RelacjeRynku

MILTON ESSEX publikuje Strategię komercjalizacji SkinSENS™

Long
NEWCONNECT:MTN   MILTON
Milton Essex publikuje Strategię komercjalizacji Systemu SkinSENS™ na lata 2024-2026

Milton Essex S.A., czyli spółka medtechowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect, opublikowała podstawowe założenia Strategii komercjalizacji Systemu SkinSENS™ na lata 2024-2026, której celem jest przedstawienie aktualnych i przyszłych kierunków rozwoju palety produktowej, szczególnie w obszarze innowacyjnej diagnostyki alergologicznej wykorzystującej sztuczną inteligencję oraz planowanego modelu komercjalizacji.

Strategia dotyczy wyrobu medycznego korzystającego ze sztucznej inteligencji, co wyznacza zupełnie nowy kierunek rozwoju i ucyfrowienia czynnościowej diagnostyki alergii metodą testów in vivo, stanowiących nieodmiennie złoty standard kliniczny. Digitalizacja pozwoli również na wykorzystanie możliwości jakie stwarza telemedycyna w obszarze alergologii, gdyż do tej pory lekarze nie dysponowali podobnymi możliwościami zdalnego przesyłania wyników testów skórnych do późniejszego ich wykorzystania, porównania i analizowania. Zaprojektowany system SkinSENS™ będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie, nie mającym swojego odpowiednika ani bezpośredniego konkurenta. Uzyskane wyniki z pierwszych klinicznych badań pokazały bardzo dobrą jakość predykcji systemu, mierzonego standardowo wykorzystywanym do tego celu wskaźnikiem ROC AUC, który przekroczył wartość 0,98 - co plasuje go na jednym z najwyższych poziomów w skali światowej w swojej klasie. Wyniki te były recenzowane i opublikowane w 2022 roku przez prestiżowy periodyk naukowy The NATURE Scientific Reports (Neumann, Ł., Nowak, R., Stępień, J. et al. Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks. The Nature Sci Rep 12, 2648: 2022).

- Publikacja Strategii, dotyczącej naszego kluczowego produktu, jest dla nas niezwykle ważna, gdyż oznacza osiągnięcie pewnego kamienia milowego – przede wszystkim ukończenia flagowego urządzenia, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Równie ważne jest to, aby wszystkie osoby związane z naszą spółką miały świadomość jaką ścieżką będziemy teraz podążać oraz jakie działania zamierzamy podjąć jako Zarząd. Z jednej strony Strategia została opracowana w ten sposób, aby właściwie odzwierciedlała status placówek opieki medycznej po pandemii COVID, czyli w rzeczywistości ich osłabienie finansowe. Z drugiej jednak strony, opracowany przez nas dokument, zawiera najnowsze trendy, związane z komercjalizacją produktów, szczególnie wykorzystywanych w sposób powtarzalny i cykliczny. To właśnie wpłynęło na model biznesowy, który zdecydowaliśmy się wspólnie przyjąć, czyli dzierżawy naszych urządzeń. Chcemy pokazać, że obrana droga jest nie tylko właściwa, ale także opłacalna biznesowo oraz przyśpieszy nasz rozwój. Co równie istotne pozwoli nam ona na bieżąco kontrolować wyniki prac nad urządzeniami, a także gromadzeniem danych, które są bardzo ważnym elementem całej Strategii oraz wartości samej spółki. W istocie, z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa, ważne jest nie tylko urządzenie i jego komercjalizacja, ale przede wszystkim możliwość gromadzenia danych oraz ich umiejętnej analizy. To właśnie z uzyskanych danych wynika główna, a zarazem przyszła, wartość naszej firmy, a nie z urządzeń, które wraz z rozwojem technologii będą ulegać zmianom i kolejnym modyfikacjom. To też chcieliśmy wyraźnie podkreślić w Strategii, że owszem przykładamy dużą uwagę do urządzeń, lecz najważniejszym elementem kreującym wartość są właśnie informacje, które planujemy gromadzić - komentuje istotę Strategii Radosław Solan, Wiceprezes Zarządu Milton Essex.

- Publikując podstawowe założenia Strategii dajemy inwestorom możliwość zapoznania się z obranym przez nas kierunkiem rozwoju, lecz jednocześnie już teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na planowane pod koniec września „Drzwi Otwarte”, podczas których szerzej omówimy przyjęte założenia oraz odpowiemy na wszelkie pytania, które zapewne pojawią się po lekturze Strategii. Przy tej okazji chcemy także pokazać nasze flagowe, a przy tym gotowe już urządzenie, czyli SkinSENS™ - będzie ono przedmiotem, rozpoczynającego się już niebawem, programu badań klinicznychpodkreśla w uzupełnieniu Radosław Solan, Wiceprezes Zarządu Milton Essex.

Zarząd Milton Essex S.A. poinformował, że bliższe omówienie założeń Strategii odbędzie się podczas spotkania inwestorskiego, zorganizowanego w formie „Drzwi Otwartych”, w laboratorium AI spółki w Warszawie, przy ul. Żołny 42A, w piątek 29 września w godz. 10:00-12:00. Tego dnia Zarząd Milton Essex S.A. odpowie również na pytania dotyczące ogłoszonej Strategii oraz zaprezentuje flagowy system diagnostyczny SkinSENS™, przygotowywany do badań w wersji 2.0 już z myślą o komercjalizacji.

O Milton Essex S.A.:
Milton Essex S.A. to firma z sektora med-tech, specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych, a przy tym innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Kluczowy produkt SkinSENS™ przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki alergologicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego, obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.