RelacjeRynku

PREFA GROUP S.A. zawiesza ofertę publiczną akcji serii C

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
W dniu 10 marca 2022 r. Zarząd Prefa Group S.A. podjął uchwałę w sprawie zawieszenia oferty publicznej nie więcej niż 3 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wspomniane akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz zmiany statutu spółki.

„Zawieszenie oferty publicznej związane jest z dynamiczną zmianą sytuacji gospodarczej i politycznej związanej z konfliktem w Ukrainie oraz potencjalnie negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynki finansowe w postaci prawdopodobnie wysokiej niestabilności cen akcji oraz wysokiej niestabilności cen surowców, półproduktów oraz paliw płynnych, gazowych” – dowiadujemy się z treści opublikowanego komunikatu Prefa Group S.A.

„Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C następuje bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia, a odwieszenie oferty publicznej akcji serii C nastąpi w takim terminie, aby jej przeprowadzenie było dalej prawnie możliwe” – czytamy dalej.

O Prefa Group S.A. :

Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. realizuje ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.