RelacjeRynku

Grupa Kęty – wzrost poparty niespełna 70 letnią tradycją

Long
KETY (GPW:KTY)  
GPW:KTY   KETY
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Grupa Kęty (KTY) – przedstawiciel sektora hutniczego, notowany na głównym rynku GPW i wchodzący w skład indeksu mWIG40.

W połowie września kurs spółki na dużych obrotach przełamał bardzo istotne wsparcie na poziomie ok. 646 zł, które ukształtowało się wcześniej zarówno ze względu na profil wolumenu jak również na, będącą niewiele wyżej, średnią kroczącą 100-sesyjną. Była to reakcja rynku na komunikat spółki o fiasku rozmów w sprawie potencjalnej sprzedaży Segmentu Opakowań Giętkich. Następnie przez kilka sesji trwała presja podażowa na walorze, co spowodowało zejście notowań nawet do poziomu 617 zł. Dopiero publikacja przez spółkę szacunkowych skonsolidowanych wyników za 3Q 2021 uspokoiła nieznacznie sytuację. Aktualnie poruszamy się w kanale pomiędzy wspomnianym na początku poziomem 646 zł na górze (obecny opór) i ok. 590 zł na dole, które jest naturalnym wsparciem. Wydaje się, że do czasu pojawienia się bardziej zdecydowanego sygnału popytowego lub podażowego kurs może się poruszać dalej w trendzie bocznym, w oczekiwaniu na obranie właściwego kierunku – tym bardziej, że średnie kroczące zdają się właśnie równać do obecnego kursu i mogą być technicznym wparciem na dalszym etapie.

Profil spółki
Grupa Kęty prowadzi działalność biznesową w trzech segmentach operacyjnych. W ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW) produkuje i sprzedaje profile i komponenty aluminiowe, których odbiorcami są podmioty z branży budowlanej i motoryzacyjnej. W ramach Segmentu Systemów Aluminiowych (SSA) projektuje, produkuje i sprzedaje systemy aluminiowe wykorzystywane w branży budowlanej m.in. do stolarki okiennej i drzwiowej oraz świadczy usługi budowlano-montażowe. Z kolei w ramach Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) produkuje i sprzedaje opakowania giętkie oraz folie polipropylenowe, których odbiorcami są m.in. podmioty z branży spożywczej i farmaceutycznej.

Grupę Kapitałową Grupa Kęty S.A. tworzy obecnie kilkadziesiąt spółek, w tym kilkanaście zagranicznych, których łączne zatrudnienie wynosi ponad 5 tys. osób, a sama Grupa aktywnie działa zarówno na rynku krajowym, jak i w ponad 50 krajach na całym świecie.

Analiza wynikowa
Patrząc na wyniki spółki z perspektywy kilkuletniej widać wyraźnie rosnące przychody (obecnie ok. 3,5 mld zł rocznie), rosnące zyski (obecnie ok. 430 mln zł rocznie) i co równie ważne rosnące marże netto (obecnie ok. 12% rocznie).

Przepływy pieniężne kształtują się, w ujęciu rocznym, również bardzo solidnie. Rosnący systematycznie strumień przepływów na działalności operacyjnej pozwala w coraz większym stopniu spłacać zadłużenie zamiast sięgać po dodatkowy kapitał na zewnątrz. Jednocześnie w zakresie przepływów pieniężnych na poziomie inwestycyjnym widać dużą stabilizację, co także może sprzyjać kierowaniu nadwyżek finansowych w stronę dodatkowej obsługi zadłużenia – szczególnie przy, pozostających wciąż na podobnym poziomie, inwestycjach. Potwierdzeniem efektów obranej przez spółkę drogi jest choćby malejący wskaźnik relacji długu do aktywów.

W ujęciu kwartalnym sytuacja na poziomie generowanych przychodów ze sprzedaży i zysków wygląda bardzo podobnie – tendencja wyraźnie wzrostowa. Dostrzegalne jest jednak powtarzanie się cyklicznie gorszego okresu w działalności spółki w postaci czwartego kwartału. Jednocześnie warto dostrzec bardzo dobry wynikowo czas dla spółki od początku 2021 r. – szczególnie widoczny patrząc na dwucyfrową dynamikę wzrostów k/k na poziomie osiągniętej sprzedaży. Z kolei na poziomie każdego z trzech segmentów operacyjnych spółki dynamika wzrostów r/r wynosi w tym roku nawet kilkadziesiąt procent.

Mając na uwadze powyższe można przypuszczać, że tegoroczne wyniki nie tylko pozwolą utrzymać dotychczasowy trend wzrostowy, lecz także ustanowić dotychczasowy rekord. Jednakże dużo ostatecznie będzie zależało od wyników ostatniego kwartału, który historycznie zawsze mocno ciążył.

Szanse i ryzyka
Grupa Kęty bardzo dobrze wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę rynkową, jak również rosnące ceny surowców (głównie aluminium), które są następnie odpowiednio uwzględnione w cenach oferowanych produktów. Dzięki bardzo efektywnej działalności operacyjnej (np. odpowiednim podejściu do rosnącej presji surowcowej na marżowość własnych produktów oraz właściwym ustawieniu mocy produkcyjnych), jak również sprawnemu zarządzaniu Grupa Kęty osiąga coraz lepsze wyniki finansowe i wydaje się w dużej mierze odporna na wahania koniunkturalne.

Podsumowanie
Aktualnie Grupa Kęty to, pod względem kapitalizacji wynoszącej już przeszło 6 mld zł, ścisła czołówka indeksu mWIG40. Z kolei na poziomie wskaźnikowym spółka plasuje się już bliżej środka stawki przy C/Z (11,60) i C/WK (4,13). Możemy zatem przyjąć, że spółka wciąż posiada dość duże pole do dalszych wzrostów, tym bardziej przy naprawdę dobrym zarządzaniu i ciągłym wzroście prowadzonego biznesu. Warto także zwrócić uwagę na wysoką stopę wypłacanej dywidendy (7,1%), co z pewnością jest wartością dodaną przy rozpatrywaniu Grupy Kęty w kategoriach długoterminowej inwestycji.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.