RelacjeRynku

Zarząd LUKARDI komentuje fundamenty, wyniki i perspektywy!

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Zarząd Lukardi komentuje kwestie fundamentalne, wynikowe i aktualne perspektywy

Podczas czerwcowej rozmowy z Wiceprezesami Zarządu Lukardi S.A. – Sebastianem Herodem i Piotrem Jankiewiczem, w studiu Comparic24.TV, poruszone zostały istotne kwestie w kilku kluczowych obszarach, związanych ze spółką informatyczną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Zapraszamy do lektury najważniejszych wypowiedzi Zarządu.

O profilu biznesowym Grupy Lukardi
„Grupa Lukardi skupia się na digitalizacji i cyfryzacji, związanej z elektronicznym obiegiem dokumentów, na wdrożeniach systemów e-commerce oraz na kwestiach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Uzupełnieniem wspomnianego zakresu usługowo-projektowego jest rekrutacja pracowników dla naszych klientów końcowych, jak również bezpośrednio do własnych projektów. Pozwala nam to dynamicznie skalować biznes i umiejętnie zwiększać zespoły eksperckie w sytuacji, gdy nasze zapotrzebowanie jest większe niż naszych klientów”.

„W obszarze e-commerce świadczymy usługi począwszy od doradztwa, a kończąc na wdrożeniu i utrzymaniu platform e-commerce, gdzie koncentrujemy się na produktach SAP – Sap Commerce Cloud oraz Emarsys. W tych technologiach realizujemy projekty dla klientów zarówno w Polsce, jak i na świecie – Bałkany, Nordyki czy też USA. Uzupełnieniem tego obszaru jest platforma Marketplace. W roku 2021 podpisaliśmy umowę partnerską z liderem w tym obszarze – Mirakl i skutecznie realizujemy prace wdrożeniowe”.

„Z uwagi na mocną integrację systemów sprzedażowych i magazynowych rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze SAP S4Hana i w obszarze analityki sprzedaży – SAC”.

„Rozwiązania, które oferujemy w zakresie obiegu dokumentów oraz zarządzania informacją to uniwersalne narzędzia przeznaczone niemal dla każdej branży. Są stosowane w wielu procesach, zarówno bardzo standardowych, jak obsługa faktur, czy teczek pracowniczych, jak również tych tworzonych na potrzeby konkretnego klienta, np. dla dokumentów wychodzących lub e-commerce”.

O dynamicznym rynku usług i technologii IT
„Firmy w dalszym ciągu zastanawiają się w jaki sposób mogą zoptymalizować kosztowo własne projekty. W tym celu szukają precyzyjnych rozwiązań, które adresują konkretne potrzeby, rzadziej natomiast decydują się na duże projekty lub całe platformy do zarządzania przedsiębiorstwem. Oczywiście tego rodzaju przedsięwzięcie musi być przy tym uzasadnione ekonomicznie. Na zapotrzebowanie rynkowe reagujemy oferując usługi i rozwiązania nieco inne niż wcześniej, czyli bardziej punktowe, często też w oparciu o aplikacje chmurowe, które są elastyczne, łatwe i dostępniejsze cenowo”.

„Innym istotnym aspektem, który uzasadnienia inwestycje naszych klientów, jest niewątpliwie generowanie nowych przychodów i satysfakcjonującej marży. Pomagamy im wchodzić szerzej w obszar e-commerce i uruchamiać własne marketplace, a co za tym idzie uzyskiwać wyższą sprzedaż w oparciu o usługi i produkty, które im dostarczamy”.

„Dostrzegamy również, że w efekcie presji cenowej i płacowej przedsiębiorstwa zmieniają swoje podejście do rekrutowania. Aktualnie mocnym trendem jest insourcing, czyli zatrudnianie kluczowych ekspertów wewnątrz firmy, ew. wynajmowanie całych zespołów ludzi do realizacji projektów z uwzględnieniem SLA. Tu także dostosowujemy ofertę do potrzeb rynkowych”.

„W ostatnim czasie utworzyliśmy wewnętrzny zespół R&D, którego jednym z zadań jest właściwa ocena nowych koncepcji biznesowych i pomysłów na produkty i usługi, pod kątem ich realnego zastosowania na rynku, a w przypadku pozytywnej opinii zakwalifikowania ich do realizacji. W ramach tych przedsięwzięć kontynuujemy m.in. wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, czy też machine learning, które służą np. do analizy dużej ilości danych i odpowiedniego prognozowania”.

„W maju uruchomiliśmy pierwszą edycję Akademii Lukardi, w której zaproszeni eksperci budują kompetencje naszych pracowników w obszarach, które zostały wytypowane ma podstawie ankiet. . Na jesień planujemy natomiast drugą edycję, której celem będzie rozwój bardzo konkretnych i twardych kompetencji. Nie możemy również zapominać o naszej bardzo dobrej współpracy z uczelniami wyższymi, z których pozyskujemy praktykantów, stażystów i młodych studentów. Te osoby mają następnie przedstawioną całą ścieżkę kariery i zostają u nas przez kolejne lata. Akademia Lukardi jest zatem naszą odpowiedzią na wewnętrzne potrzeby, jak również drogą do rekrutacji młodych talentów”.

O zagranicznej ekspansji biznesowej Grupy Lukardi
„Bardzo mocno stawiamy na zagranicę. Raportowaliśmy w ostatnim czasie o zawarciu pierwszego istotnego kontraktu na rynku amerykańskim z klientem globalnym, a podpisana umowa dotyczy naszych strategicznych usług w obszarze e-commerce. Ważne jest również, że już teraz jednostki zależne wspomnianego kontrahenta zgłaszają do nas kolejne zapytania i prośby o oferty. Jest to efekt tego, że przeszliśmy wcześniej bardzo mocne i staranne sito wyboru wśród dostawców usług i technologii, co pozwala nam być postrzeganym jako wysoko wykwalifikowany partner”.

„Oprócz tego bardzo ambitnie prowadzimy ekspansje na rynkach zachodnich, takich jak rynek DACH czy rynek Beneluksu, gdzie podpisujemy również pierwsze kontrakty. Jednocześnie skutecznie rozwijamy nasze kontakty i zdolności ekspansji na rynkach południowych, a konkretnie Bałkanach, gdzie mamy klientów z którymi współpracujemy już od kilku lat, a teraz wracają do nas z nowymi pomysłami i budżetami na realizację projektów w nowych obszarach”.

„Innym przykładem uruchomienia kanału zagranicznego jest dedykowana osoba do sprzedaży na rynek niemiecki, gdzie nasze usługi i kompetencje w odniesieniu do produktów standardowych możemy dość łatwo pozycjonować. Spodziewamy się zatem efektów biznesowych także z tych bardziej tradycyjnych europejskich kierunków”.

O kwestiach operacyjnych i wynikowych pierwszego półrocza
„Jesteśmy zadowoleni z naszych ostatnich wyników. Można powiedzieć, że rośniemy zarówno przychodowo, jak również marżowo, co ma związek z prowadzonymi projektami i klientami, którzy nam ufają”.

„W pewnym sensie wciąż dotyka nas presja płacowa, gdyż nasze usługi świadczymy głównie z wykorzystaniem własnych kadr osobowych, co jest znaczącym elementem kosztowym. W obszarze pracowniczym pracujemy obecnie nad programem motywacyjnym dla zespołu, aby wspierać optymalną pracę i wskazywać na związane z nią gratyfikacje finansowe”.

„Cały czas pracujemy nad wynikami finansowymi i rentownością. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach będą się one poprawiać , jednak nie możemy zapominać o prowadzonych inwestycjach, które są konieczne do dalszego rozwoju, a na które przeznaczamy pewną cześć naszego kapitału”.

„Własne produkty pozwalają osiągać daleko lepsze marże niż w przypadku produktów standardowych innych dostawców. Stosujemy jednak także pośrednie rozwiązania, gdzie w oparciu o zewnętrzne platformy chmurowe tworzymy własne aplikacje. Korzystamy przy tym ze sprawdzonych dostawców technologii, działających w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę i zasoby, które są dostępne globalnie. Warto wspomnieć, że planujemy włączyć do naszej oferty w Polsce jedną z aplikacji, którą już od pewnego czasu z powodzeniem oferujemy na Węgrzech. Z pewnością będzie to kolejny element, który przełoży się na podniesienie rentowności naszego przedsiębiorstwa”.

„Pracujemy nad strategią Lukardi 2.0 i nad tym jak reagować na oczekiwania rynku, a wspierają nas w tym procesie doradcy zewnętrzni. Jesteśmy już po serii warsztatów i „burzy mózgów” dotyczących dalszych kierunków rozwoju. Sądzimy, że po wakacjach będziemy mogli zaprezentować naszą nową strategię. Nie sposób pominąć istotnego faktu, że przy tworzeniu strategii korzystamy również z doświadczeń i praktycznych uwag ze strony naszych pracowników – liderów w poszczególnych obszarach naszej działalności. Do wypracowania jest kilka kluczowych elementów: dla kogo pracować, w jaki sposób pracować oraz jak, być może w nieco inny sposób niż dotychczas, spojrzeć na naszych klientów, rynek i produkty. Liczymy, że uda nam się opracować dobrą strategię, która pozwoli na kontynuowanie wzrostu, a jednocześnie odpowiednie jego zaplanowanie”.

„Dopracowaliśmy się określonego ładu korporacyjnego, choćby w obszarze finansów i rachunkowości, który pozwala na sprawność operacyjną wewnątrz naszej organizacji i daje podstawę pod dalsze akwizycje rynkowe oraz kolejne inwestycje”.

„Grupa Kapitałowa Lukardi obejmuje swoją strukturą już teraz kilka spółek, ale wciąż myślimy o nowych. Jakiś czas temu podjęliśmy wysiłek, aby scentralizować nasze finanse, tak aby funkcjonowały w jednym modelu w całej Grupie. Z pewnością pozwoli nam to sprawnie przeprowadzać kolejne konsolidacje rynkowe”.

„Nasz marketing jest obecnie ukierunkowany na nasze usługi i produkty, zupełnie w oderwaniu od tego która jednostka biznesowa faktycznie je oferuje. Zakładamy po prostu, że jako Grupa wychodzimy na rynek do klienta końcowego i chcemy świadczyć na jego rzecz odpowiednio jakościowe projekty”.

„Ujednoliciliśmy nasze podejście do sprzedaży. Mamy jedną sprzedaż dla wszystkich spółek, odpowiedzialną za całość rynków, a działania prowadzimy korzystając z jednego narzędzia. To pozwala nam także rozmawiać z naszymi obecnymi klientami o rozbudowie dotychczasowych usług i wspiera nas w przekonywaniu ich dlaczego warto zrealizować konkretny projekt”.

O celach i perspektywach biznesowych na drugie półrocze
„To co chcemy kontynuować to konsolidacja naszego obszaru HR-owego, związanego z rekrutacją, utrzymaniem kadr pracowniczych, systemami bonusowymi, nagradzaniem i premiowaniem. Naszym celem jest, aby cały zespół wywodzący się z różnych spółek Grupy, niezależnie od tego która spółka jest w danym momencie liderem projektu, miał pełną transparentność, jasny kierunek i odpowiednie motywatory podejmowanych działań”.

„Idąc konsekwentnie drogą optymalizacji procesowej i usprawnień operacyjnych dla całej Grupy, naszym niezmiennym celem pozostaje, aby wszystkie elementy, które mogą być wspólne dla poszczególnych podmiotów, takimi faktycznie były. Tego typu działania już teraz przyniosły i będą dalej przynosić oszczędności czasowe i finansowe”.

„Patrząc na aktualne perspektywy biznesowe wydaje się, że ten rok nie będzie się różnił znacząco od poprzedniego, na co wpływ ma choćby otoczenie rynkowe, które pozostaje dość stabilne. W trzecim kwartale będziemy zapewne kontynuować rozpoczęte już projekty, natomiast spodziewamy się pewnych rozstrzygnięć albo pod koniec trzeciego kwartału, albo na koniec tego roku.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.