RelacjeRynku

LUKARDI kontynuuje wzrost skali działalności w sektorze IT

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Lukardi kontynuuje dotychczasowy wzrost skali prowadzonej działalności

Profil biznesowy
Lukardi S.A. to przedstawiciel sektora IT oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: LUK), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Lukardi jest spółką świadczącą profesjonalne usługi skoncentrowane wokół produktów IT, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania. Spektrum działalności zbudowane zostało na kilku kluczowych filarach tj. tworzeniu oprogramowania na zamówienie, cyfryzacji, elektronicznym obiegu dokumentów oraz e-commerce, co jest efektem włączenia w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi, jeszcze jesienią 2021 roku, spółki SI-eCommerce. Z pewnością mocnym atutem spółki jest również branża cybersecurity czyli szeroko rozumiane oprogramowanie do bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci. W obrębie wspomnianych filarów Lukardi świadczy usługi wdrożeniowe, serwisowe oraz utrzymania dostarczanych produktów informatycznych. Ponadto spółka współpracuje również na stałe z globalnymi producentami i dostawcami oprogramowania, które następnie dystrybuuje na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej w formie sprzedaży licencji i subskrypcji.

To co wyróżnia Lukardi to konsekwentna specjalizacja w niszach, w obrębie których spółka umiejętnie dobiera unikalny zestaw kompetencji własnych zespołów, których wykorzystanie wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa we wdrożeniach najnowocześniejszych technologii. Stały wzrost kompetencyjny Lukardi i Grupy Lukardi jest widoczny także w strukturze organizyjnej, która regulanie ulega rozbudowie na ścieżce kolejnych konsolidacji innych podmiotów z branży. Wartością dodaną w tym przypadku jest oczywista synergia biznesowa, pomiędzy przedsiębiortwami tworzącymi Grupę, widoczna od strony wykorzystania kompetencji deweloperskich czy programistycznych i dająca możliwość wspólnego oferowania usług klientom poprzez tzw. cross selling wewnątrz Grupy.

Rynek usług IT i technologii
Z pewnością mocno widocznym trendem rynkowym jest obecnie przechodzenie dostawców usług i technologii w sektorze IT na rozwiązania chmurowe. Obudowane jest to, poza samym rozwiązaniem, także dodatkowymi usługami, takimi jak na przykład oferowanie infrastruktury, jej utrzymania oraz konsultingu. Grupa Lukardi, jako partner wielkich korporacji i zarazem liderów rynku oprogramowania takich jak OpenText czy SAP, elastycznie odpowiada na zmieniające się uwarunkowania rynkowe podążając za strategią w obszarze rozwiązań chmurowych, która realizowana jest na poziomie dostawców oprogramowania.

Aktualnie coraz więcej firm poszukuje optymalizacji kosztowej i procesowej, co powoduje że w sposób naturalny spogląda w kierunku cyfryzacji czy projektów typu „paperless”, a tego typu usługi stanowią także duży obszar aktywności biznesowej Grupy Lukardi.

Niewątpliwie dużym wyzwaniem rynkowym dla podmiotów operujących w sektorze usług IT i technologii jest niezmiennie rekrutacja i szkolenie specjalistycznych kadr. Grupa Lukardi na tym polu odnajduje się jednak bardzo dobrze, od początku kładąc duży nacisk na wyszukiwanie młodych talentów, zatrudniając często nawet studentów, a następnie ucząc ich i stopniowo rozwijając zawodowo. To co warto podkreślić to fakt, że w strukturach Grupy działają dwie spółki, które świetnie rekrutują zarówno na wewnętrzne potrzeby Grupy, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym swoich klientów czyli Aniołowie Konsultingu oraz Rekruteo.

Strategia i wyniki finansowe
Włączenie spółki SI-eCommerce w struktury Grupy Lukardi przyniosło wymierne efekty - osobowe, finansowe i technologiczne, które przełożyły się na rozpowszechnienie dobrych praktyk i mechanizmów biznesowych wewnątrz Grupy. Pokazuje to w sposób oczywisty, że obrana strategia wzrostu oparta na konsolidacjach rynkowych jest właściwa, a doświadczenia które zbierane są obecnie poprzez łączenie wspólnych kompetencji na poziomie Grupy, zostaną również wykorzystane w przyszłości, pozwalając tym samym utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu.

Wyniki finansowe Grupy Lukardi świadczą o stabilnym, ciągłym wzroście skali prowadzonej działalności. Jak podkreśla Zarząd Lukardi zysk operacyjny EBIT mógłby być nieznacznie lepszy, jednak Grupa inwestuje intensywnie w swoje własne produkty, co powoduje że generuje przy tym określone koszty. Co jednak istotne to fakt, że rok 2023, według założeń Grupy, powinien być czasem stopniowej monetyzacji prowadzących dotąd inwestycji we wspomnianym zakresie, co przełoży się na generowanie dodatkowego przychodu ze sprzedaży licencji oraz będzie widoczne na poziomie osiąganych marż.

Potencjał do dalszego umacniania konkurencyjności rynkowej Grupy Lukardi dają także sami jej partnerzy i dostawcy oprogramowania, którzy stale tworzą nowe rozwiązania technologiczne. Wiele z nich wciąż nie zaistniało na rynku polskim, jak również szerzej w naszym regionie, co stwarza realną szansę biznesową do ich zaoferowania klientom w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cele operacyjne i strategiczne
Grupa Lukardi, dość jednoznacznie, spogląda coraz śmielej w kierunku faktycznej ekspansji zagranicznej. Podstawę do tego dają realizowane projekty choćby w obszarze OpenText i SAP czyli oferowane klientom kompetencje, które już teraz sprzedawane są z powodzeniem na rynkach zachodnich – w Niemczech i Holandii. Jednakże Grupa obecna jest także na innych rynkach, takich jak Szwecja, Finlandia i kraje bałkańskie, a realnym celem operacyjnym na kolejne kwartały jest dalszy wzrost skali, prowadzonych poza Polską, działań.

Niezmiennie celem strategicznym na poziomie Grupy Lukardi pozostają kolejne akwizycje rynkowe innych podmiotów z branży IT. Jest to koncepcja, którą Grupa wypracowała podpatrując najlepsze praktyki biznesowe swoich partnerów, jak również wynikająca wprost z doświadczenia zdobytego na polu konsolidowania poszczególnych jednostek w ramach własnej Grupy, a należy podkreślić, że poza wspomnianą już spółką SI-eCommerce nastąpiło wcześniej także przejęcie spółki Akquinet Polska. Efekty tych działań są obiecujące, co powoduje że Grupa szuka wciąż kolejnych możliwości rozbudowy swojej struktury, dążąc tym samym do świadczenia coraz większej ilości usług i poszerzenia swojego portfolio. Jak podkreślają przedstawiciele Grupy obszarem zainteresowania w obszarze potencjalnych przejęć jest zarówno rynek polski, jak również zagraniczny.

Nie należy pomijać przy tym pomysłu o charakterze strategicznym, który był już wstępnie zakomunikowany rynkowi w treści ostatniego raportu kwartalnego, a którym jest projekt Lukardi 2.0. Celem jest wytworzenie nowej strategii dla całej Grupy i wybranie optymalnych kierunków dalszego wzrostu.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.