RelacjeRynku

Lukardi S.A. – stały wzrost biznesu i dalsza ekspansja

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Lukardi (LUK) – przedstawiciel sektora informatycznego, spółka notowana na rynku giełdowym New Connect.

Przez wiele tygodni kurs spółki utrzymywał się na poziomie ok. 1,26 zł, gdzie wykreowało się mocne wsparcie techniczne ze względu na profil wolumenu. W okresie od 9 sierpnia do 16 sierpnia mogliśmy obserwować mocne wybicie kursu, którego bezpośrednim impulsem było osiągnięcie wsparcia technicznego ze względu na średnią 50-sesyjną oraz nadchodząca publikacja wyników spółki za drugi kwartał 2021 r. Silna fala wzrostowa zakończyła się ustanowieniem rocznego szczytu na poziomie 2,40 zł, co nastąpiło już po publikacji, bardzo dobrego wynikowo, raportu. Szybkim wzrostom kursu towarzyszyły znaczące obroty, a wspomniana średnia krocząca MA50 nie nadążała za rosnącymi notowaniami. Przez kilka następnych tygodni kurs spółki powoli osuwał się w dół, stabilizując się na poziomie ok. 1,69 zł. Samym spadkom towarzyszyły jednak zmniejszone obroty. Wydaje się, że rynek cierpliwie oczekiwał na finalizację, prowadzonych od dłuższego czasu, negocjacji z potencjalnym strategicznym partnerem z branży. Zakończenie przedmiotowych rozmów zostało zakomunikowane rynkowi 27 września po sesji. Pomimo pozytywnego efektu biznesowego, którego owocem było zakończenie trudnych rozmów i zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej, rynek negatywnie przyjął informację o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i nachodzącej emisji ponad 14,5 mln nowych akcji. Spowodowało to spadek notowań spółki, przełamanie średnich MA50 i MA100, a następnie także mocnego wsparcia na poziomie ok. 1,26 zł. Obecnie kurs znajduje się w nieznacznie poniżej średniej 200-sesyjnej i już kilkukrotnie testował psychologiczną barierę 1,00 zł. Pewnym pozytywnym czynnikiem może być fakt, że zauważalne jest stopniowe odbieranie akcji na poziomie 1,00 zł, co widoczne jest ze względu na długie dolne knoty świec. Obecnie prawdopodobna jest dalsza konsolidacja w przedziale 1,00-1,26 zł, która może potrwać przez kolejne kilka tygodni do czasu publikacji wyników finansowych spółki za trzeci kwartał 2021 r., co nastąpi 12 listopada. Aktualnie wskaźnik RSI pokazuje duże wyprzedanie akcji, z kolei MACD zbliża się do możliwego wygenerowania sygnału kupna.

Profil spółki
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu.

Spółka realizuje dla swoich klientów projekty wdrożenia i utrzymania systemów ERP. Oferuje także kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w sieci, zatrudniając wyłącznie ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy monitorują aktywność sieci i systemów teleinformatycznych swoich klientów oraz chronią ich dane na najwyższym możliwym poziomie. Lukardi S.A., wychodząc naprzeciw otaczającej nas zewsząd transformacji cyfrowej, świadczy również usługi digitalizacji treści.

Jednocześnie spółka stawia na ciągły rozwój współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi, takimi jak OpenText, akquinet, SAP oraz Splunk.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. wchodzą trzy spółki zależne. Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. to podmiot świadczący szeroko rozumiane usługi doradcze dla sektora IT, Rekruteo.com Sp. z o.o. zajmuje się zaawansowanymi narzędziami i usługami dla rekrutacji, z kolei węgierskie Aq solutions Kft skupia się na tworzeniu aplikacji i wdrożeniach narzędzi w zakresie digitalizacji treści Opentext.

W ostatnim czasie spółka prowadziła intensywne działania, ukierunkowane na dalszą konsolidację udziałów w spółce zależnej Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. oraz finalizację prowadzonych od dłuższego czasu negocjacji z potencjalnym partnerem strategicznym z branży. W tym drugim przypadku owocem zakończonych niedawno rozmów było zawarcie kluczowej umowy inwestycyjnej, której realizacja pozwoli przejąć 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o. - podmiotu o ugruntowanej pozycji w zakresie rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Analiza wynikowa
Analizując wyniki finansowe Lukardi S.A. należy w pierwszej kolejności wskazać na dotychczasowy, niezwykle istotny moment. Było nim zarejestrowanie połączenia Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., co formalnie zostało dokonane w dniu 1.07.2020 r. Pozwoliło to spółce zanotować skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2020 r. do poziomu 1,4 mln zł z poziomu 861 tys. zł rok wcześniej, oznaczający wzrost o ok. 63% r/r. W tym samym czasie zysk netto wzrósł o ok. 213% do poziomu 122 tys. zł na koniec trzeciego kwartału 2020 r.

Rok 2021 zaczął się również bardzo dobrze dla Lukardi S.A., gdyż spółka w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnęła ponad 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec ok. 122 tys. zł rok wcześniej, co oznaczało niespotykany wzrost o 1480% r/r. Jednocześnie można było zaobserwować całościowo porównywalny wzrost kosztów działalności operacyjnej, jednakże wobec podjętych działań optymalizacyjnych spółka osiągnęła wyraźną poprawę kluczowych wskaźników kosztowych tj. kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Już od początku br. widoczny był istotny wzrost realizowanych projektów, wzrost zatrudnienia oraz ostatecznie wzrost potencjału biznesowego całej spółki.

Drugi kwartał 2021 r. był naturalną kontynuacją bardzo dobrego wynikowo okresu w historii spółki, którego ukoronowaniem były osiągnięte wyniki kwartalne – przychody ze sprzedaży na poziomie niespełna 3 mln zł (wzrost o 882% r/r), a zysk netto na poziomie 445 tys. zł (wzrost o 2836% r/r).

Powyższe wyniki finansowe najlepiej obrazują słuszność kierunku działań operacyjnych, obranego przez Lukardi S.A. oraz potwierdzają jasno zasadność przyjętej strategii rozwoju, która sprowadza się nie tylko do wzrostu organicznego, ale także poprzez umiejętne przejęcia kapitałowe.

Szanse i ryzyka
Niewątpliwie Lukardi S.A. właściwie wykorzystuje trwającą właśnie mocną koniunkturę rynkową w sektorze IT, regularnie zwiększając przychody ze sprzedaży w każdym z trzech segmentów operacyjnych tj. tworzeniu oprogramowania, digitalizacji treści oraz cyberbezpieczeństwa. Spółka nie tylko stabilnie rozwija się fundamentalnie, ale także wręcz wzorcowo wykorzystuje potencjał w zakresie dalszej konsolidacji rynkowej i skalowania biznesu. Ostatnie lata to czas dużych zmian organizacyjnych w strukturach spółki, natomiast okres bieżący charakteryzuje się mocnym wzrostem skali działalności biznesowej.

Pod koniec września br. Lukardi S.A. zawarło kluczową umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o. – spółki oferującej usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz działającej zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnie. Uzgodniona umowa to efekt, prowadzonych od wielu miesięcy, trudnych rozmów biznesowych, których efektem może być kolejny już znaczący krok naprzód na obranej wcześniej ścieżce dynamicznego rozwoju.

W ramach planowanej transakcji obecny udziałowiec SI-eCommerce Sp. z o.o. wniesie aportem do Lukardi S.A. posiadane przez siebie udziały, obejmując w zamian 14 625 866 akcji nowej emisji, stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Lukardi S.A. Jednocześnie samo Lukardi S.A. nabędzie udziały SI-eCommerce Sp. z o.o.

Realizowana umowa inwestycyjna pozwoli Lukardi S.A. w pierwszej kolejności rozszerzyć własne portfolio o nowe usługi, które zostaną zaoferowane dotychczasowym odbiorcom. Dodatkowo włączenie SI-eCommerce Sp. z o.o. w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. przełoży się na uzyskanie szeregu synergii organizacyjnych, związanych z połączeniem kompetencji i zespołów obu spółek.

Jednakże najistotniejszą i bardzo wymierną korzyścią ekonomiczną, prowadzonego obecnie procesu, będzie znaczący wzrost potencjału inwestycyjnego i skali działalności Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. Aby dobrze zrozumieć jak bardzo istotna jest aktualna transakcja wystarczy zestawić ze sobą odpowiednie aspekty wynikowe Lukardi S.A. i SI-eCommerce Sp. z o.o. W 2020 roku Lukardi S.A. wygenerowało ok. 4,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w tym samym okresie SI-eCommerce osiągnęło poziom sprzedaży ok. 6,5 mln zł. Jednocześnie w tym roku narastające przychody ze sprzedaży, za pierwsze dwa kwartały, wyniosły ok. 4,8 mln zł wobec 5,44 mln zł SI-eCommerce w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. Również wartość zysku operacyjnego w analogicznym czasie tego roku obu spółek była porównywalna, gdyż Lukardi S.A. zanotowało EBIT na poziomie ok. 120 tys. zł, podczas gdy SI-eCommerce ok. 306 tys. zł.

Powyższe dane liczbowe nie tylko wyraźnie obrazują istotę, przeprowadzanej obecnie, operacji kapitałowej, lecz również dają klarowną informację, że obrany wcześniej kierunek rozwoju jest słuszny, a skala działalności Grupy Kapitałowej Lukardi S.A., kolejny już raz, wymiernie wzrośnie.

Podsumowanie
Obecna kapitalizacja rynkowa Lukardi S.A. wynosi ok. 52 mln zł i jest dość zbliżona do innych porównywalnych podmiotów giełdowych z sektora IT. Jednocześnie wskaźniki C/Z i C/WK mogą wydawać się już mocno zawyżone, jednakże na tym polu one również nie odbiegają od wskaźników innych porównywalnych spółek w branży.

Ze względu na przedstawione powyżej fakty, świadczące o stałym i dynamicznym rozwoju oraz dalszych obiecujących perspektywach, można przyjąć że Lukardi S.A. stanowi obecnie interesującą opcję inwestycyjną, szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.