RelacjeRynku

LUKARDI dokonuje inwestycji kapitałowej w podmiot z branży IT

Long
NEWCONNECT_DLY:LUK   LUKARDI
Lukardi dokonuje inwestycji kapitałowej w podmiot z branży IT

Spółka Lukardi, czyli firma informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała właśnie o zawarciu umowy inwestycyjnej ze wspólnikami, posiadającymi łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Codigmatic Sp. z o.o. czyli innego podmiotu z branży IT. Jak podkreślono w raporcie bieżącym Codigmatic Sp. z o.o. to rozwijająca się firma, realizująca projekty w zakresie budowy i utrzymania oprogramowania dla przedsiębiorstw, a kompetencje posiadane przez zespół Codigmatic pozwolą na uzyskanie efektu synergii zarówno w zakresie projektów realizowanych przez Lukardi S.A., a także rozwoju produktów własnych Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.

„Na podstawie niniejszej Umowy, jeden z udziałowców spółki Codigmatic zobowiązał się do sprzedaży udziałów po cenie nominalnej, stanowiących 25% kapitału zakładowego spółki Codigmatic na rzecz Emitenta. Emitent zobowiązał się do zapewnienia finansowania spółce Codigmatic w wysokości 60.000,00 PLN przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Finansowanie zrealizowane zostanie poprzez zlecenie przez Emitenta usług programistycznych, które Codigmatic wykona, a w przypadku gdy miesięczna wartość zleconych przez Emitenta usług programistycznych nie osiągnie wskazanej kwoty, Emitent będzie zobowiązany do udzielenia Codigmatic pożyczki w wysokości różnicy kwoty zleconych prac programistycznych, a kwoty zobowiązania finansowania. W przypadku udzielenia przez Emitenta pożyczki na rzecz Codigmatic, pożyczka lub pożyczki te będą konwertowalne na jeden udział, który zostanie wyemitowany przez Codigmatic, a Emitent będzie miał prawo jego objęcia po cenie nominalnej” – czytamy w komunikacie Lukardi S.A.

„W przypadku gdy w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przychód spółki Codigmatic osiągnie 3.000.000,00 PLN, Emitent będzie miał prawo do objęcia nowo wyemitowanych udziałów spółki po cenie nominalnej, przy czym łączny udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Codigmatic nie może przekroczyć 49%” – wskazano na ważne uwarunkowania przeprowadzonej transakcji kapitałowej.

„Umowa uregulowała również treść umowy spółki Codigmatic, w tym określone zostały zasady obrotu udziałami spółki Codigmatic poprzez prawo pierwszeństwa oraz prawo przyłączenia, a także ustalono, iż Emitent ma prawo do ustanawiania wiceprezesa spółki Codigmatic” – przekazano także w podsumowaniu zawartych ustaleń.

Transakcja kapitałowa, o której poinformowała właśnie spółka Lukardi S.A. jest już kolejną tego typu w ostatnich latach, po wcześniejszym połączeniu ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. (2020 rok) oraz przejęciu 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce Sp. z o.o. (2021 rok), co jest jednym z kluczowych elementów realizowanej strategii rozwoju Lukardi S.A. na drodze akwizycji rynkowych innych podmiotów z branży oraz przekłada się także na konsekwentny wzrost całej Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.