RelacjeRynku

MCI Capital – wzrost poparty optymalną strategią

Long
MCI (GPW:MCI)  
GPW:MCI   MCI
Profil spółki
MCI Capital ASI S.A. (MCI) – to dynamiczny przedstawiciel branży inwestycyjnej, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80. Specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując zarówno w spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz w spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Misją MCI Capital jest osiąganie wysokich i stabilnych stóp zwrotu poprzez budowę wartości spółek portfelowych oraz ciągłe wsparcie realizacji ich celów biznesowych ze strony najlepszych zespołów menedżerskich, poszukujących następnie możliwości korzystnego wyjścia z inwestycji. Na koniec września 2021 r. wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy, będących w posiadaniu MCI Capital, wyniosła ponad 2 mld zł. Z kolei wartość aktywów w zarządzaniu funduszy zbliżyła się do poziomu 2,75 mld zł.

Wykres i sytuacja techniczna
Obecnie kurs porusza się w przedziale pomiędzy ok. 21,5 zł (aktualne wsparcie) a ok. 24,8 zł (aktualny opór wynikający z profilu wolumenu). Wyłamanie dotychczasowego wsparcia nastąpiło na nieznacznie podwyższonych obrotach, które jednak wyraźnie wyhamowują. Aktualnego poziomu broni średnia krocząca 100-sesyjna (MA100), której utrzymanie będzie kluczowe dla możliwie szybkiego odreagowania ostatnich spadków. Ponadto oscylatory schłodzone i w oczekiwaniu na odwrócenie trendu.

Analiza wynikowa
Grupa osiąga stabilne przychody z tytułu zarządzania, które narastająco za pierwsze dziewięć miesięcy br. wyniosły 27,71 mln zł wobec 22,69 mln zł rok wcześniej. Należy zaznaczyć, że sam ostatni kwartał poprzedniego roku pozwolił Grupie wygenerować aż 58% całości przychodów z tytułu zarządzania za 2020 r., co może być jednak trudne do powtórzenia w trwającym właśnie czwartym kwartale 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy tylko w okresie pierwszych trzech kwartałów br. wyniósł ok. 507 mln zł i jest już o 277% wyższy niż przez cały ubiegły rok.

Równie istotne są bardzo zdrowe przepływy pieniężne w każdym obszarze działalności Grupy. Szczególną uwagę zwraca poziom wygenerowanych przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej, który na dzień 30.09.2021 r. wyniósł 82,79 mln zł wobec 30,24 mln zł przez pełny 2020 r., co oznacza wzrost o 174% r/r. Jednocześnie wysokie ujemne saldo przepływów pieniężnych na działalności finansowej w kwocie 99,14 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sugeruje, że Grupa bardzo istotną część zasobów pieniężnych skierowała na zmniejszenie bieżącego zadłużenia.

Na uwagę zasługuje także kwota zysku przypadającego na jedną akcję (EPS), która sumarycznie za okres dziewięciu miesięcy br. wyniosła 10,16 zł wobec zaledwie 2,74 zł przez cały poprzedni rok.

Szanse i zagrożenia
Grupa MCI Capital z pewnością cieszy się już ugruntowaną pozycją rynkową, wypracowaną na przestrzeni ostatnich 20 lat, a trafność dokonywanych inwestycji najlepiej odzwierciedlają osiągane wyniki finansowe – przede wszystkim ich powtarzalność i dynamika wzrostów.

Kluczowa dla całej Grupy MCI Capital jest bez wątpienia obrana wcześniej strategia inwestowania digital private equity, która skupia się na inwestycjach w podmioty gospodarki cyfrowej. Na tym tle szczególnie pozytywnie wyróżniają się dwie inwestycje Grupy tj. w spółki IAI oraz Morele.net, które już teraz są istotnie beneficjentami dynamicznie rosnącego rynku e-commerce.

Polski rynek kapitałowy zdaje się dojrzał już do odpowiedniej wyceny mocnych i rokujących podmiotów e-commerce, czego przykładem jest nie tylko sukces tegorocznej oferty publicznej Shopera, ale także wciąż utrzymująca się wysoka cena rynkowa akcji, która na ten moment przekracza cenę oferowaną w IPO o prawie 49%. Na tym tle duży potencjał inwestycyjny wciąż tkwi w największej inwestycji portfelowej Grupy MCI Capital czyli IAI, która osiągnęła w poprzednim roku lepsze wyniki finansowe od wspomnianego Shopera, a dodatkowo prowadzi intensywne ekspansje na rynki zagraniczne.

To co można odczytywać jako ewentualne ryzyka po stronie Grupy MCI Capital to wysoki poziom koncentracji portfela inwestycyjnego, gdzie w dużej mierze środki zostały ulokowane w IAI oraz Morele.net, jak również wiążąca się z tymi inwestycjami ograniczona płynność.

Niemniej, co należy podkreślić raz jeszcze, Grupa całościowo dysponuje bardzo dobrą płynnością finansową, która na koniec roku może sięgnąć nawet 1 mld zł. Pozwoli to nie tylko łatwo regulować w dalszym ciągu własne zobowiązania, ale również dokonać dalszych znaczących inwestycji.

Aktualna wycena
Obecna wycena giełdowa MCI Capital wynosi ok. 1,178 mld zł, co plasuje spółkę na 13. miejscu indeksu sWIG80. Jednocześnie jednak wskaźnik C/Z (1,90) to obecnie druga najatrakcyjniejsza wycena w gronie małych spółek. Przestrzeń do dalszych wzrostów kursu spółki potwierdza także porównanie obecnej ceny rynkowej jednej akcji na poziomie ok. 22,90 zł do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję w kwocie 35,48 zł (według stanu na 30.09.2021 r.). Pod względem wskaźnika C/WK (0,65) MCI Capital znajduje się także w czołówce najatrakcyjniej wycenionych podmiotów giełdowych małej wielkości. Stopa dywidendy za rok 2020 wyniosła 2,45%, jednakże należy pamiętać o specyfice podmiotów inwestycyjnych, których istotą jest dalsza reinwestycja zysków.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.