RelacjeRynku

OPONEO.PL – rośnie szybciej niż polski e-commerce

Long
GPW:OPN   OPONEO.PL
Profil spółki
OPONEO.PL (OPN) – internetowy dystrybutor opon i felg oraz spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80. Jednocześnie spółka dominująca wobec Grupy Kapitałowej Oponeo.pl, która od lat jest liderem polskiego rynku e-commerce w segmencie sprzedaży opon. Obecnie Grupa Oponeo, poza Polską, operuje na 13 rynkach zagranicznych.

Wykres i sytuacja techniczna
Od 2,5 miesiąca kurs OPONEO.PL porusza się w przedziale pomiędzy ok. 61,4 zł (mocne wsparcie wynikające z profilu wolumenu) oraz 70 zł (aktualny opór i ATH). Obecnie prawdopodobnym scenariuszem w krótkim terminie wydaje się być kontynuacja korekty i zejście kursu w rejony obecnej średniej 50-sesyjnej (MA50), której osiągnięcie może dać mocniejszy impuls wzrostowy. Ewentualne przełamanie wspomnianego poziomu może spowodować zejście kursu w okolice obecnego wsparcia na ok. 61,4 zł.

Analiza wynikowa
Spoglądając na wyniki Grupy Oponeo z łatwością można dostrzec oczywistą sezonowość, wynikającą wprost nie tyle z przyjętego modelu biznesowego, co po prostu z branży motoryzacyjnej. Zwyczajowo drugi i czwarty kwartał każdego roku jest najlepszym wynikowo okresem, kiedy to Grupa Oponeo generuje najwyższą sprzedaż i zysk netto, podczas gdy w pozostałych dwóch kwartałach nie tylko notuje znaczący spadek przychodów, lecz także regularne straty. Jednakże widoczna jest wynikowo tendencja wzrostowa najlepszych okresów roku, przy jednoczesnej tendencji spadkowej tych najsłabszych. Dzięki temu całościowo Grupa Oponeo osiąga coraz lepsze wyniki roczne, gdyż gorsze kwartały są rekompensowane przez te lepsze z coraz większą nadwyżką finansową.

W ujęciu rocznym Grupa Oponeo regularnie zwiększa przychody ze sprzedaży, średnio w przedziale 10-20% r/r, przekraczając na koniec 2020 roku skumulowany poziom 1 mld zł. Z kolei zysk netto rośnie średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w skali roku, osiągając na koniec 2020 roku skumulowany poziom ponad 32 mln zł.

W chwili obecnej wiele wskazuje, że rok 2021 pozwoli utrzymać wspomnianą wyżej tendencję wzrostową na poziomie przychodów i zysków Grupy.

Szanse i zagrożenia
Z pewnością stały rozwój rynku e-commerce jest czynnikiem sprzyjającym w dalszym rozwoju Grupy, ale pozytywnie działa również efekt silnej pozycji rynkowej, wypracowanej przez Grupę na przestrzeni ostatnich 20 lat. Warto zauważyć, że wzrost przychodów i zysków rocznych jest w przypadku Grupy Oponeo jednak wyższy niż wzrost handlu internetowego w Polsce, rosnącego w tempie kilkunastu procent rocznie. Jest to bez wątpienia wymierny wskaźnik efektywności biznesowej Grupy.

Wartym podkreślenia jest także fakt, że Grupa Oponeo rozwija na poziomie wybranych spółek zależnych działalność w obszarach poza branżą motoryzacyjną oferując w sprzedaży elektronarzędzia, narzędzia, rowery oraz części i akcesoria rowerowe. Już teraz efekty biznesowe są wymierne, gdyż przychody tych podmiotów tylko w trzecim kwartale br. wzrosły odpowiednio o 58% i 18% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niewątpliwie może to skutecznie optymalizować podstawowy model biznesowy Grupy, jednocześnie ograniczając obiektywne trudności będące następstwem wspomnianej powyżej sezonowości wynikowej w branży motoryzacyjnej.

Aktualna wycena
Obecna kapitalizacja rynkowa OPONEO.PL wynosi ok. 950 mln zł, co plasuje spółkę pod koniec trzeciej dziesiątki indeksu sWIG80. Z kolei wskaźnik C/Z (23,20) lokuje spółkę dopiero pod koniec szóstej dziesiątki wspomnianego indeksu małych podmiotów. Pod względem stopy dywidendy, która za rok 2020 osiągnęła poziom 1,93%, spółka znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród spółek dywidendowych wchodzących w skład indeksu sWIG80. Wszystko to pokazuje potencjał wzrostowy, jednakże decydujące będą wyniki – w pierwszej kolejności trwającego obecnie kwartału.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.