RelacjeRynku

GRUPA LUKARDI w III kw. dokonuje odpisu, stawia na usługi i AI

Long
NEWCONNECT_DLY:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi w III kw. dokonuje istotnego odpisu wynikowego, poszerza ofertę usług i stawia mocno na rozwój produktów własnych, w tym m.in. aplikacji opartej o AI

W raporcie okresowym za trzeci kwartał tego roku Lukardi S.A., czyli firma informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, zwraca uwagę na rosnące wyniki spółek Grupy oraz porównywalne i korzystne jednostkowe parametry działalności Lukardi S.A. Zarząd Grupy poinformował również o dokonaniu jednorazowego odpisu, związanego z wcześniejszą decyzją jej kontrahenta TUiR Warta S.A. o zatrzymaniu prac wdrożeniowych i odstąpieniu od umowy. Skutkiem tego była konieczność utworzenia rezerw na pokrycie straty wynikającej z możliwej kary umownej w wysokości 477.385,34 zł oraz na pokrycie straty wynikającej z ewentualnej konieczności zwrotu uzyskanych w toku współpracy wynagrodzeń za wykonane usługi w wysokości 742.571,50 zł. Decyzja spółki wpłynęła więc istotnie na zaprezentowane właśnie kwartalne wyniki finansowe.

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Lukardi uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 9.222.354,58 zł wobec 10.957.352,68 zł rok wcześniej, oznaczające spadek o 16% w ujęciu rok do roku. EBITDA wyniosła -178.195,62 zł i spadła o 964.837,67 zł w porównaniu do trzeciego kwartału 2022. Przy wyłączeniu negatywnego wpływu korekty wynik EBIDTA byłby dodatni i wyniósłby 299.189,72 zł, notując spadek o 487.452,33 zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Na poziomie jednostkowym w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży Lukardi S.A. osiągnęły wysokość 4.676.814,03 zł wobec 5.101.731,67 zł na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, co oznacza spadek wyników o 8% w skali roku. EBIDTA ukształtowała się na poziomie -346.773,47 zł, ulegając zmniejszeniu o 676.113,85 zł w zestawieniu z porównywalnym okresem 2022 roku. Natomiast wyłączając negatywny wpływ operacji księgowych, związanych z projektem dla TUiR Warta S.A. w łącznej kwocie -477.385,34 zł, wynik EBITDA wyniósłby 130.611,87 zł wobec 329.340,38 zł rok wcześniej.

W komentarzu do raportu Zarząd Lukardi S.A. podkreśla kontynuację rozwoju oraz ciągłość prac nad nowymi produktami.

„Lukardi kontynuuje swój rozwój, czego najlepszym obrazem w trzecim kwartale 2023 było rozpoczęcie prac nad nowymi produktami, w tym nad aplikacjami wykorzystującymi narzędzia sztucznej inteligencji w procesach terapeutycznych na rynku medycznym, digitalizacji dokumentów pracowniczych, czy też przy współpracy z Rekruteo.com w zakresie organizowania sourcingu specjalistów” – zwrócono uwagę na wstępie komentarza operacyjnego za raportowany okres.

Podkreślono przy tym rozpoczętą przez Lukardi S.A. współpracę z partnerem na rynku rumuńskim i pozyskanie nowych zleceń projektowych na wdrożenia rozwiązań SAP VIM i OpenText oraz kontynuację prac związanych z wytworzeniem własnych aplikacji w obszarze obiegu dokumentów. Wskazano także na istotę działań inkorporacyjnych ze spółką Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o., która zaowocuje integracją procesów oraz ujednoliceniem marki w relacjach ze wszystkimi wspólnymi kontrahentami, jak również na aspekty związane z inwestycją kapitałową w spółkę Codigmatic Sp. z o.o., która przełoży się na rozwój możliwości realizacyjnych w zakresie nowoczesnego programowania i budowy rozwiązań dla klientów oraz Lukardi S.A.

„SI-eCommerce realizuje kolejne projekty w swoim kluczowym obszarze E-commerce. Zlecenia rozwojowe od stałych klientów stanowią istotną bazę przychodową oraz potwierdzają, iż obrana długofalowa strategia współpracy z klientami jest dobrym kierunkiem. Potwierdzaniem powyższego jest również widoczny wzrost przychodów o ponad 30% oraz znaczna poprawa wyników EBITDA” – czytamy dalej na temat aktywności operacyjnej innej kluczowej spółki Grupy Lukardi.

„Bardzo istotnym elementem jest fakt, iż klienci zlecają spółce projekty w innych obszarach niż dotychczasowe projekty. Pozwala to na budowanie szerszej oferty produktowo-usługowej i potwierdza zaufanie do zespołu SI-eCommerce. Przykładem takich projektów jest współpraca w obszarze SAP ERP, który jest nowym, naturalnym kierunkiem rozwoju. Pierwszy projekt w tym obszarze rozpoczął się w okresie raportowym i zakończy w IV kwartale tego roku” – zaznaczono w odniesieniu do działalności biznesowej SI-eCommerce.

„Niewątpliwym sukcesem jest nawiązanie współpracy w obszarze E-commerce z międzynarodowym producentem AGD/RTV i narzędzi zlokalizowanym w Ameryce. Jest to pierwszy projekt spółki na tym kontynencie, który otwiera nowe możliwości ekspansji. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka realizuje rozwój kompetencji w obszarze Marketplace i Marketingu w oparciu o najlepsze systemy, takie jak Mirakl i Emarsys. Prowadzone są już działania sprzedażowe w tym zakresie. Efektem powyższych działań jest pozyskanie pierwszego projektu w obszarze Marketing Automation bazującego na oprogramowaniu SAP Emarsys dla lidera branży metalurgicznej w Polsce” - podkreślono także inne kluczowe obecnie kwestie operacyjne i strategiczne, realizowane przez SI-eCommerce.

„Rekruteo.com Sp. z o. o. kontynuuje prace związane z wprowadzeniem na rynek swoich nowych platform rekrutacyjnych tj. XHR – dedykowanego rozszerzonej rekrutacji specjalistów IT oraz MedKadry dedykowanego rekrutacji pracowników medycznych. Oba te produkty wprowadzone będą na szerszy rynek na przełomie roku a w chwili obecnej trwają poszerzone testy z udziałem klientów. Projekt B+R realizowany w Rekruteo 2.0 realizowany jest zgodnie z założonym planem” – nawiązano do aktywności biznesowej kolejnej spółki Grupy Lukardi w raportowanym okresie.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.