RelacjeRynku

LUKARDI komentuje umowę inwestycyjną z innym podmiotem IT

Long
NEWCONNECT_DLY:LUK   LUKARDI
Lukardi i Codigmatic komentują umowę inwestycyjną i podkreślają aspekt biznesowy

W ostatnim czasie poprosiliśmy Krzysztofa Luty – Prezesa Zarządu Lukardi S.A., czyli spółki informatycznej z rynku NewConnect oraz Łukasza Ostrowskiego – Prezesa Zarządu Codigmatic Sp. z o.o., czyli szybko rozwijającej się firmy IT o profilu programistycznym o krótki komentarz do umowy inwestycyjnej pomiędzy obiema firmami oraz o przybliżenie jej wymiernej wartości biznesowej. Kluczowe wypowiedzi obu Prezesów zebraliśmy poniżej.

O profilu biznesowym Codigmatic:
„W spółce Codigmatic zajmujemy się kompleksowym wsparciem klientów w budowaniu rozwiązań IT, od identyfikacji potrzeb, poprzez ich konwersje na wymagania systemowe, a następnie stworzenie systemów oraz ich zaimplementowanie, integracja i wdrożenie. Wspieramy i utrzymujemy systemy tak długo, jak klient tego potrzebuje. Pracując na rzecz klientów wykorzystujemy technologie obecne na rynku już od dłuższego czasu, ale jesteśmy przy tym otwarci na wszelkie nowe technologie, które zwiększą konkurencyjność zarówno naszą, jak i naszych klientów. Do tej pory głównie koncentrowaliśmy się na rozwiązaniach w dwóch obszarach – skierowanych do przedsiębiorstw oraz start up’ów” – przybliża na wstępie profil biznesowy spółki Codigmatic Prezes Łukasz Ostrowski.

O umowie inwestycyjnej z perspektywy Lukardi:
„Cała transakcja, a raczej współpraca z Codigmaticiem to naturalna konsekwencja procesu, który zainicjowaliśmy wcześniej naszym pierwszym wspólnym projektem, a następnie poparliśmy kolejnymi. Po stronie Codigmatica ujęła nas wysoka sprawność realizacyjna, bardzo dobre i szerokie kompetencje oraz ich elastyczność, która jest niezwykle istotna, aby płynnie dostarczać wszelkie rozwiązania. W ślad za tym pojawiła się myśl, że byłoby świetnie, gdybyśmy mieli taki zespół wewnątrz naszej organizacji, zdając sobie oczywiście sprawę, że już sama rekrutacja to zwykle bardzo mozolny i czasochłonny proces” – rozpoczyna Krzysztof Luty, Prezes Lukardi.

„Trzeba podkreślić, że naszą intencją nie jest wchłonięcie dzisiaj Codigmatica do struktur Lukardi, bo zgodnie twierdzimy, że jest realna szansa, aby podmiot ten rozpędził się niezależnie ze względu na kompetencje, które posiada wewnątrz. Lukardi mogłoby być dla Codigmatica pewnego rodzaju żaglem. Wierzymy też, że tym żaglem może być Codigmatic dla Lukardi” – przedstawia ogólną ideę umowy inwestycyjnej CEO Lukardi.

„Umiejętnie zdefiniowaliśmy naszą partnerską relację, uwzględniając pewną progresję, która jest uzależniona od tego, jak faktycznie będziemy wspólnie funkcjonowali. To znaczy, jeżeli synergia będzie efektywna, to chcemy dokonywać pogłębienia w obszarze wspólnych relacji kapitałowych. Natomiast te 25%, które jest przedmiotem pierwotnej transakcji ma przede wszystkim legitymizować naszą płynną współpracę i wdrożenie pewnych procesów, które do tej pory były niemożliwe, zarówno dla Codigmatica, jak i dla Lukardi” – kontynuuje.

„W tej chwili pracujemy nad nowymi projektami i chcemy właściwie zaangażować zespół Codigmatica do kilku rodzajów przedsięwzięć. Po pierwsze uzupełniając zespoły projektowe, które już pracują dla naszych klientów. Po drugie realizując projekty wewnętrzne, związane z naszymi planami dotyczącymi tworzenia własnych produktów, których nie moglibyśmy zrealizować bez odpowiednich kompetencji i realnego dostępu do nich. Wreszcie jest również trzeci aspekt naszej potencjalnej współpracy synergicznej, czyli możliwość dostarczania zarówno klientom Lukardi, jak i Codigmatic nowych rozwiązań, których do tej pory nawet nie mieliśmy śmiałości generować. Łączymy też siły, aby właściwie wykorzystywać praktyczne aspekty sztucznej inteligencji do tego, żeby odpowiednio wspierać nasze metody i narzędzia, a w efekcie rozwijać własne aplikacje” – artykułuje dalej wymierne korzyści biznesowe Prezes Lukardi.

„Jednym z nurtów, który chcemy bardzo mocno pogłębiać jest nie tyle zastępowanie naszym klientom ich dotychczasowych aplikacji innymi, które sami wdrażamy, ale umiejętna analiza jak działają aplikacje naszych klientów oraz jak faktycznie wspierają ich procesy biznesowe. Zamierzamy tak dobierać technologie, aby klient mógł dalej korzystać z dobrodziejstwa inwencji poprzednich twórców, wykorzystując jednak nowe technologie, które będą bardziej stabilne, oferując więcej możliwości rozwojowych i pewną łatwość utrzymania, co jest istotne dla naszych klientów” – uzupełnia Krzysztof Luty.

O umowie inwestycyjnej z perspektywy Codigmatic:
„Z naszego punktu widzenia umowa ta buduje elementy synergii zarówno na poziomie biznesowym, jak i organizacyjnym. Zarówno my, czyli Codigmatic, jak i Lukardi posiadamy częściowo odrębne kompetencje, które możemy teraz zacząć łączyć w niektórych projektach. To przełoży się na większą możliwość dostarczania naszym klientom rozwiązań, których do tej pory nie mogliśmy zaoferować. Jest to zatem ważny aspekt nie tylko naszego rozwoju, ale także Lukardi” – wyjaśnia na wstępie istotę zawartej umowy inwestycyjnej Łukasz Ostrowski, Prezes Codigmatic.

„Chcielibyśmy zaznaczyć, że zamierzamy przy tym korzystać z wieloletniego doświadczenia Lukardi na rynku usług i technologii IT, co także na pewno wpłynie pozytywnie na nasz dalszy rozwój” - zwraca przy tym uwagę CEO Codigmatic.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.