RelacjeRynku

MILTON ESSEX w IV kw. zakończył testy SkinSENS - ruszył pilotaż

Long
NEWCONNECT_DLY:MTN   MILTON
Milton Essex w IV kw. 2023 zakończył testy oprogramowania SkinSENS™ i prowadzi obecnie badania kliniczne w dwóch łódzkich placówkach

W czwartym kwartale 2023 roku Milton Essex S.A., czyli spółka medtech z rynku giełdowego NewConnect zakończyła testy oprogramowania SkinSENS™, czyli urządzenia diagnostycznego, służącego do zautomatyzowanego odczytu skórnych testów alergicznych. W tym czasie poprawiono stabilność i funkcjonalność urządzenia, a nadrzędnym celem było przygotowanie interfejsu użytkownika w ten sposób, aby był on wolny od podstawowych błędów oprogramowania i odporny na nieprzewidziane zachowania użytkowników. Bezpośrednio pracowano także z placówkami medycznymi w celu jak najlepszego odzwierciedlenia w interfejsie oprogramowania procedur medycznych, do przeprowadzania których ma ono służyć. Zakończenie tego etapu działań pozwoliło rozpocząć program pilotażowy SkinSENS™, który jest obecnie prowadzony w dwóch łódzkich ośrodkach klinicznych.

“Przeglądowi oraz aktualizacji podlegał także formularz wywiadu alergologicznego, który stanowi integralną część systemu SkinSENS™. W tym aspekcie celem prac było takie przygotowanie formularza wywiadu, aby był prosty i zrozumiały przede wszystkim dla potencjalnych pacjentów, gdyż jednym z przyjętych założeń projektowych jest, aby znaczącą część wywiadu wypełniał pacjent. Takie podejście pomaga odzwierciedlić szereg informacji o chorobie pacjenta w formularzu, nim pacjent pojawi się w gabinecie lekarskim. W następstwie tego lekarz jest w stanie zapoznać się z systemowo ułożonymi informacjami o pacjencie i uzupełniając jedynie wywiad o aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia medycznego rozpocząć procedurę testów alergicznych” - przybliżono działania operacyjne Milton Essex w czwartym kwartale 2023 roku.

Jak podkreślono w raporcie kwartalnym Milton Essex S.A. każdy zainteresowany przeprowadzeniem skórnych testów alergicznych ma obecnie możliwość wzięcia udziału w badaniu klinicznym w jednym z dwóch placówek w Łodzi, a już niebawem w kolejnych placówkach w Warszawie, w których wykonywane są skórne testy alergiczne z wykorzystaniem urządzenia SkinSENS™. Zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu klinicznym oraz zapoznaniem się z nową metodą odczytu skórnych testów alergicznych spółka zaprasza na stronę SkinSENS w celu założenia konta pacjenta.

W kwestii bramki biometrycznej Face-COV, spółka medtech z rynku NewConnect przekazała, że ostatni kwartał ubiegłego roku był czasem rozliczenia projektu, zakończonego kwartał wcześniej i współfinansowanego ze środków publicznych. Dodano przy tym, że na dzień sporządzenia raportu Milton Essex pozyskało informację, że projekt Face-COV został pozytywnie zatwierdzony oraz rozliczony w NCBiR.

“W czwartym kwartale 2023 roku Emitent prowadził prace przygotowawcze w kierunku rozwoju urządzenia ActiveScan™, opracowanego dodatkowo w ramach projektu Face-COV, w wyniku którego miałoby zostać wyposażone w moduł do odczytu dokumentów tożsamości, kodów kreskowych innych dokumentów, kart dostępowych, a także linii papilarnych. Aplikacja rozwiązań dostępowych obejmujących weryfikację tożsamości w strategicznych punktach przestrzeni publicznej jest tylko kwestią czasu, a obecna napięta sytuacja międzynarodowa oraz niepewność o bezpieczeństwo narodowe stanowi jedynie katalizator dla takich poczynań” - nakreślono także działania operacyjne w drugim obszarze produktowym w raportowanym okresie.

“Rozwiązania, o których mowa powyżej wiążą się z odpowiednimi regulacjami, które dotyczą zarówno RODO, lecz także ograniczeniami uprawnień do wykorzystania podobnych systemów. Emitent zamierza wykorzystać fakt, iż jego urządzenie zostało opracowanie w kraju, z uwzględnieniem kluczowych podzespołów pochodzących z Unii Europejskiej i zabiegać o jego wykorzystanie w obiektach o strategicznym znaczeniu dla państwa. Możliwość wprowadzenia podobnych rozwiązań na rynku wiąże się zazwyczaj z wcześniej przeprowadzanymi testami oraz działaniami integracyjnymi z istniejącymi systemami dostępowymi i monitoringowymi. Przejściowy okres powyborczy zakłóca obecnie możliwości intensyfikacji działań sprzedażowych, gdyż osoby decyzyjne w obszarach, dla których dedykowane jest urządzenie nadal podlegają politycznym zmianom, a strategie działania w poszczególnych resortach nadal wydają się być w trakcie opracowywania. Niemniej jednak Emitent czyni aktywne starania, aby manifestować istnienie rozwiązania ActiveScan™ i promować możliwość jego wykorzystania jako skutecznego instrumentu kontroli w polityce bezpieczeństwa narodowego” - uzupełniono dalej o plany i perspektywy biznesowe.

W pozostałych obszarach operacyjnych Milton Essex zrealizowało dla klienta świadczenie usług doradczych, jak również implementacji, opracowanego w spółce i przystosowanego do potrzeb odbiorcy, oprogramowania do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w procesie badań klinicznych wyrobów medycznych. Wypracowano w ten sposób przychód netto w wysokości 42,3 tys. zł. Jak podkreśla spółka działalność w tym zakresie nie stanowiła jednak podstawowego przedmiotu działalności, lecz jeśli będzie to możliwe usługi w tym zakresie będą wykonywane, gdyż przyczyniają się do poprawy płynności finansowej spółki.

Na poziomie wynikowym raportowany okres spółka zamknęła stratą netto na poziomie 95.683,21 zł wobec 168.518,45 zł straty rok wcześniej, a w skali całego roku stratą netto w wysokości 617.327,83 zł, niższą o 39% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Jak zaznacza Milton Essex na mniejszą stratę wpływ miał znaczący spadek ponoszonych kosztów operacyjnych oraz uzyskane w 2023 roku przychody.

Zachęcamy do pozostawienia pytań w komentarzach - niebawem poprosimy Zarząd Milton Essex o udzielenie odpowiedzi w formie Inwestorskiego Q&A!

O Milton Essex S.A.:
Milton Essex S.A. to firma z sektora med-tech, specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych, a przy tym innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Kluczowy produkt SkinSENS™ przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki alergologicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego, obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.