RelacjeRynku

KRUK – mocny rozwój i dalsze perspektywy

Long
KRUK (GPW:KRU)  
GPW:KRU   KRUK
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Kruk S.A. (KRU) – przedstawiciel branży wierzytelności, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40.

Przez kilka wcześniejszych tygodni (od 10 września do 2 listopada) kurs spółki konsolidował poziom obecnego wparcia, wynikającego z profilu wolumenu, w rejonie ok. 335,8 zł. W dniu ogłoszenia wyników za trzeci kwartał 2021 r. (3 listopada) od początku sesji obserwowaliśmy powolny wzrost i większe ożywienie popytowe, co pozwoliło na koniec mocno zbliżyć się do dotychczasowego oporu i zarazem szczytu historycznego. Po sesji 3 listopada Kruk opublikował bardzo dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 r., co przełożyło się na powstanie znaczącego impulsu popytowego na kolejnej sesji, kiedy to na największym wolumenie od ponad 2 miesięcy kurs spółki osiągnął swoje ATH (poprawione jeszcze nieznacznie dzień później do poziomu 393 zł). Obecnie trwa korekta wspomnianego wybicia, ale patrząc na układ świec i wyraźnie niższe obroty sesyjne widać, że popyt reaguje na niższe poziomy cenowe, a sama podaż niespecjalnie napiera. Niemniej schłodzenie MACD i RSI z pewnością pomogłoby w szybkim powrocie na dotychczasową ścieżkę wzrostu.

Profil spółki
Kruk S.A. jest jednym z liderów na rynku wierzytelności, działając nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami na terenie Rumunii, Czech, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Głównym segmentem działalności spółki jest zakup i windykacja portfeli przeterminowanych wierzytelności konsumenckich, które nabywane są przede wszystkim od banków i instytucji finansowych (m.in. pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych), ale również od operatorów telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, firm z sektora FMCG i innych. Spółka aktywnie działa również w segmencie windykacji wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych.

Funkcjonowanie Kruk S.A., jak również Grupy Kruk, opiera się na ugodowej strategii wobec osób zadłużonych, którym na masową skalę rozkładana jest spłata długu w formie dogodnych rat. Model ten jest również wspierany medialnie i ma na celu przekonanie dłużników do podjęcia rozmów o spłacie zadłużenia z Kruk S.A.

Istotnym aspektem jest fakt, że Grupa Kruk prowadzi działalność nie tylko w ramach zleceń zewnętrznych, lecz również podejmując decyzje inwestycyjne na własny rachunek. Stanowi to kluczową przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami w branży, tworząc odpowiednią synergię operacyjną i znacząco obniżając poziom ryzyka zakupu przyszłych portfeli, na podstawie zebranych wcześniej dodatkowych danych statystycznych.

W tym roku minęło okrągłe 10 lat od momentu pojawienia się Kruk S.A. na głównym parkiecie GPW.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody Grupy regularnie rosną i kształtują się na poziomie ok. 1-1,2 mld zł. Lata 2017-2019 pozwoliły Grupie na wypracowanie bardzo stabilnych zysków na rocznym poziomie ok. 300 mld zł, co przełożyło się na bardzo wysokie marże zysku netto na poziomie 23% a nawet 31% w skali roku. Kolejny rok (2020) był już dla Grupy gorszy, jednak nie na poziomie wygenerowanej sprzedaży, lecz na poziomie ostatecznego wyniku netto (spadek o ponad 70% r/r), co przełożyło się oczywiście także na samą rentowność sprzedaży netto (jedynie 7%). Niemniej to właśnie w 2020 r. Grupa odnotowała najwyższe od lat dodatnie saldo przepływów pieniężnych na poziomie operacyjnym (ponad 328 mln zł wobec 275 mln zł rok wcześniej), jednocześnie zmniejszając ujemne saldo przepływów inwestycyjnych do poziomu 21 mln z ponad 226 mln zł rok wcześniej i w większym stopniu spłacając własne zadłużenie niż pozyskując nowe finansowanie zewnętrzne (ujemne saldo przepływów finansowych na poziomie 638 mln zł wobec dodatniego salda 46 mln zł rok wcześniej).

Pierwsza połowa 2021 r. pod względem przychodów Grupy była gorsza niż analogiczny okres poprzedniego roku, kiedy to w pierwszym i drugim kwartale sprzedaż spadła mocno poniżej 300 mln zł kwartalnie do ok. 280 mln zł kwartalnie. Jednocześnie jednak, ze względu na znaczące obniżenie kosztów, Grupie udało wypracować zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej kwartalne zyski netto. W samym pierwszym kwartale 2021 r. zysk netto był o ponad 300% wyższy niż rok wcześniej, a w drugim kwartale 2021 r. aż o 525% r/r.

Na początku listopada Grupa opublikowała wyniki za trzeci kwartał 2021 r., które znacząco przebiły konsensus rynkowy. Pomiędzy lipcem a wrześniem br. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 445,4 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r. Jednocześnie sam okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. pozwolił także poprawić cały zeszłoroczny poziom sprzedaży o ponad 16%. A przecież wciąż przed nami wyniki za czwarty kwartał minionego roku, który jeszcze mocniej powinien poprawić zeszłoroczny poziom wynikowy. Warto także wspomnieć o czystym zysku netto Grupy w trzecim kwartale br., który osiągnął poziom 169,8 mln zł, co oznacza wzrost aż o 215% r/r. Już teraz skumulowany zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2021 r. jest wyższy aż o 1536% od analogicznego okresu rok wcześniej.

Na koniec naprawdę warto wspomnieć o poziomie zysku netto na jedną akcję (wskaźnik EPS), którego wartość za okres od stycznia do września 2021 r. wyniosła 29,74 zł, podczas gdy jeszcze rok wcześniej jedynie 1,82 zł. Wydaje się, że najdobitniej świadczy to o osiąganych obecnie przez Grupę wynikach i poziomie rentowności.

Szanse i ryzyka
Patrząc na szanse biznesowe, na poziomie Grupy, z pewnością należy wspomnieć o poczynionych od początku 2021 r. inwestycjach na zakup portfeli wierzytelności, które po 3 kwartałach tego roku wyniosły 933 mln zł i są już ponad dwukrotnie większe od inwestycji z całego 2020 roku. Jednocześnie spłaty były większe o 20% wobec analogicznego okresu rok wcześniej, co daje powody przypuszczać, że tegoroczne inwestycje odpowiednio zaprocentują w postaci dalszej dynamiki wynikowej Grupy oraz pozwolą jeszcze mocniej zwiększyć skalę prowadzonego biznesu.

Wydaje się, że największą szasną rozwojową dla Grupy, jest dalsze uczestnictwo w dużych przetargach na zakup portfeli wierzytelności od wiodących podmiotów w sektorze bankowym. Trwający obecnie ostatni kwartał roku zwyczajowo obfituje w większą ilość transakcji i możliwości inwestycyjnych, które w dużej mierze mogą przypaść właśnie Grupie Kruk. Grupa nie tylko zwiększa swoje nakłady inwestycyjne, ale także efektywnie zarządza własną działalnością operacyjną, co sprawia że jej pozycja rynkowa stale rośnie.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o samym otoczeniu rynkowym, które także zdaje się wyraźnie sprzyjać biznesowi Grupy, otwierając drogę do dalszych wzrostów. Niewątpliwie ostatnie podwyżki stóp procentowych, jak również zapowiadane już kolejne, przełożą się na jeszcze wyższą trudność kredytobiorców w bieżącej obsłudze własnego zadłużenia. To z kolei w sposób naturalny powinno przełożyć się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na usługi Grupy Kruk, a w konsekwencji także na jej wyniki finansowe.

Podsumowanie
Obecnie kapitalizacja rynkowa Kruk S.A. na poziomie 6,9 mld zł plasuje spółkę na 6 miejscu w indeksie mWIG40. Jednocześnie pod względem czysto wskaźnikowym C/Z (11,30) lokuje to Kruk S.A. na początku drugiej dziesiątki wspominanego indeksu spółek średniej wielkości.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo dużych nakładów inwestycyjnych, spółka stale zwiększa wartość wypłacanej dywidendy (z poziomu 2 zł na akcje jeszcze pięć lat temu do poziomu 11 zł na akcje w połowie br.). W kontekście, na co wiele obecnie wskazuje, rekordowego wynikowo 2021 r. daje to duże szanse na utrzymanie dotychczasowej tendencji, co sprawia że atrakcyjność inwestycyjna spółki w oczach inwestorów również podąży w ślad ze jej wynikami i całościowym rozwojem.

Reasumując spółka wydaje się być wciąż atrakcyjnie wyceniona rynkowo, biorąc pod uwagę powyższe kwestie, ale przede wszystkim obecne tempo rozwoju i dalsze perspektywy.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.