czas jest obecnie głównym elementem cenotwórczym, który nie pozostaje bez wpływu na stronę kosztową każdej prowadzonej inwestycji. Inną korzyścią płynącą ze stosowania rozwiązań w obszarze prefabrykacji jest aspekt użytkowo-mieszkalny z uwagi na fakt, że ściany wytworzone w tej technologii są węższe niż w technologii tradycyjnej, co sprawia że wewnątrz budynku pozostaje więcej przestrzeni użytkowej. To z kolei przekłada się na wyższą efektywność użytkową całej inwestycji.

Wyniki finansowe i perspektywy wzrostu
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę w jaki sposób prezentowane są wyniki, a w szczególności przychody w działalności deweloperskiej. Kluczowy jest tutaj moment rozpoznania przychodu w sprawozdawczości rachunku zysków i strat, który powstaje dopiero w momencie faktycznego przeniesienia własności lokalu. Dlatego też, gdy mówimy o sprzedaży cząstkowej z wykorzystaniem rachunków powierniczych i fakturowaniu za poszczególne etapy inwestycji, która nie została wciąż oddana do użytkowania, to tutaj odnosimy się wyłącznie do pozycji bilansowych. Powoduje to, że pozycje wynikowe ujawniają się w sposób stopniowy na przestrzeni kolejnych kwartałów.

Obecnie Grupa Prefa Group kładzie duży nacisk na rozpoczęcie lub wznowienie przedsprzedaży w kluczowych inwestycjach, tam gdzie działania te zostały czasowo wstrzymane z uwagi na oczekiwanie na zaangażowanie podmiotów hurtowych. Oczywiście realizacja poszczególnych etapów inwestycji, a w konsekwencji oddanie do użytkowania i przeniesienie ich własności, będzie skutkowała zaksięgowaniem przychodu. Jak wskazuje Zarząd Prefa Group S.A. biorąc pod uwagę liczbę inwestycji, które obecnie są prowadzone, jak również dynamikę podejścia Grupy zarówno do ich realizacji oraz do sprzedaży to rokowania wynikowe należy postrzegać za bardzo obiecujące.

Z pewnością realnym impulsem wzrostowym może być przeorientowanie sprzedażowe Grupy Prefa Group na podmioty instytucjonalne, a samo dedykowanie części działalności operacyjnej w kierunku podmiotów hurtowych jak najbardziej leży w ciągłym zainteresowaniu Grupy. Warto podkreślić planowaną dużą rolę w obszarze PRS czyli rynku najmu instytucjonalnego, którą ma do odegrania nowy podmiot z rynku NewConnect czyli powstająca obecnie spółka Private Rented Sector S.A., w której nabyto większościowy pakiet akcji i która jest obecnie na etapie rejestracji zmian statutowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak zakłada przy tym Zarząd spółki Prefa Group nie należy zapominać o potencjalnej synergii działalności spółki Private Rented Sector z całą Grupą Prefa Group, gdzie wspomniana spółka może być jedną z destynacji sprzedażowych dla Grupy, a wykluczyć także nie można scenariusza w którym zostanie ona włączona w struktury Grupy Kapitałowej.

W obszarze finansowym Grupa Prefa Group realizuje obecnie strategię ograniczenia zadłużenia hipotecznego, w szczególności dla gruntów stanowiących przedmiot inwestycji deweloperskich, a w opublikowanym właśnie raporcie kwartalnym za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku poinformowała także, że w odniesieniu do spółek celowych planuje współpracę na poziomie equity w formule joint venture w celu redukcji obciążeń kosztowych oraz zwiększenia skali działalności.

--
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.