RelacjeRynku

LUKARDI notuje w IV kw. 2023 wzrost przychodów i zysku netto

Long
NEWCONNECT_DLY:LUK   LUKARDI
Lukardi notuje w IV kw. 2023 wzrost przychodów do blisko 6 mln zł i zysku netto do ok. 150 tys. zł

W czwartym kwartale 2023 roku zarówno Lukardi S.A., czyli firma informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, jak również Grupa Kapitałowa Lukardi S.A. zaraportowały znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych.

W czwartym kwartale 2023 roku spółka Lukardi osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5.988.566,80 zł, co oznacza wzrost o 13% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie zysk netto ukształtował się na poziomie 148.843,77 zł, czyli o 192% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Z kolei EBIDTA wyniosła 298.607,16 zł i była wyższa o 291.373,82 zł w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku.

W tym samym czasie Grupa Kapitałowa Lukardi wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 12.651.133,45 zł, czyli wyższe o 13% wobec analogicznego okresu rok wcześniej oraz EBIDTA 215.855,36 zł, wyższą o 42.461,99 zł w ujęciu r/r.

Narastająco na poziomie jednostkowym przychody ze sprzedaży w 2023 roku Lukardi S.A. wyniosły 21.013.050,75 zł, natomiast EBIDTA 735.029,84 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lukardi w raportowanym okresie osiągnęły poziom 43.318.077,19 zł, a EBIDTA 1.587.700,67 zł. Biorąc pod uwagę istotny wpływ wynikowy, zawiązanych w trzecim kwartale poprzedniego roku, rezerw na potencjalną utratę przychodu i zabezpieczenie roszczeń jednego z kontrahentów osiągnięte wyniki należy uznać za dobre, co podkreśla również Zarząd Lukardi S.A. w podsumowaniu komentarza wynikowego za raportowany okres.

W komentarzu do raportu kwartalnego Zarząd Lukardi S.A. kolejny raz podkreśla także kontynuację rozwoju oraz ciągłość prac nad nowymi produktami na poziomie poszczególnych spółek tworzących Grupę Lukardi.

“W czwartym kwartale 2023 r., oprócz kontynuacji projektów zakontraktowanych wcześniej, Lukardi pozyskało także nowych klientów i rozpoczęło realizację kolejnych umów wdrożeniowych” - zwrócono uwagę na wstępie komentarza operacyjnego.

„Poza sprzedażą usług dla systemów, które spółka oferowała już wcześniej, w tym nowy projekt wdrożeniowy SAP VIM by OpenText, podpisano także umowę na dostarczenie systemu SAP DRC do obsługi Krajowego Systemu eFaktur dla firmy z branży logistycznej. Jest to nowy produkt w portfolio Lukardi, z którym spółka wiąże nadzieje na wzrost sprzedaży, m.in. ze względu na komplementarność z już oferowanymi systemami dla SAP” – czytamy dalej na temat aktywności operacyjnej Lukardi S.A.

“Pozyskano także nowe zamówienia na świadczenie usług u klientów zagranicznych, w tym na rynku niemieckim, związane z migracją danych i dokumentów do systemów chmurowych. Spółka spodziewa się kolejnych tego typu zleceń w przyszłości w związku ze strategią kluczowych dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw” - uzupełniono w obszarze działalności biznesowej spółki IT z rynku NewConnect.

W odniesieniu do działań na gruncie kapitałowym Zarząd Lukardi S.A. podkreślił proces inkorporacji spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o., świadczącej kompleksowe usługi doradcze IT dla biznesu, sfinalizowany rejestracją w KRS w dniu 31 stycznia tego roku. Na poziomie biznesowym fakt ten oznacza pełną integrację procesową obu spółek oraz ujednolicenie marki w relacjach ze wszystkimi wspólnymi kontrahentami. Innym kluczowym działaniem spółki Lukardi w omawianym okresie była inwestycja w 25% udziałów Codigmatic Sp. z o.o., świadczącej dedykowane usługi programistyczne, co przekłada się na rozwój możliwości realizacyjnych w zakresie nowoczesnego programowania i budowy rozwiązań dla klientów obu firm.

“Spółka realizuje kolejne projekty w swoim kluczowym obszarze E-commerce. Zlecenia rozwojowe od stałych klientów stanowią istotną bazę przychodową oraz potwierdzają, iż obrana długofalowa strategia współpracy z klientami jest dobrym kierunkiem. Potwierdzeniem powyższego jest również widoczny wzrost przychodów o ponad 26% w stosunku do roku 2022” - zwrócono uwagę na działalność SI-eCommerce Sp. z o.o. w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

“Bardzo istotnym elementem jest fakt, iż klienci zlecają spółce projekty w innych obszarach niż dotychczasowe projekty. Pozwala to na budowanie szerszej oferty produktowo usługowej i potwierdza zaufanie do zespołu SI-eCommerce. Przykładem takich projektów jest współpraca w obszarze SAP ERP, który jest nowym, naturalnym kierunkiem rozwoju. Pierwszy projekt w tym obszarze rozpoczął się w okresie raportowym i zakończy w I kwartale tego roku” - dodano w odniesieniu do kluczowej spółki Grupy Lukardi.

“Dostosowując się do oczekiwań spółka rozwinęła kompetencje w zakresie rozwiązań KSeF dla klientów z rynku SAP i nie tylko. Wartym podkreślenia jest fakt komplementarności produktów i usług w grupie Lukardi - wypracowany został model wdrożeniowy łączący usługi w obszarze SAP DRC oraz SAP VIM by OpenText realizowane wspólnie przez zespoły Lukardi i SI-eCommerce" - uzupełniono w kwestii spółki z obszaru e-commerce.

W obszarze operacyjnym SI-eCommerce Sp. z o.o. podkreślono konsekwentną realizację rozwoju kompetencji w obszarze Marketplace i Marketingu w oparciu o najlepsze systemy, takie jak Mirakl i Emarsys, w zakresie których prowadzone są już działania sprzedażowe. Wspomniano również o pozyskaniu kolejnych projektów w obszarach usług SAP ERP oraz SAP DRC – Krajowy System Elektronicznych Faktur, jak również dalszą budowę kompetencji w zakresie SAP Analitycs Cloud.

“Rekruteo.com Sp. z o. o. kontynuuje prace związane z wprowadzeniem na rynek swoich nowych platform rekrutacyjnych tj. XHR – dedykowanego rozszerzonej rekrutacji specjalistów IT oraz MedKadry dedykowanego rekrutacji pracowników medycznych. Zgodnie z przyjętym planem oba produkty będą wdrażane niezależnie od siebie a ich premiera będzie miała miejsce jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku” - uzupełniono kwestie operacyjne innej spółki z Grupy Lukardi i jej dalszych perspektyw operacyjnych.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.