RelacjeRynku

Grupa LUKARDI zamyka 2022 r. skokowym wzrostem przychodów

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi zamyka 2022 r. skokowym wzrostem przychodów oraz zysków ze sprzedaży i działalności operacyjnej

Rok 2022, pomimo obiektywnie szczególnych uwarunkowań geopolitycznych, był czasem kontynuacji dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. i poszerzania skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnej starannej optymalizacji procesowej oraz organizacyjnej. Jak podkreślono już na wstępie skonsolidowanego raportu wynikowego Grupa Lukardi niezmiennie koncentruje się na efektywności operacyjnej prowadzonych działań, jak również utrwalaniu i skalowaniu najlepszych praktyk własnych zespołów.

Na koniec ubiegłego roku Grupa Lukardi odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 41.270.002,55 zł wobec 20.063.445,77 zł rok wcześniej, oznaczające wzrost o 106% w ujęciu rok do roku. Co równie istotne zysk ze sprzedaży wyniósł w raportowanym okresie 1.447.002,08 zł wobec 937.980,89 zł w 2021 roku, wzrastając o 54%. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się natomiast na poziomie 998.930,27 zł wobec 374 920,93 zł na koniec poprzedzającego roku, co oznacza poprawę o ponad 166% r/r. Jednocześnie skonsolidowana EBIDTA osiągnęła poziom 2.188.262,55 zł.

Na poziomie jednostkowym Lukardi S.A. wypracowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 19.275.562,30 zł wobec 10.965.809,75 zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 76%, równolegle notując także wzrosty zysku ze sprzedaży oraz zysku z działalności operacyjnej. Zysk ze sprzedaży wzrósł na koniec poprzedniego roku do 882.742,19 zł z 808.733,02 zł czyli o przeszło 9% w skali roku. Z kolei zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 263.170,56 zł wobec 102.131,71 zł w 2021 roku, co oznacza wzrost o blisko 158% r/r. Ponadto jednostkowa EBIDTA osiągnęła poziom 993.984,16 zł.

To co istotnie wpłynęło jednak na skonsolidowany wynik netto Grupy Lukardi za 2022 rok, zakończony stratą netto w wysokości 155 126,43 zł, to ujęcie w księgach rachunkowych odpisów wartości firmy na poziomie jednostek zależnych, które wyniosły w ubiegłym roku 440.505,59 zł wobec 97.797,96 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 350% rok do roku.

„Z pewnością znaczący wpływ na nas i na nasze działania miał atak Rosji na Ukrainę. Poza czysto ludzkimi odczuciami jakie towarzyszyły nam w naszej pracy tak i w działania biznesowe wkradł się wątek niepewności jutra i potrzeby asekuracji. Wojna jaka wybuchła spowodowała lawinę zmian gospodarczych jakie pogłębiły tą niepewność. W związku z tym, ze zrozumiałych względów w roku 2022 skupiliśmy się na ochronie naszych największych zasobów jakimi są Zespół, Klienci i rozpoczęte inwestycje” - czytamy na wstępie komentarza rocznego Lukardi S.A. za 2022 rok.

„Jesteśmy firmą usługową pracującą w szerokim zakresie nowych technologii. To Ludzie stanowią o naszej sile. Kontynuowaliśmy zatem procesy rozwoju oparte o rekrutację talentów i budowę atrakcyjnego środowiska pracy i rozwoju. Uruchomiliśmy szereg inicjatyw mających możliwość nam poprawę efektywności i rentowności by móc sprostać potrzebom naszego Zespołu. Zbudowaliśmy scenariusz bliższej przynależności do Grupy Lukardi poprzez program warrantów akcyjnych” – zwrócono uwagę na wyjątkowo istotny aspekt ludzki i poczynione w tym obszarze działania.

„Duże znaczenie przywiązywaliśmy w roku 2022 do synergii operacyjnej naszych zespołów, transferu wiedzy i doskonalenia zawodowego. Uruchomiliśmy z sukcesem programy Akademii Lukardi jaką w kolejnych latach mamy nadzieję rozszerzać na coraz szerszy krąg współpracowników i praktykantów” – kontynuowano wątek kadr tworzących struktury Grupy.

„Z perspektywy realizowanych usług, w roku 2022 zdecydowanie wzrosła ilość zleceń i ze zdwojoną siłą kontynuujemy edukację w zakresie umiejętności prowadzenia projektów” odnotowano ważne kwestie operacyjne na przestrzeni poprzedniego roku.

„W roku 2022 podjęliśmy szereg wyzwań związanych z nowymi technologiami pochodzących od SAP, OpenText czy Pathlock jakie chcemy wykorzystywać podczas naszych wdrożeń. Przeszliśmy intensywne szkolenia i realizujemy pierwsze projekty” - wskazano na aktywność biznesową spółki IT w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

„Zatrudniliśmy specjalistów pracujących na nowych odcinkach związanych z poszerzeniem naszej obecności na nowych rynkach – zarówno w kontraktowaniu jak w marketingu” – podkreślono w końcowej części podsumowania operacyjnego za 2022 rok.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.