RelacjeRynku

LABOCANNA podkreśla konsekwentną realizację strategii konopnej

Long
NEWCONNECT_DLY:LCN   LABOCANNA
Labocanna w raporcie za IV kw. 2023 podkreśla konsekwentną realizację strategii budowy własnej grupy konopnej

Labocanna S.A., czyli spółka konopna notowana na rynku alternatywnym NewConnect, opublikowała właśnie raport za czwarty kwartał 2023 roku, w którym raz jeszcze podkreśliła istotny aspekt, konsekwentnie realizowanej, strategii budowy własnej grupy konopnej i znaczenia działań podjętych w raportowanym okresie.

Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł na gruncie spółki Labocanna ważne wydarzenie, związane z utworzeniem spółki zależnej CannaBio, której działalność skoncentrowana będzie na produkcji i sprzedaży kosmetyków, w tym kosmetyków z dodatkiem CBD m.in. mydła i kul kąpielowych. Tym samym zainicjowano wówczas budowę własnej grupy konopnej w oparciu o Grupę Kapitałową Labocanna S.A.

“CannaBio sp. z o.o. będzie specjalizować się w tworzeniu i sprzedaży kosmetyków naturalnych na rynkach krajowych i międzynarodowych, koncentrując się na budowaniu nowej marki kosmetycznej opartej przede wszystkim na składnikach naturalnych. Jej głównym celem jest kreowanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale także wspierają zdrowie skóry i dbają o środowisko naturalne. Dodatkowo, firma oferuje usługi tworzenia receptur i produkcji kosmetyków naturalnych pod markami klientów, umożliwiając im wprowadzenie na rynek unikalnych produktów zgodnych z ich wizją i wartościami. Na dzień bilansowy spółka zależna nie prowadziła działalności operacyjnej. Z początkiem 2024 r. spółka zależna rozpoczęła przygotowania do rozpoczęcia działalności” - czytamy w komentarzu operacyjnym Labocanna S.A. za czwarty kwartał 2023 roku.

Jak dodatkowo wspomniano, w odniesieniu do realizowanej strategii, już w pierwszym kwartale poprzedniego roku spółka Labocanna rozpoczęła poszukiwanie partnerów zagranicznych, z którymi podjęła rozmowy na temat ewentualnej współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć w obszarze medycznej marihuany. Zaznaczono przy tym, że jeszcze w czwartym kwartale 2023 roku spółka konopna z rynku NewConnect dokonała wyboru zagranicznego partnera, posiadającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, z którym prowadziła rozmowy w zakresie współpracy dotyczącej rejestracji surowca farmaceutycznego w Polsce i jego importu do kraju.

“Emitent raportem ESPI nr 5/2024 z dnia 09 lutego 2024 r. poinformował, że podpisał przedwstępną umowę o współpracy (preliminary cooperation agreement), z firmą prowadzącą działalność na terytorium UE na mocy, której zobowiązał się do zakupu 500 kg produktów (medycznej marihuany) w terminie 12 miesięcy od momentu zarejestrowania produktów przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce oraz pod warunkiem otrzymania od Głównego Inspektora Farmaceutycznego pozwolenia na import tych produktów do Polski” - podkreślono pomyślną finalizację rozmów z partnerem zagranicznym i ich wymierny aspekt biznesowy.

Ponadto również dzisiaj spółka konopna z rynku NewConnect poinformowała w giełdowym strumieniu ESPI o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej ze spółką Foxbuy.com S.A. w sprawie połączenia obu podmiotów, którego celem była realizacja strategii Emitenta w zakresie produkcji i sprzedaży kosmetyków z dodatkiem CBD.

- Rozwiązanie umowy inwestycyjnej ze spółką Foxbuy.com pozostaje zupełnie bez wpływu na ciągłość realizowanej przez nas strategii produkcji i sprzedaży kosmetyków z dodatkiem CBD. To właśnie w tym celu powołaliśmy do życia, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, spółkę zależną CannaBio, która odpowiada operacyjnie za ten konkretny obszar naszej strategii - komentuje Ernest Bednarowicz, Wiceprezes Zarządu Labocanna.

W czwartym kwartale 2023 roku Labocanna S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 498,48 tys. zł wobec 687,36 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, które pochodzą niemal w całości z wynajmu powierzchni w posiadanym przez spółkę obiekcie handlowym w Koszalinie. Narastająco w ujęciu całego 2023 roku przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 1,69 mln zł wobec 1,67 mln zł rok wcześniej. Na poziomie wynikowym ostatni kwartał 2023 roku spółka zamknęła stratą netto w wysokości 248,76 tys. zł wobec 1,26 mln zł straty netto w ostatnim kwartale 2022 roku. Narastająco w skali 2023 roku strata netto wyniosła 598,7 tys. zł wobec 1,18 mln zł straty netto w analogicznym okresie poprzedniego roku.

O Labocanna S.A.:
Labocanna S.A. to spółka działająca w branży konopnej, a jej działalność skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach i włókiennictwie oraz uprawa i produkcja konopi.

Labocanna S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.