RelacjeRynku

Zgoda NWZA Lukardi S.A. na przejęcie 99,2% udziałów SI-eCommerce

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Zielone światło NWZA Lukardi S.A. na przejęcie 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o.

W dniu 2 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 14 625 866 nowych akcji imiennych serii F, stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Lukardi S.A.

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej SI-Consulting Sp. z o.o, po cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o wyceny sporządzone przez biegłego rewidenta, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o. Jednocześnie termin zawarcia umowy objęcia akcji nowej serii F oraz wniesienia całości wkładów na ich pokrycie ustalono do dnia 30 listopada 2021 r.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Rytelewskiego, pełniącego również funkcje Wiceprezesa Zarządu SI-Consulting Sp. z o.o. Warto podkreślić, że wspomniana decyzja stanowi kolejny już etap zacieśniający strategiczną współpracę pomiędzy Lukardi S.A. a SI-Consulting Sp. z o.o., gdyż w dniu 4 października 2021 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Lukardi S.A. powołany został Pan Sebastian Herod, pełniący także funkcje Prezesa Zarządu SI-eCommerce Sp. z o.o.

Uzyskane właśnie przez Lukardi S.A. zgody korporacyjne są naturalnym następstwem, podpisanej w dniu 27 września 2021 r., umowy inwestycyjnej w sprawie przejęcia 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce sp. z o.o. i stanowią bardzo istotny krok na drodze dalszego szybkiego rozwoju Lukardi S.A.

O Lukardi S.A.
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w sieci, transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe w sektorze IT. Ostatnie lata to czas dużych zmian organizacyjnych w strukturach spółki, natomiast okres bieżący charakteryzuje się mocnym wzrostem skali działalności biznesowej.

Lukardi S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

O SI-eCommerce Sp. z o.o.
SI-eCommerce Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Spółka zatrudnia ok. 50 osób i posiada kilkunastu stałych klientów, którzy zapewnili spółce w 2020 ok. 6,56 mln zł przychodu. Wstępne, szacunkowe dane SI-eCommerce Sp. z o.o. za okres pierwszych 7 miesięcy 2021 r. wskazują, że SI-eCommerce Sp. z o.o. wypracowała w tym okresie ok. 5,44 mln zł przychodu i ok. 306 tys. zł EBITu i posiadała ok. 788 tys. zł kapitałów własnych na dzień 31.07.2021 r.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.