RelacjeRynku

GK LUKARDI notuje w I kw. 22 ponad 9,25 mln zł przychodu (+389%)

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi notuje w I kw. 2022 r. ponad 9,25 mln zł przychodu i wzrost o 389% r/r

Pierwszy kwartał 2022 roku pozwolił Grupie Kapitałowej Lukardi S.A. nie tylko podtrzymać dotychczasowe wysokie tempo wzrostu, lecz przede wszystkim jeszcze mocniej zwiększyć skalę prowadzonej działalności. Kontynuowanie pozytywnych trendów wynikowych widać wyraźnie na przykładzie opublikowanych wyników okresowych Grupy Lukardi, które na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyniosły na poziomie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi 9 254 084,48 zł wobec 1 894 084,83 zł rok wcześniej, co oznacza imponujący wzrost o 389% r/r. Jednocześnie zysk netto Grupy Lukardi osiągnął w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku poziom 47 849,62 zł wobec straty netto w kwocie 105 250,76 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, a wartość EBIDTA Grupy Lukardi 598 083,62 zł.

Jak podkreśla Lukardi S.A. w opublikowanym raporcie okresowym wpływ na istotny wzrost wskaźników ma przede wszystkim fakt, że w pierwszym kwartale 2022 r. po raz pierwszy konsolidowane są wyniki spółki zależnej SI-eCommerce Sp. z o.o. w wymiarze całego kwartału.

„Dobre wyniki Grupy w dalszym ciągu realizowane są głównie w oparciu o sprzedaż usług. Jednak należy wspomnieć, że w pierwszym kwartale 2022 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży licencji o wartości 1 187 256,45 zł, wraz z usługami maintenance, które będą miały wpływ na wysokość przychodów w kolejnych okresach. Wartym odnotowania jest również fakt, że pozytywne wyniki i wzrosty są udziałem wszystkich spółek w obrębie Grupy, a parametry finansowe po skonsolidowaniu wskazują na kilkukrotny wzrost skali działalności. Ważnym jest również fakt, że potwierdzając trendy rynkowe, GK Lukardi stabilnie wzrasta pomimo zawirowań gospodarczych co stanowi dobry prognostyk na najbliższą przyszłość” – czytamy w komentarzu wynikowym Lukardi S.A.

„Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2022 r. w Lukardi S.A. to z pewnością nowe zlecenia jakie pozyskała Spółka od dotychczasowych Klientów tj. Żabka Polska Sp. z o.o., Bank Millennium S.A., CCC S.A. czy też Polpharma Biologics Sp. z o.o. i Grupa Azoty S.A. za pośrednictwem partnerów tj. Capgemini Polska Sp. z o.o. i SI-Consulting Sp. z o.o. Dobrą informacją są również odnowienia zamówień i kontynuacje zleceń dla Oersted i Danfoss oraz ECB, Bundesbank, Puma i Roche jakie Spółka realizuje wspólnie z Partnerami” – wskazuje na istotne sukcesy operacyjne Zarząd Spółki.

„Spółka zrealizowała dostawę dodatkowych licencji SAST do klientów: CCC S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a także realizuje znaczący strategicznie projekt w TUiŻ Warta S.A” – dowiadujemy się dalej.

„W obrębie działalności Si-eCommerce Sp. z o.o. pozyskano dwa znaczące zlecenia zwiększające zapotrzebowanie na usługi o czym Emitent informował w odpowiednich raportach. W spółce Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. pozyskano duży pakiet wielu zamówień z NTT Data Polska Sp. z o.o. na outsourcing zasobów SAP dla projektów realizowanych przez Partnera. Znacząco zwiększono liczebność zespołu w związku ze wzrostem zainteresowania i potrzeb Klientów” – podkreślono także znaczące efekty działalności pozostałych podmiotów tworzących Grupę Kapitałową Lukardi.

„Zważywszy na rosnące zapotrzebowanie Klientów i szerokie portfolio technologiczne dostępne na rynku w zakresie platform e-commerce podjęto wysiłki na rzecz budowy nowego zespołu kompetencyjnego, który obok rozwiązań SAP będzie mógł dostarczać kompetencje dziedzinowe SI-eCommerce w zakresie technologii Magento. Spółka zrealizowała również kolejny projekt automatyzacji procesów RPA (Robotic Process Automation) co pozwala Spółce pewniej kroczyć po kolejne wyzwania w tej dziedzinie ” – kreśli już kolejne cele biznesowe Lukardi S.A.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.