RelacjeRynku

LUKARDI – ciągły wzrost wsparty konsolidacją i optymalizacją

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Lukardi – ciągły wzrost wsparty konsolidacją i optymalizacją procesową

Profil biznesowy
Grupa Kapitałowa Lukardi skupia się na digitalizacji i cyfryzacji, związanej z elektronicznym obiegiem dokumentów, na wdrożeniach systemów e-commerce oraz na kwestiach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Uzupełnieniem zakresu usługowo-projektowego jest m.in. rekrutacja pracowników na potrzeby klientów, jak również bezpośrednio z myślą o własnej organizacji.

Należy podkreślić, że budowę trwałej konkurencyjności Grupy Lukardi coraz mocniej wspierają zagraniczne ekspansje rynkowe. W ostatnim czasie pojawiły się pierwsze informacje o zawarciu istotnego kontraktu na rynku amerykańskim z klientem globalnym, a podpisana umowa objęła strategiczne usługi w obszarze e-commerce. Jednocześnie wciąż aktywnie prowadzone są działania biznesowe na rynkach zachodnich, takich jak Niemcy, Austria i Szwajcaria, a od pewnego czasu również w krajach Beneluksu, gdzie podpisywane są także pierwsze kontrakty. Obecnie Grupa Lukardi coraz mocniej spogląda również w kierunku południa Europy, a konkretnie Bałkanów, gdzie już wcześniej nawiązała wartościowe współprace, a teraz partnerzy z tego regionu wyrażają zainteresowanie realizacją kolejnych wspólnych projektów, lecz już w nowych obszarach.

Dodatkowym czynnikiem budującym wiarygodność biznesową Lukardi jest transparentność organizacyjna i finansowa spółki, związana z faktem notowania akcji na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Obecna wycena rynkowa spółki wynosi nieco ponad 46 milionów złotych.

Rynek usług i technologii IT
Jak podkreśla Zarząd Lukardi, firmy w dalszym ciągu zastanawiają się, w jaki sposób mogą zoptymalizować kosztowo własne projekty, oczekując precyzyjnych rozwiązań IT, dostosowanych do konkretnych potrzeb. Grupa Lukardi wychodzi naprzeciw tego rodzaju oczekiwaniom rynkowym, oferując coraz częściej, wręcz punktowe usługi i rozwiązania, z których wiele opartych jest o aplikacje chmurowe – elastyczne, łatwe i dostępne cenowo.

Inną widoczną potrzebą rynkową, którą zgłaszają klienci sektora IT, jest oczywiście generowanie nowych przychodów i satysfakcjonującej marży. W tym aspekcie Grupa Lukardi również wspiera przedsiębiorców, pomagając im wchodzić szerzej w obszar e-commerce i uruchamiać własne marketplace, a co za tym idzie uzyskiwać wyższą sprzedaż w oparciu o usługi i produkty, które są im dostarczane.

Dostrzegalna jest zmiana podejścia przedsiębiorstw do kwestii rekrutacji, na skutek presji cenowej i płacowej. Aktualnie mocnym trendem jest insourcing, czyli zatrudnianie kluczowych ekspertów wewnątrz firmy, ewentualnie wynajmowanie całych zespołów ludzi do realizacji projektów z uwzględnieniem SLA. W tym segmencie Grupa Lukardi również dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynkowych.

Całościowo odpowiedzią Grupy Lukardi na potrzeby rynku usług i technologii IT wydaje się być, utworzony w ostatnim czasie, wewnętrzny zespół R&D, którego jednym z zadań jest właściwa ocena nowych koncepcji i pomysłów biznesowych na produkty i usługi, pod kątem ich realnego zastosowania na rynku. W przypadku pozytywnej weryfikacji są one wówczas kwalifikowane do realizacji. W ramach tych przedsięwzięć kontynuowane jest m.in. wykorzystywanie mechanizmów sztucznej inteligencji oraz machine learning, które służą następnie na przykład do analizy dużej ilości danych i odpowiedniego prognozowania.

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Grupy Lukardi za pierwszy kwartał tego roku pokazują wyraźnie nie tylko dalszy wzrost przychodów, lecz przede wszystkim oczekiwaną poprawę marżowości. Jednocześnie Zarząd Lukardi wskazuje, że pracuje stale nie tylko nad wynikiem, lecz co równie istotne właśnie nad wypracowaniem odpowiedniej rentowności operacyjnej. Zakładając jednak dalszą poprawę wyników w kolejnych kwartałach należy pamiętać, że Grupa Lukardi wciąż prowadzi inwestycje, konieczne do dalszego rozwoju, które są finansowane z pewnej części wypracowanego kapitału.

W pewnym sensie na wynikach finansowych Grupy Lukardi, w dalszym ciągu, ciąży presja płacowa, która jest znaczącym elementem kosztowym firm usługowych, bazujących na własnych kadrach osobowych. Niemniej to właśnie kompetencje ludzkie są kluczowym obszarem, a Grupa Lukardi, dostrzegając ten aspekt, pracuje nad programem motywacyjnym dla własnego zespołu, który będzie wspierać optymalną pracę całej organizacji i wskazywać na związane z nią gratyfikacje finansowe.

Z pewnością realną szansą na dalszą poprawę rentowności operacyjnej są własne produkty, dające dużo lepsze marże niż w przypadku produktów standardowych, które pochodzą od innych dostawców. W tym konkretnym aspekcie sprzedażowym, jak również w wypracowaniu nowych usług, nieodzowne wydaje się wsparcie wspomnianego wcześniej działu R&D. Innym pomysłem biznesowym Grupy Lukardi jest włączenie do oferty w Polsce jednej z aplikacji, którą już od pewnego czasu oferuje z powodzeniem na Węgrzech, co z pewnością byłoby kolejnym elementem na drodze podnoszenia rentowności całego przedsiębiorstwa.

Cele i perspektywy biznesowe
Aktualnym celem Grupy Lukardi jest kontynuowanie konsolidacji własnego obszaru HR-owego, związanego z rekrutacją, utrzymaniem kadr pracowniczych, systemami bonusowymi, nagradzaniem i premiowaniem. Chodzi o to, aby cały zespół wywodzący się z różnych spółek Grupy, niezależnie od tego która spółka jest w danym momencie liderem projektu, miał pełną transparentność, jasny kierunek i odpowiednie motywatory podejmowanych działań.

Innym ważnym założeniem Grupy Lukardi jest dalsze konsekwentne podążanie drogą optymalizacji procesowej i usprawnień operacyjnych na poziomie Grupy, co przyniesie kolejne oszczędności czasowe i finansowe.

W odniesieniu do aktualnych perspektyw biznesowych Zarząd Lukardi ocenia, że ten rok nie będzie znacząco różnił się od poprzedniego ze względu na otoczenie rynkowe, które pozostaje dość zbliżone. Jednakże podkreśla przy tym, że w trzecim kwartale Grupa Lukardi będzie kontynuować rozpoczęte już projekty, jednocześnie spodziewając się pewnych rozstrzygnięć albo pod koniec trzeciego kwartału, albo na koniec tego roku.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.