RelacjeRynku

"Spółka od fundamentów" - LUKARDI

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Lukardi notuje dynamiczny wzrost na fali konsolidacji rynkowych

Profil biznesowy
Lukardi S.A. to przedstawiciel sektora IT oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: LUK), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Lukardi jest spółką świadczącą usługi profesjonalne skoncentrowane wokół produktów IT, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania. Spektrum działalności zbudowane zostało na kilku kluczowych filarach tj. cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu treścią, tworzeniem oprogramowania na zamówienie, ale także e-commerce co jest efektem przeprowadzonej jesienią ubiegłego roku ostatniej konsolidacji rynkowej. W obrębie wspomnianych filarów Lukardi świadczy usługi wdrożeniowe, serwisowe oraz utrzymania dostarczanych produktów informatycznych. Ponadto spółka współpracuje także na stałe z globalnymi producentami oprogramowania, które dystrybuuje na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej w formie sprzedaży licencji i subskrypcji.

To co wyróżnia Lukardi to konsekwentna specjalizacja w niszach, w obrębie których spółka umiejętnie dobiera szeroki zestaw unikalnych kompetencji wspierających duże i średnie przedsiębiorstwa Klientów we wdrożeniach najnowszych technologii wspierających procesy biznesowe. Wartość tą dopełnia umiejętność elastycznego reagowania na potrzeby Klientów głównie poprzez zdolności budowania zespołów i rekrutacji na wielu rynkach. Lukardi nie kieruje swojej oferty wyłącznie do jednej wybranej i wąskiej grupy odbiorców. Strategię swoją Spółka dokumentuje poprzez przeprowadzone wcześniej istotnyme konsolidacje rynkowe, które w sposób wymierny wpłynęły na wzrost skali prowadzonej działalności.

Otoczenie rynkowe
Od lat wzmacnia się trend związany z wykorzystaniem oprogramowania w sterowaniu i automatyzacją procesów biznesowych. Dostrzegając to, oprócz wdrożeń dużych pakietów oprogramowania biznesowego i tworzenia oprogramowania na zamówienie Grupa Lukardi zamierza oferować także tworzone przez siebie oprogramowanie w ramach licencji i subskrypcji na dynamicznie rozwijającym się rynku komercyjnym. Co równie ważne, działania te prowadzone będą w ścisłej korelacji z potrzebami klientów, pod kątem których dobierane będą dedykowane wysokotechnologiczne rozwiązania informatyczne. Jednocześnie nie należy pomijać faktu, że istotnym celem Grupy Lukardi pozostaje niezmiennie tworzenie oprogramowania uniwersalnego, które będzie zaspokajało szerokie i uniwersalne potrzeby rynku, co w dalszej perspektywie pozwoli zbudować kolejny stabilny filar działalności biznesowej.

Ponadto nie sposób nie zauważyć, że panuje powszechne przekonanie, że to właśnie branża informatyczna jest branżą, która bardzo silnie rozwija się na fali stale rosnącego popytu na narzędzia i rozwiązania techniczne. Należy jednak spojrzeć na to zjawisko nieco szerzej i dostrzec, że klienci nabywający usługi informatyczne mają jednocześnie duże wymagania wokół projektów, które zlecają do realizacji. Wobec tego, pamiętając przecież o niezmiennie dużej podaży usług ze strony licznych i specjalistycznych firm, widać wyraźnie, że istnieje mocna tendencja wyboru tych najlepszych i konkurencyjnych ofert.

Konkurencyjność i cele strategiczne
Bardzo istotnym elementem na ścieżce trwałego budowania konkurencyjności rynkowej Grupy Lukardi jest bez wątpienia, funkcjonujący w ramach struktur, zespół ludzi który wykorzystując odpowiednie narzędzia bardzo sprawnie prowadzi procesy rekrutacyjne na potrzeby Grupy – zarówno technologiczne, jak również w obszarze szeroko rozumianego konsultingu usług IT. W efekcie pozwala to Grupie płynnie i w sposób ciągły budować własny potencjał operacyjny, który jest konieczny do właściwej i terminowej realizacji poszczególnych projektów.

To z czym mierzy się obecnie Grupa Lukardi to konieczność sprawnego projektowania nowych rozwiązań w sposób harmonizujący z eksploatowanymi rozwiązaniami przez klientów. Stąd też rośnie wymiernie waga wysokich kompetencji analitycznych oraz umiejętności uzupełniania zespołów o wiedzę specjalistyczną niezbędną do budowania specyficznych konglomeratów oprogramowania po stronie klientów.

Na poziomie strategicznym dość oczywistym kierunkiem, w którym już od dłuższego czasu konsekwentnie podąża Grupa Lukardi są konsolidacje rynkowe. Pierwszą istotną transakcją tego typu było połączenie Lukardi ze spółką Aquinet Polska, co miało miejsce pod koniec 2020 roku, natomiast kolejnym krokiem była zeszłoroczna akwizycja rynkowa innego podmiotu z branży IT – wrocławskiej spółki SI-eCommerce. W efekcie obserwujemy ciągły wzrost całej organizacji, która jest beneficjentem tych zmian na kilku istotnych płaszczyznach. Pierwszą z nich jest większa niż wcześniej skala wymiany specjalistycznej wiedzy i doświadczenia biznesowego. Warto zaznaczyć, że realizowane projekty wymagają często dużego nakładu pracy koncepcyjnej, co otwiera zespołom specjalistów Grupy Lukardi liczne możliwości współpracy w stałym strumieniu badawczo-rozwojowym. Tego typu działania mogą z kolei przełożyć się choćby na stworzenie nowego kodu lub nowej aplikacji, które z czasem mogą zostać odpowiednio skomercjalizowane z korzyścią dla całej organizacji. Drugim aspektem jest łatwość i szybkość dotarcia do szerszego kręgu potencjalnych klientów, natomiast jeszcze innym synergia wspólnych działań, widoczna na przykład w obszarze rozwoju technologii oferowanych klientom Grupy Lukardi. Ostatecznie wzrost skali biznesu Grupy, analogicznie jak ma to miejsce także w innych podmiotach gospodarczych, to również większe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności, tak istotnej w obszarze procesów wewnętrznych oraz czynników czysto rynkowych.

Jednocześnie obszarem absolutnie kluczowym dla rozwoju konkurencyjności rynkowej oraz realizacji celów strategicznych każdego przedsiębiorstwa są wyspecjalizowane kadry pracownicze. Grupa Lukardi doskonale rozumie ten aspekt, nie tylko korzystając na co dzień z energii swoich pracowników i menedżerów, która jest fundamentem wzrostu organizacji, ale przede wszystkim oferując tym osobom unikalną możliwość partycypacji we wspomnianym wzroście, będącym przecież efektem wspólnej pracy. W tym celu został uruchomiony Program Motywacyjny Lukardi na lata 2022-2024, który daje możliwość dodatkowego premiowania osób zaangażowanych w strukturach Grupy Lukardi za ich osobisty i wymierny wkład. Nie sposób pominąć także niezwykle istotnego faktu, że poprzez objęcie akcji Lukardi w sposób oczywisty zmianie ulegnie także indywidualna perspektywa każdej osoby, gdyż poza dotychczasowym świadczeniem pracy na rzecz Grupy pojawi się także dodatkowy aspekt inwestorski czyli własnościowy na poziomie spółki publicznej notowanej na rynku giełdowym.

Pewnym wyzwaniem, które wydaje się być już obecne w perspektywie dalszego rozwoju Grupy Lukardi jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu. Niemniej obserwując efekty organizacyjne, które udało się do tej pory wypracować na poziomie Grupy, a które wymagały podjęcia właściwych działań w odpowiedzi na przeprowadzone konsolidacje rynkowe, można z optymizmem oczekiwać na efekty działań również i w tym obszarze.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.