RelacjeRynku

LUKARDI konsekwentnie porządkuje obszar właścicielski

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
W ostatnich dniach Lukardi S.A., spółka z branży informatycznej notowana na warszawskim alternatywnym rynku giełdowym New Connect, opublikowała raporty bieżące w zakresie transakcji dokonanych na akcjach spółki. Pierwszy komunikat zawierał zawiadomienie złożone przez Pana Krzysztofa Lutego - Prezesa Zarządu Lukardi S.A. o zbyciu na podstawie umowy cywilno-prawnej, poza obrotem giełdowym, 698.848 akcji Lukardi S.A., stanowiących 1,19% kapitału zakładowego spółki oraz jednocześnie 2,23% ogólnej liczby głosów. Drugi raport z kolei dotyczył powiadomienia, które spółka Lukardi otrzymała od SI-Consulting Sp. z o.o. i obejmował zgłoszenie o nabyciu 14.625.866 akcji serii F w wyniku przejęcia przez Lukardi 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o.

Poprosiliśmy Pana Krzysztofa Lutego – Prezesa Zarządu Lukardi S.A. i jej znaczącego akcjonariusza o krótki komentarz do wydarzeń na gruncie właścicielskim spółki Lukardi.


„Przeprowadzona przeze mnie w dniu 18 lutego transakcja sprzedaży akcji jest częścią procesu, jaki uzgodniono ponad rok temu w momencie odejścia z naszej spółki Pana Jacka Karnata, który wcześniej przez ponad 5 lat pełnił funkcję Członka Zarządu Lukardi S.A. Parę miesięcy później odkupiłem od Pana Jacka Karnata w sumie 1.331.128 akcji, uzgadniając jednocześnie ich późniejszą redystrybucję pomiędzy kluczowymi wówczas osobami. Z pewnością warto podkreślić fakt, że akcje będące przedmiotem transakcji sprzed paru dni trafiły do pomiotów lub osób, które albo powiązane są bezpośrednio kapitałowo z naszą spółką albo sprawują istotne funkcje w ramach struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Lukardi. Jest to, w moim odczuciu, bardzo istotny aspekt przeprowadzonej operacji, gdyż świadczy o dużym zaufaniu do spółki i prowadzonych przez nas działań po stronie naszych partnerów, jednocześnie utwierdzając nas w przekonaniu o słuszności obranej drogi na polu operacyjnym i rozwojowym nie tylko samej spółki Lukardi, ale także całej Grupy Kapitałowej. Niezmiennie bardzo zależy nam, aby osoby i podmioty, których praca i zaangażowanie na rzecz Lukardi przekładają się także na stabilny i zauważalny wzrost naszej Grupy Kapitałowej pozostawały z nami długofalowo” – komentuje Prezes Zarządu Lukardi S.A.

„Myślę, że należy wspomnieć, że już od połowy ubiegłego roku zintensyfikowaliśmy także nasze działania na gruncie konsolidacji właścicielskiej podmiotów zależnych od Lukardi, a tym samym tworzących Grupę Kapitałową Lukardi. Mam tu na myśli nabycie w pierwszej kolejności 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o., a następnie również dwóch dużych pakietów udziałów – każdego na poziomie 22,4%. Pierwsza transakcja pozwoliła Lukardi stać się większościowym udziałowcem wspomnianej spółki doradczej, świadczącej kompleksowe rozwiązania w obszarze szeroko pojętego IT, natomiast kolejne dwie operacje ustaliły obecne zaangażowanie kapitałowe Lukardi we wspomnianej spółce na aktualnym poziomie 99,60% udziałów w kapitale zakładowym. Jednocześnie nadmienić można, że Aniołowie Konsultingu są obok Lukardi S.A. także znaczącym, 27% udziałowcem innej spółki wchodzącej w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi czyli Rekruteo.com Sp. z o.o., która poprzez swoją platformę rekruteo.com oferuje profesjonalne rozwiązania pozwalające na automatyzację i zarządzanie wieloma aspektami komunikacji w procesie rekrutacji. Naszym celem pozostaje nabycie przez Lukardi wszystkich udziałów spółki Aniołowie Konsultingu, co pozwoli nam dalej rozwijać wzajemne synergie usług oraz uzyskać odpowiednie wsparcie dla projektów Lukardi w Polsce i na świecie” – przedstawia szerzej aspekty prowadzonych działań Krzysztof Luty.

„Niewątpliwie bardzo ważnym dla nas momentem było zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi spółki SI-eCommerce Sp. z o.o. W ramach zaplanowanej wówczas transakcji SI-Consulting Sp. z o.o. wniósł aportem do Lukardi 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce, obejmując w zamian 14.625.866 akcji serii F, stanowiących po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ok. 25% kapitału zakładowego Lukardi. SI-eCommerce specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Włączenie w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi spółki SI-eCommerce z pewnością należy uznać za bardzo istotne wydarzenie, które pozwoliło nam jeszcze mocniej zwiększyć skalę prowadzonej działalności, a tym samym potwierdzić słuszność przyjętej strategii rozwoju, co z kolei przełożyło się na osiągane wyniki. W chwili obecnej Grupę Kapitałową Lukardi, oprócz wspomnianych wyżej spółek SI-eCommerce, Aniołów Konsultingu i Rekruteo.com, tworzy także spółka Aq Solutions Kft, zajmująca się tworzeniem własnych aplikacji i wdrożeniami narzędzi w obszarze digitalizacji treści Opentext na rynku węgierskim. Kluczowe dla optymalnego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej są aspekty synergii pomiędzy działalnościami podmiotów wchodzących w jej struktury, ich zespołami specjalistycznymi oraz zasobami technicznymi i to właśnie na tych obszarach mocno koncentrujemy swoje obecne działania” – podsumowuje.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.