RelacjeRynku

Grupa LUKARDI notuje w II kw. 2023 r. wzrost przychodów i zysków

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi notuje w II kw. 2023 r. wzrost przychodów i zysków – odpowiednio do blisko 11 mln zł i ponad 260 tys. zł

Drugi kwartał 2023 roku był kontynuacją, dobrego wynikowo, poprzedniego kwartału oraz czasem dalszego dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. Zaprezentowane wyniki dowodzą ciągłego poszerzania skali prowadzonej działalności, i co równie istotne przy wymiernych już efektach, szczególnie intensywnej pracy nad uzyskaniem oczekiwanej rentowności operacyjnej. Całościowo świadczy to o tym, że obrany kierunek rozwoju należy uznać za właściwy, a uzyskane rezultaty odebrać jako dobry prognostyk na kolejne kwartały.

W drugim kwartale 2023 roku Grupa Lukardi uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 10.995.508,09 zł wobec 9.904.934,92 zł rok wcześniej, oznaczające wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto wyniósł 261.249,29 zł wobec 202.883,75 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku i wzrósł o 29% r/r. EBITDA natomiast ukształtowała się na poziomie 814.043,02 zł, stanowiącym wzrost o 25% wobec wyniku za drugi kwartał ubiegłego roku.

Na poziomie jednostkowym w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży Lukardi S.A. osiągnęły wysokość 5.749.197,37 zł wobec 4.428.215,84 zł na koniec drugiego kwartału 2022 roku, co oznacza poprawę wynikową aż o 30% w skali roku. W tym samym czasie zysk netto Lukardi S.A. utrzymał się na zbliżonym poziomie i wyniósł 98.604,21 zł wobec 118.864,13 zł w tym samym kwartale rok wcześniej. EBITDA osiągnęła poziom 391.177,69 zł, co przekłada się na 148% wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

To, na co należy wyraźnie zwrócić uwagę to bardzo znacząca poprawa wyników na dosłownie każdym poziomie działalności operacyjnej – tak skonsolidowanej, jak i jednostkowej. W przypadku spółki Lukardi widoczne jest to począwszy od wyniku na sprzedaży (wzrost o 962% r/r), poprzez wynik z działalności operacyjnej (wzrost o 721% r/r), a skończywszy na wyniku brutto przed opodatkowaniem (wzrost o 652% r/r). Natomiast w ujęciu Grupy Lukardi wynik na sprzedaży wzrósł o 43% r/r, wynik z działalności operacyjnej o 80% r/r, a wynik brutto przed opodatkowaniem aż o 4644% r/r.

„Wyniki II kwartału 2023 r. Zarząd Emitenta ocenia jako bardzo dobre i są one kontynuacją dobrych rezultatów działalności w pierwszym kwartale 2023 roku. Potwierdzają stabilność przychodów i możliwość wypracowania stałych mechanizmów poprawiających rentowność” - czytamy na wstępie komentarza wynikowego za drugi kwartał tego roku.

„W kontekście struktury przychodu nie odnotowano istotnych zmian poza wzrostem przychodów ze sprzedaży subskrypcji oprogramowania. W II kwartale 2023 roku sumaryczna sprzedaż subskrypcji wyniosła 604.362,89 zł i porównując ją do poprzednich kilku kwartałów stanowi już dostrzegalną wartość w przychodach. Nadal jednak zdecydowaną większość przychodów w GK Lukardi uzyskiwano ze zrealizowanych usług. Wzrost przychodów wskazuje na korzystne rezultaty działań operacyjnych, czy to w zakresie odnowień bieżących zleceń, czy też z pozyskiwania nowych” – zwrócono uwagę na operacyjne aspekty świadczonych usług.

„Analizując wyniki za pierwsze półrocze 2023 można zauważyć, że w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2022, przychody wzrosły zarówno dla Lukardi S.A. jak i dla całej GK Lukardi. Przychody spółki Lukardi za pierwsze półrocze 2023 wynoszą 10.347.669,92 zł (wzrost o 16% wobec II kwartału 2022 roku) oraz EBITDA na poziomie 783.196,15 zł (wzrost o 19% wobec analogicznego okresu w 2022 roku). Narastająco od początku 2023 roku GK Lukardi osiągnęła przychód na poziomie 21.444.589,16 zł (wzrost o 12% wobec I półrocza 2022 roku) oraz EBITDA na poziomie 1.550.040,94 zł (wzrost o 24% wobec analogicznego okresu w 2022 roku)” – mocno podkreślono stronę wynikową w dalszej części komentarza kwartalnego.

„Zespół projektowy składający się z menedżerów kluczowych obszarów biznesowych Grupy Lukardi kontynuował prace poświęcone wypracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju na kolejne lata. W strategii tej uwzględniane są trendy rynkowe, potencjał realizacyjny, wypracowane kompetencje oraz kluczowe wskaźniki rozwoju, jakie monitoruje spółka. Zespół opracowuje plan rozwoju dotyczący m.in. portfolio, organizacji zespołów, współpracy partnerskiej oraz spójnej komunikacji z otoczeniem rynkowym” – przybliżono istotę prac nad strategią rozwoju na kolejne lata.

„Jednym z pierwszych obszarów objętych działaniami w wyniku decyzji Zespołu ds. strategii jest wspólna promocja i kreowanie spójnego wizerunku Grupy Lukardi. Efektem tych prac będzie nowa platforma informacyjna, która przyczyni się do lepszego pozycjonowania oferty, poprawy rozpoznawalności znaku firmowego i zwiększenie aktywności marketingowej Grupy Lukardi S.A. na rynku polskim i zagranicznym” – czytamy dalej.

„Emitent rozszerzył skalę finansowania kredytem obrotowym oraz uruchamia linię faktoringową. Działania te mają na celu poprawę płynności finansowej oraz udrożnienie działań związanych z rozwojem operacji” – wskazano na aktywność w obszarze finansowania działalności.

„W ramach rozszerzania skali działalności spółka rozważa zaangażowanie się w rozwój innego podmiotu na rynku IT, którego działalność wpisuje się w prowadzone przez Lukardi S.A. projekty rozwojowe i jednocześnie uzupełnia ofertę spółki. Spółka prowadzi rozmowy dotyczące wspólnych projektów i potencjalnego objęcia udziałów” – jasno podkreślono znaczący potencjał prowadzonych obecnie negocjacji, o których poinformowano rynek w ostatnich dniach.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.