ChristopherJohnson_AT

Mabion. Interwał: D1. Analiza techniczna bar po barze.

Short
GPW:MAB   MABION
Trend: Długoterminowy wzrostowy (10 letni), średnioterminowy spadkowy (3 letni), krótkoterminowy wzrostowy (7 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: (63.30 - 60.70 zł.), 56.30 zł, 48.30 zł, (42.50 - 41.20 zł.)
Opory dla trendu wzrostowego: (71.80- 73.50 zł.), (82.60 - 86.70 zł.), (92.40 - 94.80 zł.), 98 zł.

Korekta fali wzrostowej z lutego tego roku, zniosła do tej pory w najniższym punkcie 78.6% fibo. Obecnie notowania utrzymują się w range-u krępującym cenę przez geometrię 50 - 61.8% fibo. Specyfika korekty przyjęła formę trójkąta symetrycznego, wykreowanego przez dwie zbieżne linie łączące dwa szczyty oraz dołki. Z uwagi na to, że jest to formacja klasyczna kontynuacji trendu, hipotetyczny kierunek wybicia powinien być zgodny z krótkoterminowym trendem. Wg teoretycznej interpretacji prawdopodobieństwo wyjścia górą z formacji to 60 do 40%. Jak dobrze wiemy trójkąty są formacjami zdradliwymi i niepewnymi, dlatego sposób rozegrania i taktyka gry powinna być ściśle podporządkowana impulsowi kierunkowemu (wybijającemu) konsolidację. Żeby, lepiej zrozumieć trading range wewnątrz trójkąta i zdefiniować akumulację lub dystrybucję należy skoncentrować się na przeanalizowaniu poszczególnych Barów.

Analiza bar po barze w interwale D1 przyniosła zaskakuje wnioski: Bar nr 0 tzw. CAB (Climactic Action Bar) zapoczątkował ruch spadkowy (fala A - B). Ultrawysoki wolumen niezauważalny do tej pory w całej historii spółki. Popyt, jaki pojawił się w tym miejscu nie był w stanie utrzymać ceny i został zalany potężną podążą, tworząc formację barowo wolumenową i sygnał słabości, jakim jest Buying Climax. W dalszej kolejności fala wzrostowa wypchnęła cenę powyżej tego bara, osiągając szczyt na świecy nr 1 i utworzyła sekwencję czterech Down Barów zalewających rynek wysokim wolumenem podażowym. Kolejne świece czerwone (nr 2, 3, 4) sygnalizujące słabość rynku, to już tylko supremacja niedźwiedzi. Brak sygnałów popytowych i wylanie się podaży w rynek zepchnął cenę do poziomu 42.50 zł za akcję. Osiągając zniesienie 78.6% fibo (fala A - B).

Bar nr 9 tymczasowo powstrzymał ruch spadkowy i był początkiem krótkiej fali zwyżkującej. Zaangażowanie wolumenu w tym miejscu jest nieznaczne, popyt nie do końca został aktywowany. Bar nr 10 i 11, to już zdecydowane wejście popytu na przyrastającym wolumenie. Paliwo (wolumenowe) wystarczyło do przełamania pułapu 92 zł, gdzie dwie kolejne świece 5 i 6 (z długimi górnymi cieniami) zaabsorbowały cały wcześniejszy popyt. Jest to nic innego jak jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów słabości tzw. Upthrust na dużym wolumenie. Wzrosty wyhamował poziom oporowy uformowany przez świece nr 0 (CAB) oraz nr 2. Interpretacja tego faktu jest taka, że fala wzrostowa (B - C), jak testem popytu. Reakcja ceny i wygenerowanie sygnałów słabości w miejscu będącym zasięgiem Climactic Action Bara ma silną prospadkową wymowę. Następująca po tym fala zniżkująca (C - D) sprowadziła cenę do horyzontu cenowego 54.60 zł. Aktywacja popytu zaraz po osiągnięciu tego poziomu i sekwencja dwóch barów popytowych nr 12, 13 na wysokim wolumenie wystarczyła do pokonania 71.80 zł. Wzrost tej fali został zatrzymany przez poziom oporowy down bara nr 4, a także zbudował się kolejny Upthrust.

Osiągnięcie kolejnego niższego szczytu i ustanowienie nowego oporu jest bardzo silnym sygnałem słabości rynku. Bar nr 14 Shakeout będący wyznacznikiem siły na wysokim wolumenie nie zdołał wyrzucić ceny powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu. Podsumowując: pomimo tego, że rynek spowolnił spadki, pojawiały się sygnały siły, to pomimo wszystko podaż, jaka zalała rynek i następujące po tym testy popytu jednoznacznie wskazują na dystrybucję.


Ponadto szczyty zwrotne, A i C nie są przypadkowymi miejscami na wykresie. Są to poziomy wyznaczone przez trading range historycznych notowań. Odbicie się ceny od tych poziomów oporowych po raz kolejny wskazuje na dominację niedźwiedzi. Pierwszym wczesnym sygnałem potwierdzającym powyższe przypuszczenia, będzie przełamanie wsparcia uformowanego przez układ barów popytowych. Jest to zakres cenowy (63.50 - 62 zł.), dużą aktywność wolumenową w tym przedziale cenowym autoryzuje przyrost histogramu na profilu wolumenu. Potwierdzeniem będzie przełamanie 60.70 zł. Natomiast wyjście poniżej (42.50 - 41.20 zł.) ostatecznie potwierdzi kontynuację ruchu zniżkującego. Niewykluczone że rynek po raz kolejny przetestuje szczyt fali C. Jednak patrząc na konfigurację barów, wolumen, geometrię i klasyczną AT z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że rynek jest przygotowywany do kolejnej fali spadkowej.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.