RelacjeRynku

Grupa LUKARDI notuje w I kw. 2023 r. wzrost przychodów i zysków

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi notuje w I kw. 2023 r. wzrost przychodów i zysków – odpowiednio do blisko 10,5 mln zł i ponad 250 tys. zł

Pierwszy kwartał 2023 roku był nie tylko kontynuacją dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. przy stałym poszerzaniu skali prowadzonej działalności, ale także czasem szczególnie intensywnej pracy nad uzyskaniem oczekiwanej rentowności operacyjnej. Opublikowany właśnie raport finansowy za pierwszy kwartał tego roku świadczy, że cele te udaje się z powodzeniem realizować, co należy odbierać zdecydowanie pozytywnie i jest to dobry prognostyk na nadchodzące kwartały.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku Grupa Lukardi uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 10.449.081,07 zł wobec 9.254.084,48 zł rok wcześniej, oznaczające wzrost o 13% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto wyniósł 252.911,14 zł wobec 47.849,62 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co daje wzrost o 429% r/r. EBITDA natomiast ukształtowała się na poziomie 659.850,73 zł, co stanowi wzrost o 10% wobec wyniku za pierwsze trzy miesiące ubiegłego roku.

Na poziomie jednostkowym w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży Lukardi S.A. osiągnęły wysokość 4.598.472,55 zł wobec 4.459.735,97 na koniec pierwszego kwartału 2022 roku, co świadczy o poprawie wynikowej o 3% w skali roku. W tym samym czasie zysk netto Lukardi S.A. wzrósł do kwoty 96.473,09 zł z poziomu 43.037,41 zł czyli o 124%.

Warto przy tym zaznaczyć, że istotnie na ostateczny wynik skonsolidowany oraz wynik jednostkowy wpłynęły pozostałe przychody operacyjne, które na poziomie Grupy Lukardi wyniosły 423.375,68 zł, natomiast w przypadku spółki Lukardi 374.326,27 zł, co jest efektem odpisów aktualizujących w zakresie poczynionych uprzednio inwestycji kapitałowych.

„Wyniki pierwszego kwartału 2023 r. Zarząd Emitenta ocenia jako bardzo dobre i stanowią one dobrą prognozę na cały 2023 rok. Potwierdzają stabilność przychodów i możliwość wypracowania stałych mechanizmów poprawiających rentowność” - czytamy na wstępie komentarza wynikowego za pierwszy kwartał tego roku.

„Z wyjątkiem Rekruteo.com, będącego w ciągłej fazie intensywnych nakładów inwestycyjnych, każda spółka w Grupie Lukardi osiągnęła dodatnie wyniki finansowe” – zwrócono uwagę na aspekt rentowności operacyjnej.

„W kontekście wyników jednostkowych należy wspomnieć, że w pierwszym kwartale 2023 roku spółka otrzymała decyzję o umorzeniu 75% subwencji PFR co miało wpływ na osiągnięte wyniki w wysokości 162.000 zł” – wskazano w dalszej części raportu.

„W kontekście struktury przychodu nie odnotowano istotnych zmian. Nadal zdecydowaną większość przychodów uzyskano w Grupie Lukardi z realizowanych usług. Wzrost przychodów wskazuje z pewnością na rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych zleceń. Reasumując, w pierwszym kwartale 2023 r. zarówno Emitent jak i spółki Grupy utrzymały lub zwiększyły poziom przychodów reprezentowany w ostatnich okresach” – podkreślono stronę biznesową prowadzonych działań.

„W pierwszym kwartale 2023 roku kontynuowano prace projektowe zakontraktowane uprzednio oraz dokonano kilku istotnych odnowień współpracy. W obrębie nowych zleceń zakontraktowano zlecenia od OpenText Software AG na realizację prac konsultacyjno-wdrożeniowych. Zlecenia te są o tyle istotne, że pozwalają na rozbudowę zespołów wdrożeniowych Lukardi S.A.” – zaakcentowano na wstępie komentarza operacyjnego.

„Lukardi S.A. powołało do życia Zespół R&D, którego misją jest tworzenie i porządkowanie wartości wokół innowacyjnych pomysłów technologicznych oraz tworzenie nowych elementów portfolio spółki ze szczególnym uwzględnieniem nowych usług i własnych innowacyjnych produktów. W niedalekiej perspektywie spółka zamierza uruchomić odrębną komunikację w tym zakresie. Nieodzownym elementem projektów innowacyjnych jest wykorzystywanie najnowszych technologii w tym także platform ML/AI” – wskazano na aktywność biznesową spółki IT w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

„Zacieśniono integrację procesową pomiędzy Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. a Lukardi S.A. co stanowić może przyczółek do dalszych formalnych połączeń organizacyjnych. Równocześnie realizowana jest współpraca pomiędzy zespołami Aniołów Konsultingu i Rekruteo.com dotycząca uruchomienia dedykowanej platformy współpracy i kooperacji projektowej w zakresie rekrutacji” – odnotowano także istotne działania wewnętrzne.

„W pierwszym kwartale roku 2023 Si-eCommerce kontynuowało realizację kluczowych projektów usługowych oraz pozyskało nowe kontrakty usługowe w kluczowym obszarze e-commerce. Spółka rozwija się w obszarze usług SAP nadążając nad oczekiwaniami rynku. Spółka rozwija również zespół w obszarze innych technologii związanych z e-commerce oraz realizuje projekty marketplace oparte o platformę Mirakl – lidera światowego marketplace. Spółka pracuje też nad pozyskaniem nowych klientów w obszarze SAP poza Europą” – podkreślono aktywność biznesową kluczowej spółki w obrębie Grupy.

„Rekruteo.com Sp. z o. o. wprowadziło wysiłki na rzecz finansowania dla projektu B+R w decydującą fazę i dysponuje już gotowym zespołem dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Projekt ten stanowić może krok milowy dla rozszerzenia kompetencji Grupy Lukardi oraz zwiększenia atrakcyjności i efektywności biznesowej platformy Rekruteo” – czytamy w końcowej części podsumowania operacyjnego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.