RelacjeRynku

Grupa LUKARDI publikuje raport za 2021 rok i podsumowuje wzrost

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi publikuje raport za 2021 rok i podsumowuje czas dynamicznego wzrostu.

Rok 2021 to bez wątpienia kolejny bardzo dynamiczny okres rozwoju Lukardi S.A. , w którym znaczący wzrost organizacyjny spółki i całej Grupy Kapitałowej Lukardi przełożył się bezpośrednio na skalę prowadzonego biznesu, a w konsekwencji znalazł także odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych.

Jak podkreślono w opublikowanym raporcie rocznym Lukardi S.A. pozyskanie nowego znaczącego akcjonariusza, którym w efekcie zawartej umowy inwestycyjnej zostało SI-Consulting Sp. z o.o. pozwoliło uzyskać dostęp do ogromnych kompetencji i specjalistycznych zasobów, jak również dużej bazy zadowolonych klientów. Biznesowo daje to wymierny potencjał do realizacji następnych projektów na jeszcze większą niż dotychczas skalę. Nie sposób nie odnotować przy tym faktu, że SI-Consulting Sp. z o.o. to spółka o ugruntowanej pozycji w branży, działająca na rynkach tożsamych z Lukardi S.A. , co zapewnia silne fundamenty pod realizację strategii wzrostu i ciągłej poprawy efektywności biznesu i wynika wprost z możliwej synergii działań pomiędzy obiema podmiotami.

Na poziomie jednostkowym Lukardi S.A. odnotowało w 2021 roku przychody netto i zrównane z nimi w wysokości 10 965 809,75 zł wobec 4.692.552,25 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 134% r/r. W tym samym czasie wzrósł poziom zysku ze sprzedaży z 344.758,18 zł w 2020 roku do 808.733,02 zł na koniec poprzedniego roku, a wartość EBIDTA wyniosła 837.807,51 zł.

Jednocześnie spółka Lukardi bardzo dużą uwagę przykłada do zbudowanego już zespołu pracowników i współpracowników, który liczy obecnie blisko 100 osób. „Kolejnym filarem jest ciągłe doskonalenie działań operacyjnych zespołów merytorycznych Lukardi. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości pracy naszych ekspertów i specjalistów, co poprzez dobre referencje przekłada się na możliwość pozyskiwania nowych, poszerzających nasze kompetencje projektów. To właśnie potwierdzona skuteczność w relacji pomiędzy działaniami handlowymi, wdrożeniowymi oraz badawczo-rozwojowymi daje nam wzrost i coraz lepsze wyniki” – wskazuje na fundamentalny czynnik wynikowy Lukardi S.A.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Lukardi S.A. odnotowała w 2021 roku przychody netto i zrównane z nimi w wysokości 20.063.445,77 zł wobec 10.243.544,72 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 96% r/r. W tym samym czasie wzrósł poziom zysku ze sprzedaży z 728.868,79 zł w 2020 roku do 937.980,89 zł na koniec poprzedniego roku czyli o 29% w ujęciu rocznym. Z kolei wartość EBIDTA na koniec 2021 roku osiągnęła poziom 1.157.506,92 zł.

„Dzięki rozwojowi własnemu spółek wchodzących dotąd w skład Grupy oraz włączeniem w jej struktury SI-eCommerce Sp. z o.o. możemy pochwalić się kolejnym rokiem wzrostu w naszej działalności. Wzrost ten w roku 2021 możemy nazwać znaczącym na tle roku ubiegłego. Każda ze spółek tj. Lukardi S.A. , Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. oraz AQ Solutions Kft odnotowała wzrost przychodów względem lat ubiegłych. Co więcej, był to również rekordowy rok dla SI-eCommerce Sp. z o.o., której wyniki Grupa konsolidowała w obrębie dwóch ostatnich miesięcy roku” – podkreślono wagę zrównoważonego wzrostu całej Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.

„Rok 2021 był również czasem wzmożonej aktywności związanej z integracją procesów i zmianami organizacyjnymi w obrębie Grupy. Wszelkie te działania mają przygotować Spółkę na dalsze zmiany i dynamiczny rozwój. Szczególny nacisk położyliśmy na budowę nowych zespołów merytorycznych zajmujących się pracą w obrębie nowych technologii czy też rozwiązań oraz zespołów dziedzinowych mających za zadanie poprawę efektywności działania obrębie kluczowych z punktu widzenia rozwoju procesów takich jak działania handlowe i kontraktowanie, administracja, kontroling i finanse oraz HR” – podsumowuje ubiegły rok Zarząd Spółki, wskazując jednocześnie na istotne obszary operacyjne.

O Lukardi S.A. :
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.